Slik blir Oslo-budsjettet: Bilistene er taperne

Flere reiser med buss og bane enn bil i Oslo. Nå blir det enda dyrere å kjøre bil og flere p-plasser fjernes.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I dag legger byrådsleder Raymond Johansen frem byrådets budsjettforslag for neste år.

53 prosent kollektivtrafikk

En av sakene som trekkes frem er at det er flere som reiser kollektivt enn med bil:

«Ruter hadde i 2016 en trafikkvekst på 4,9 prosent. Dette utgjør 16 millioner flere påstigninger enn året før, eller 44 000 flere daglige påstigninger i 2016 sammenliknet med 2015. I 2016 var det for første gang flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo. Tall fra Ruter for første kvartal for 2017, viser at kollektivtrafikkens markedsandel av motoriserte reiser i Oslo er på 53 prosent», heter det i budsjettforslaget.

Fra før er det kjent at det bilistene får kraftig økning i bompengekostnadene og at beboerparkeringen tidobles fra 300 til 3000 kroner.

Morsommere å være turist

Det blir også gradvis vanskeligere å være bilist i Oslo og forhåpentligvis morsommere å være turist:

Byrådet fortsetter å fjerne parkeringsplasser.

Her er gatene det planlegges gateopprustning av, det vil si fjerning av p-plasser og forskjønning med blomster:

Olav Vs gate, Akersgata, Tordenskioldsgate, Øvre Slottsgate og Kirkegata.

Det er ikke besluttet hvilke gater innenfor sentrum som skal gjøre som til gågater.

Les: Her er den bilfrie planen

Opprinnelig var det satt av omtrent 46 millioner kroner til prosjektet Bilfritt byliv i 2018, de legger nå på 28,5 millioner kroner:

** 13,5 millioner kroner til bylivstiltak; lekeplasser, flere sitteplasser, blomsterkasser, rehabilitering av parker, fortau og gågatenett i sentrum.

** 15 mill. kroner til ovenfor nevnte gateopprustning i sentrum.

Det skal fjernes 700 parkeringsplasser på gateplan i sentrum i år og neste år.

Det betyr at bilistene i større grad må ty til de 9000 parkeringsplassene som finnes i parkeringshus i tilknytning til Ring 1.

– Vi øker de økonomiske rammene slik at vi skal kunne planlegge de mer permanente tiltakene i bilfritt byliv som gågater og flere av de midlertidige tiltakene som vi ruller ut i 2018, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

STADIG MER BILFRITT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortsetter å la bilistene svi i Oslo. Han la frem Oslo-budsjettet i dag. Foto: Helge Mikalsen VG

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Oslo har vært omstridt, men byrådet velger ikke å øke satsen, men i stedet heve bunnfradraget fra fire til 4,6 millioner kroner.

Men eiendomsskatten er i ferd med å bli en stor ny inntektskilde: Eiendomsskatten​ ​for bolig​ ​og næring ​utgjør ​1,61​ ​milliarder kroner​ ​ i​ ​2018. Det, sammen med økning i de frie inntektene de har fått fra den borgerlige regjeringen, har gitt større handlingsrom.

Men store investeringsplaner gjør at lånene blir større enn inntektene: Gjeldsgraden øker til 102 prosent frem til 2021.

Det gjør at finansutgiftene​ ​øker​ ​fra​ ​3,9​ ​milliarder kroner ​i​ ​2018​ ​til​ ​4,9​ ​milliarder​ ​i​ ​2021​.

Les: MDG får ikke redusert kollektivprisene

Johansens første kommentar

Slik oppsummerer Raymond Johansen budsjettet:

– Vi vil gi eldre større mulighet til å styre sin egen hverdag og legge til rette for mer deltakelse. Derfor oppretter vi nå en ordning der eldre med store hjelpebehov selv kan bestemme hvordan tiden skal brukes, enten det er til en kaffekopp på senteret eller å besøke venner de ikke har sett på en stund, sier Johansen.

De fremholder at barn og eldre blir prioritert.

– Det skal være trygt å vokse opp i Oslo, og barn og unge skal få en utdanning som gjør dem i stand til å lykkes i livet. Vi trapper opp byggingen av barnehager og vil nå målet om 3000 nye barnehageplasser i bystyreperioden. Vi vil også nå målet om 200 flere lærere i Osloskolen i 2018, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

– Til over pipa

I Høyre er de lite imponert.

– Det mest bekymringsfulle med budsjettforslaget er at byrådet legger opp til låne til over pipa: Gjelden vil etter byrådets planer være høyere enn inntektene i 2021. Det er uforsvarlig. Et Høyre-byråd hadde i mindre grad lånebasert de fremtidige investeringene, sier Høyres finanspolitiske talsperson i Oslo, Øystein R. Sundelin, i en første kommentar til budsjettet.

– Det står i grell kontrast til anklagene fra Raymond Johansen i 2015, da han anklaget oss for å dra kreditkortet: Han makser det, sier Sundelin.

– Og så tar de inn Norges høyeste eiendomsskatt, samlet 1,6 milliarder kroner.

– De øker ikke satsen på 0,3 promille og hever bunnfradraget?

– Ja, men de astronomiske boligverdiene gjør at det er dyrt å bo og leve i Oslo. Å​ ​heve​ ​bunnfradraget​ ​er​ ​en​ ​første​ ​innrømmelse​ ​om​ ​at​ ​Arbeiderpartiet​ ​etter​ ​to​ ​år, endelig​ ​ser​ ​at​ ​eiendomsskatten​ ​er​ ​en​ ​usosial​ ​skatt​ ​som​ ​rammer​ ​skjevt​ ​og​ ​dermed​ ​er en​ ​stor​ ​belastning​ ​for​ ​mange​ ​familier.

Les: Her er Oslopakke 3

Dyrere vann og søppel

Her er noen hovedtall og detaljer fra Oslo-budsjettet som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) la frem.
** Budsjettet har en ramme på 71 milliarder kroner, hvor 79,6 prosent går til drift og 14,5 milliarder til investeringer.

** Ruter skal få bedre rammebetingelser, som gjør at det skal bli 14 millioner flere reiser neste år, men billettprisene får ikke noe fall.

** Helårs sykkelvei økes fra med en mil neste år: Fra 70 kilometer til 80. De neste fire årene er det avsatt til sammen 1,4 milliarder kroner til gang- og sykkelveier og sykkelparkering.

** Det blir dyrere for vann og søppel: Renovasjonsgebyret øker med ti prosent, vann og avløp med fem prosent.

Mer til måking og strøing

** 31 prosent vekst til måking og strøing av fortauer.

** Byrådet lover 1500 nye ladestasjoner til elbiler fra 2018 til 2020.

** Sykehjemmene får fem prosent vekst i bemanningen i 2018. Hjemmebasert omsorg får 125 nye årsverk i 2018.

** Det blir gratis aktivitetsskole på 67 skoler i 2018 i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Søndre Nordstrand, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. NRK Østlandssendingen utroper aktivitetsskolene til budsjettvinner, hvor 60 prosent av elevene vil få et slikt tilbud fra neste år.

** Byrådet har satt av midler til å etablere 1224 barnehageplasser i 2018 og 584 nye plasser i 2019. De vil med det ha nådd målet om 3000 nye barnehageplasser i løpet av bystyreperioden.

Les: Raymond giftet seg nylig

Sklien i Frognerbadet

** Det settes av 12,5 millioner kroner for å gjenåpne vannsklien i Frognerbadet.

** 2,1 milliarder er foreslått avsatt de neste fire årene til blant annet Frogner ishall, Nytt Tøyenbad, Stovnerbadet, midlertidig bad Holmlia, samt flerbrukshaller på Mortensrud, Korsvoll og Ullern.

Verdensmestre

Finansbyråd Steen sier Oslo skal bli en mer aldersvennlig by.

– Målet er å ansette 500 nye årsverk i hjemmetjenesten i bystyreperioden. Vi skal innføre en tidskonto-ordning. Trenger de noen til å følge seg til en kafe eller dra på bingo i Venstres hus, så skal vi få til det. Også dette får vi til på grunn av eiendomsskatten.

– Vi styrker bemanningen tilsvarende 120 årsverk i sykehjemmene. Samtidig vil flere på sykehjem være sykere. Når det først er nødvendig å komme på sykehjem, skal kvaliteten være god:

– Jan Mydske ble verdensmester i roing året etter at han brakk lårhalsen – i klassen 80-90 år. Også de friske og oppegående eldre skal legges til rette for – med benker og tilrettelagte områder. Vi vil ha flere verdensmestre i klassen 80 til 90 år.

Klima

Han fremholder at de satser på klima.

– Vi er den første generasjonen som ser konsekvensen av menneskeskapte klimaendringer. Også her i Norge er det storbyene som går foran for å implementere klimatiltak. I år legger vi frem det andre klimabudsjettet vårt. Vi viser hva som skal gjøres, hvem som har ansvaret og om det følges opp. Slik får vi resultater, sier han:

– Vi kan med stor grad av sannsynlighet si at vi kommer til å nå våre klimamål. Høyres Øystein Sundelin har gått oss nærmere etter i sømmene. Du, Øystein, har gjort oss bedre på klimaområdet, sier han og viser til at det blir hyppigere avganger innen kollektivtrafikken.

Les: Raymonds luksus

– Og snart kan du ta elferja til Nesodden. Vi rekker ut en hånd til Akershus fylke for å få til et spleiselag for at kollektivtrafikken ikke skal bli dyrere. Sammen kan vi få til mer for alle i våre to fylker, sier han.

– Reduserer klimambisjoner

Sundelin slår tilbake.

– Byrådet​ ​reduserer​ ​sine​ ​klimaambisjoner,​ ​og​ ​skal​ ​ikke​ ​lenger​ ​redusere​ ​utslippskutt​ ​med 50 prosent​ ​innen​ ​2020.​ ​Det​ ​nye​ ​målet​ ​er​ ​nå​ ​2022.​ ​De​ ​skal​ ​kun​ ​kutte​ ​36 prosent ​innen​ ​2020, sier han og legger til:

– Oslo-skolen​ ​er​ ​budsjettaperen​ ​i​ ​byrådets​ ​budsjett​ ​og​ ​kuttes​ ​med​ ​over​ ​40​ ​millioner kroner.​ ​De​ ​store​ ​midlene​ ​brukes​ ​på​ ​barnehage​ ​og​ ​aktivitetsskole​ ​i​ ​stedet​ ​for​ ​skole.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder