STØTTER MOBBEOFRE: Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) er medlem i Stortingets utdanningskomité.

STØTTER MOBBEOFRE: Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) er medlem i Stortingets utdanningskomité. Foto: Ned Alley NTB scanpix

Vil gi mobbeofre penge-oppreisning

KrF vil kjempe for at elever som har mistet læring som følge av mobbing, lettere får økonomisk oppreisning.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Mennesker som har fått barndommen eller ungdomstiden ødelagt av mobbing, bør ha rett på erstatning. Mobbing og trakassering kan sette noen spor i livet som aldri går bort. Det kan blant annet føre til at man ikke lærer det man skal på skolen, og at man dermed ikke får den opplæringen man har krav på. Det kan få store konsekvenser for resten av livet, og da må det være mulig å kreve kompensasjon og oppreisning, sier KrFs talsperson for utdanning Anders Tyvand til VG.

Stortinget behandler mobbing

Han har ryggdekning i stortingsgruppen for å jobbe forslaget inn i stortingsmeldingen om mobbetiltak som behandles i Stortinget i vår.

Les også: Jarle ble mobbet for 16 millioner

Tyvand mener det er for mange eksempler på familier og enkeltpersoner som har fått avslått sine erstatningskrav eller ikke har orket å fremme en erstatningssak. Rettspraksis viser også at sjansene ofte er små for å få erstatning.

Så du denne? Fikk millionerstatning etter mobbing i oppveksten

– For å tilkjenne erstatning må det konstateres ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng mellom disse to, skriver Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo i en gjennomgang av rettspraksis i 2010.

SKOLEPOLITIKER: Kristin Vinje (H) sitter i Stortingets utdanningskomité. Foto: Ole Martin Wold VG

Vil ha gjennomgang

– Vi har en del oppreisningsordninger i dag, og jeg mener det er behov for en gjennomgang av disse ordningene. I dag kan man ha rett på erstatning hvis man er utsatt for fysisk vold, men ikke hvis man er utsatt for mobbing, trakassering og krenkelser uten at det er fysisk vold inne i bildet. Men i noen tilfeller kan den psykiske volden være like skadelig og ødeleggende for et menneske som den fysiske, sier Tyvand.

Les: Mange barn som mobbes følges ikke opp

Han mener en oppreisningsordning for mobbeofre kan bidra til at skolene og kommunene tar mobbeproblematikken enda mer på alvor. I tillegg tror han det kan gjøre det lettere å legge det vonde bak seg og gå videre i livet.

Støttes av Høyre

Skolepolitiker Kristin Vinje i Høyres stortingsgruppe er positiv til å vurdere en ny erstatningsordning sammen med KrF.

Husker du? SV-Kristin ville gi mobbeofre bedre rettsvern

– Jeg er enig med Tyvand i at vi må gjøre mer for elever som blir mobbet. Det er åpenbart at dagens system ikke fungerer godt nok når vi ser at mange barn opplever å bli mobbet. Derfor har regjeringen lagt frem et lovforslag som styrker innsatsen mot mobbing, som er til behandling i Stortinget nå. I den forbindelse er Høyre positive til Kristelig Folkeparti sitt forslag om å se på en erstatningsordning, sier Vinje til VG.

– Hvordan ordningen skal innrettes må vi komme tilbake til, legger hun til.

Økonomisk kompensasjon trenger ikke være eneste tiltak, presiserer Tyvand.

– For noen vil en økonomisk kompensasjon være naturlig. Men for andre kan nok andre former for oppreisning være minst like viktig., sier KrFs skoletalsperson.

Han har fått innspill om at det er behov for en oppreisningsordning, blant annet fra Barneombudet og Foreningen Rettferd for taperne.

Ap: Velkommen etter

Arbeiderpartiets Christian Bjørnø på Stortinget ønsker «velkommen etter» til KrF og Høyre.

– Det er gledelig at Høyre og KrF endelig har snudd etter at de for bare ett år siden stemte mot Aps forslag om en oppreisningsordning for elever som har opplevd stor skade som følge av mobbing og trakassering, sier Bjørnø.

Han synes det er synd at det har gått med så mye tid til det han kaller somling med å få vedtatt en slik ordning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder