FORNYER NØDSENTRALENE: Justisminister Anders Anundsen (Frp) har laget en ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet. Foto: Frode Hansen VG

Forbereder massevarsling med SMS

Politiet og de andre nødetatene kan få tilgang til SMS-varsling av befolkningen ved samfunnstruende og farlige hendelser som terror og naturkatastrofer.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier til VG at kommuner flere ganger har brukt tekstmeldinger til mobiltelefoner, blant annet for å varsle om dårlig vannkvalitet. Det ble også brukt under storbrannen i Tønsberg i 2015.

– Vi jobber nå med et prosjekt i departementet for å se hvordan vi kan bruke massevarsling med SMS. Men det må i så fall være et supplement, fordi mobilnettet kan jo også falle ned ved større hendelser, sier Anundsen til VG.

Beholder tyfonene

Fredag la han fram regjeringens samfunnssikkerhetsmelding til Stortinget, som følger opp 22.juli-kommisjonens arbeid på en rekke områder.

Tyfonvarsling via sirener vil fortsatt være hovedvarslingskanalen ved større hendelser. 1244 tyfoner er plassert rundt i landet, og kan formidle signaler som «viktig melding, lytt på radio».

Men fordi tyfonene varsles via FM-båndet som gradvis skal skrus av fra 2017, vil tyfonene bli koblet opp til nødnettet.

Frykter IKT-angrep

Anundsen trekker frem digitale trusler mot landets IKT-systemer, som en av de største truslene mot samfunnets sikkerhet akkurat nå.

– Et sentralt mål vil være å styrke vår nasjonale evne til både å avdekke og håndtere digitale angrep, sier han.

Men regjeringen følger foreløpig ikke opp det mest omfattende forslaget fra det digitale sårbarhetsutvalget, som var å bygge opp et parallelt digitalt kjernenett i Norge.

– Det vil vi komme tilbake til i en egen melding til Stortinget før sommeren, sier Anundsen.

Les også: Telenor må få konkurrenter

Samordner politi og brannsentraler

Regjeringen legger bort forslaget fra Gjørv-kommisjonen om en nasjonal operasjonssentral for politiet

Anundsen varsler at han heller vil satse på at to av politiets operasjonssentraler skal kunne forsterkes og brukes til ledelse ved de aller største hendelsene.

– Vi vil også at politiet og brannvesenet skal slå sammen sine nødmeldingssentraler. Det er min drøm å få det til over hele landet, og at de dekker samme geografiske område, sier han.

Nødmeldingssentralene for helsevesenet, AMK, skal foreløpig ikke inn i disse sentrene.

Anundsen legger nå endelig bort ideen om 112 som et felles nasjonalt nødnummer.

– Det har vært mye faglig motstand mot felles nødnummer. Det som virkelig genererer merverdi, er at etatene sitter sammen, sier han.

Les også: Ni av ti nødsamtaler til politiet er falske

Må forklare seg i Stortinget

23.januar må Anders Anundsen møte Stortingets kontrollkomite for å svare på Riksrevisjonens kritiske rapport om manglende objektsikring.

Anundsen mener det er foretatt kraftige forbedringer, selv om Riksrevisjonen påpeker at Forsvaret og politiet har store samarbeidsproblemer.

– Riksrevisjonens rapport handler ikke om lov og forskrifter, men om planverket for objektsikring med sikringsstyrker. Vi fikk rapportert at det var i orden, men Rikrevisjoenn sa at det ikke var slik. Derfor har vi tatt det opp igjen, sier Anundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder