VILLE IKKE OFFENTLIGGJØRE: Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet mandag og tirsdag Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring. Statsminister Erna Solberg nektet å offentliggjøre rapporten, her fra høringen om rapporten denne uken. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Hemmelig rapport lekket: Store svakheter i sikkerheten

Riksrevisjonens kritiske rapport har vært holdt hemmelig av regjeringen. Dokumentene bekrefter at sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep er for dårlig.

  • Eirik Tufteland Kroken
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Deler av rapporten, som viser at hverken politiet eller Forsvaret er i stand til beskytte vitale mål i Norge mot terror, har blitt publisert av Dagens Næringsliv.

Rapporten ble unndratt offentlighet av Forsvardepartementet og regjeringen har siden nektet å offentliggjøre den flere ganger.

Det resulterte i at de som ble spurt ut under høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag og tirsdag denne uken, ikke kunne svare på en rekke spørsmål.

BAKGRUNN: Erna Solberg vil ikke frigi kritisk rapport om samfunnssikkerhet

– Motvirker innsikt

Leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, beskyldte fredag statsminister Solberg for å skjule alvoret i kritikken fra Riksrevisjonen.

Støre sier nå at alvoret i saken har vært klart, men at det nå blir ytterligere bekreftet.

– Hvis innholdet er riktig gjengitt i DN, så må vi forstå hemmeligholdet som et forsøk på å motvirke at offentligheten fikk innsikt i hvor dårlig det sto til, sier Støre til NTB.

«Fare for rikets sikkerhet»

Dokumentene som er utarbeidet av Riksrevisjonen, var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt av departementet.

Dokumentene bekrefter at Forsvaret og politiet har manglende evner til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.

De lekkede dokumentene inneholder også korrespondanse mellom departementet og Riksrevisjonen. Departementsråd Erik Lund-Isaksen i Forsvarsdepartementet, begrunner i et brev 6. januar i år hvorfor rapporten ikke kan offentliggjøres.

Han innrømmer at svakhetene i forsvar og politi er så store at de, hvis de ble kjent, vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet, og nevner spesielt tre punkter:

«Svakheter i Forsvarets arbeid med å sikre og beskytte nøkkelobjekter som kan få betydning for forsvarsevnen og det militære forsvar i væpnet konflikt.

Svakheter og mangler i samarbeidet mellom politiet og Forsvaret som gir risiko for at sivile objekter i kritiske situasjoner ikke kan opprettholde sin virksomhet og funksjonalitet

Mangler innen Forsvarets etablering av permanent grunnsikring for egne skjermingsverdige objekter, slik det er krav om i sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften og tidsaspektet knyttet til etableringen.»

Les mer her: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig

Vil ikke kommentere

Rapporten gir innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli- rapporten.

Forsvarsdepartementet har ikke ønsket å kommentere innholdet.

– Flere enkeltopplysninger som i seg selv ikke er graderte, kan til sammen tilsi behov for å gradere større deler av en tekst eller hele teksten. Forsvarsministeren besvarte spørsmålet om gradering inngående under høringen, opplyser Forsvarsdepartementet til avisen.

SAMARBEIDER IKKE GODT NOK: I 2014, før øvelse Gemini, trente spesialsoldater fra Forsvaret sammen med politifolk fra Beredskapstroppen. Ifølge Riksrevisjonens rapport samarbeider de ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres. Foto: Didrik Linnerud

– Sterkt beklagelig

I Kontroll- og konstitusjonskomiteens høring ble flere sentrale spørsmål ikke belyst i den åpne høringen, og flere komitémedlemmer har ytret ønske om å få gjennomført en lukket høring.

– Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sa Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG før høringen.

Komitémedlemmene Per Olaf Lundteigen (Sp) og Abid Raja (V) er klare på at det må bli en ny høring, opplyste de til VG onsdag.

Lundteigen sier han frykter at offentlige ledere vegrer seg for å melde opp til sine statsråder om feil og mangler i samfunnssikkerheten.

– Vanlig internkontroll fungerer ikke. Mange rapporterer åpenbart det som statsrådene ønsker å høre, sier Lundteigen til VG.

Torsdag kveld sier også Støre at han krever en ny høring for lukkede dører:

– Dette sier noe om Erna Solbergs manglende styring med beredskap i 2015. Når så mye var ute av kontroll den gang, hvordan kan vi da ha tiltro til at alt er i orden i 2017, sier han til NTB.

Beredskapstroppens sjef: Advarer mot delt ansvar for terrorbekjempelse

Knusende

I et ugradert sammendrag, som tidligere var kjent, kom det frem at Riksrevisjonens konklusjon var knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og eks-justisminister Anders Anundsen (Frp):

** Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

** Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.

** Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.

Kritikk fra flere hold

Riksrevisjonens rapport er ikke den første som kritiserer samarbeidet mellom politiet og Forsvaret.

Samarbeidet var en sentral del av Gjørv-kommisjonens rapport etter terrorhendelsene 22. juli. 2011.

Det har særlig vært en konflikt om hvem av de to etatene som har ansvaret for å bekjempe terrorangrep til havs. I fjor måtte den årlige fellesøvelsen Gemini deles i to separate øvelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder