MYE SVIKTET: 22. juli-kommisjonens rapport vil ramme politiet hardt. Her jobber politiet ved Utøya dagen etter terrorangrepet i 2011. FOTO: TROND REIDAR TEIGEN / SCANPIX

Politiet slaktes av 22. juli-kommisjonen

Avslører store svakheter i politiet

Hard kritikk mot aksjonen 22. juli

Rokker ved etatenes egne rapporter

22. juli-kommisjonen avsier en knusende dom over norsk politi. Kritikken i rapporten vil ramme alle nivåer - fra regjeringen og helt ned til enkelte tjenestemenn.

Tjenestemennene skal ikke være navngitt i rapporten, ifølge VG Netts opplysninger.

Gjennom om lag 20 kapitler og over flere hundre sider, vil kommisjonen konkludere med skarp kritikk mot en rekke forhold som sviktet 22. juli.

Rapporten blir offentliggjort mandag klokken 13.

At mye sviktet førte til at det tok tre timer og ni minutter fra eksplosjonen i regjeringskvartalet, til Anders Behring Breivik ble arrestert på Utøya.

HAR DU BILDER, VIDEO, TIPS ELLER INNSPILL?2200@VG.NO || SMS/MMS til 2200 || 22000000

Da hadde 77 mennesker mistet livet og flere hundre var skadet.

Men kommisjonen skal også ha konkludert med at samfunnsberedskapen har vært underprioritert i store deler av regjeringstiden til statsminister Jens Stoltenberg (Ap), siden 2005.

Svikt på svikt

Alexandra Bech Gjørv, som har ledet kommisjonens arbeid siden 10. august i fjor, vil ikke kommentere VG Netts opplysninger.
VG er kjent med at Gjørv og resten av kommisjonen har vært opptatt av å finne bakenforliggende årsaker for hvorfor så mye gikk galt 22. juli i fjor.

Kommisjonen vil avsløre nye og hittil ukjente fakta som vil være i strid med rapportene som flere av etatene - blant annet politiet og PST - selv har publisert.

Rapporten vil, så langt VG vet, ramme politiet meget hardt. Den vil avsløre svikt på svikt, fra systemer, manglende teknologi og rammevilkår, og til dårlig ledelse og beslutningsvegring.

Avventer rapporten

Ingelin Killengreen, som gikk av som politidirektør et halvt år før terroraksjonen, skal være den som i stor grad holdes ansvarlig for de overordnede svakhetene i organisering, planverk, beredskap og bemanning.

VENTER PÅ RAPPORTEN: Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om den knusende dommen fra 22. juli-kommisjonen. FOTO: KNUT ERIK KNUDSEN

Killengreen er nå departementsråd i Fornyingsdepartementet, som blant annet har ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet.

- Hun avventer kommisjonens rapport, og vil derfor ikke kommentere eventuelle lekkasjer, skriver kommunikasjonssjef Frode Jacobsen i departementet i en sms til VG.

Kommisjonen skal ha konkludert med at disse manglene preget måten etaten håndterte hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli i fjor.

Kommisjonen skal ha blitt overrasket over at tilstanden i norsk politi ha vært så gjennomgående mangelfull og kritikkverdig.
Dette skal være noen av kommisjonens funn, ifølge VG Netts opplysninger:

* Kommisjonen skal ha fått inntrykk av at nødetatene langt på vei hindret hverandre fra å komme frem til Utøya.

* PST hadde ikke rutiner som fanget opp bekymringsmeldingen fra Tollvesenet om at Breivik hadde bestilt ingredienser som kunne brukes til å lage bomber.

* Forbedringspunkter fra øvelser ble ikke fulgt opp, selv om de avslørte store mangler ved beredskapen.

* Politiet lot være å varsle Vegtrafikksentralen etter at bomben smalt. Sentralen har sanntids kamerabilder av mange på utfartsveiene, og kan stanse store deler av trafikken rundt Oslo. Denne ressursen ble ikke brukt 22. juli.

* Meldingen som ble ringt inn om mulig fluktbil i Møllergata i Oslo ble liggende ulest altfor lenge på Operasjonssentralen.

* Politiet brukte ikke media for å informere allmennheten - for eksempel om bilnummeret på Breiviks fluktbil og at han brukte politiuniform.

* Varslingssystemet får kritikk, og kommisjonen stiller store spørsmål ved hvorfor Nødnett er ytterligere forsinket.

* Politiets helikopter sto på bakken i juli, noe politimester Anstein Gjengedal i Oslo hadde varslet Justisdepartementet om. Det var enda mer kritikkverdig at de ikke øyeblikkelig ble kommandert opp i luften.

* Asker og Bærum politidistrikt var for passive i etterkant av bombeangrepet. Som nabodistrikt til Oslo kunne Asker og Bærum iverksatt flere tiltak.

* 22. juli avslørte at politiets operasjonssentraler er altfor dårlig bemannet. Utrent personale ble satt til å ta avgjørende beslutninger i en kritisk fase.

* De første politifolkene som kom til Utvikstranda, fulgte ikke instruksen for «skyting pågår» ved å ikke ta seg rett til Utøya for og stoppe Breivik. I stedet tok en av dem oppstilling for å dirigere trafikken.

* Det var uheldig at politiet stanset trafikken langs Utvikstranda. De som befant seg i området kom dermed i potensiell livsfare for avfyrte skudd.

* Kommisjonen skal også ha avdekket store mangler i politiets system for viderekobling og deling av viktig informasjon mellom etatene og de enkelte tjenestemenn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder