FORESLÅR ENDRINGER. Statsadvokat Bjørn Soknes (t.v) har ledet riksadvokatens arbeidsgruppe som har undersøkt kvaliteten på påtalevedtak i voldtektssaker. Torsdag overleverte Soknes utvalgets rapport til riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Foto:Scanpix

- Juryordningen uheldig for voldtektsofre

Over halvparten av voldtektsdømte som anker, blir frifunnet av juryen i lagmannsretten. - Problematisk, mener Riksadvokaten, som vil fjerne juryordningen.

Artikkelen er over 13 år gammel

Arbeidsgruppen som torsdag la fram sin rapport for riksadvokat Tor-Aksel Busch peker på en rekke forhold som svekker kvaliteten av etterforskningen og domstolsbehandlingen etter voldtekter.

Ifølge utvalgsleder Bjørn Soknes anmeldes trolig bare omtrent 10 prosent av de faktiske voldtektene som skjer i Norge. Av disse igjen ender svært få med at en gjerningsmann blir tiltalt og senere dømt.

Arbeidsgruppen har undersøkt 99 voldtektssaker som har vært fremmet for retten mellom 2003 og 2005. Av dem som først blir dømt i tingretten og anker dommen, blir hele 55 prosent frifunnet av juryen i lagmannsretten.

Juryen må vekk

- Juryen begrunner ikke sine avgjørelser. Hvis en fornærmet opplever at hennes sak ender med frifinnelse, får hun ingen forklaring på hvorfor det gikk slik. Dette synes jeg er problematisk, sier Busch til NTB.

Han er redd for at folks tillit til rettsvesenet synker vesentlig når de opplever først at en sexovergriper blir dømt med en begrunnelse i tingretten, og siden blir frikjent i lagmannsretten uten at resultatet blir begrunnet.

- Juryordningen har mange venner, men jeg synes det er et problem med fravær av begrunnelse. Jeg synes at nettopp dette blir veldig synlig i sedelighetssaker, sier Busch.

- Dårlig moral

Utvalgets arbeid har også avdekket at holdninger man ikke lenger trodde eksisterte, fremdeles lever i beste velgående.

- Vi har for eksempel funnet ut at flere jurymedlemmer ga uttrykk for moralsk oppfatning når de skulle vurdere voldtektsofferet i retten, sa utvalgsleder Bjørn Soknes da rapporten ble lagt fram.

Tidligere lagdommer Lars-Jonas Nygaard har på vegne av arbeidsgruppen intervjuet lagrettens formann eller et lagrettemedlem i seks voldtektssaker som endte med frifinnelse i lagmannsretten.

«Synd å måtte dømme slike gutter»

Det kommer fremdeles fram synspunkter som at offeret burde vite bedre eller holdninger som «pene piker gjør ikke sånt». Et utsagn til arbeidsgruppe lød: «Den tøtta der visste hva hun gikk til».

På den andre siden uttrykte også enkelte jurymedlemmer sympati til den som var tiltalt for voldtekt. «Synd å måtte dømme slike gutter», og «og så den kjekke gutten som får livet sitt ødelagt hvis ha dømmes».

- Jeg har vært statsadvokat i 15 år, så jeg er ikke overrasket over disse svarene, sa Soknes.

Må sikre spor

Utvalget foreslår en rekke mindre tiltak for å bedre etterforskningen og behandlingsapparatet for ofrene. Blant annet foreslås det at det opprettes egne ansvarlige i hvert politidistrikt for å etterforske seksuelle overgrep.

- De fleste voldtekter skjer utenfor kontortid, og de blir anmeldt ganske kort tid etter at overgrepet har skjedd. Da er det viktig å sikre spor som det senere ikke er mulig å sikre, sier Soknes.

Leder for Krisesentersekretariatet i Norge, Tove Smaadahl, sier at hun er glad for Riksadvokatens rapport, men sier samtidig at det har tatt lang tid.

- Allerede i 2000 ba vi om at det måtte skje endringer i politiets prioriteringer, men det er gledelig at nå skjer, sier Smaadahl.

Flere artikler

  1. Riksadvokaten vil fjerne juryordningen

  2. Hadia Tajik mener kvinners rettsvern må styrkes i overgrepssaker

  3. Bhatti dresset seg for Høyesterett

  4. – Ikke det norske rettssystemet noe er riv ruskende galt med

  5. Busch forsvarer noe han er imot

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder