LIDER: Antall skadeskutte elg har økt dramatisk de siste 30-40 årene, mener forsker. Denne krabaten slipper imidlertid unna, for han bor på Langedrag Naturpark. Foto: Oddbjørn Almaas
LIDER: Antall skadeskutte elg har økt dramatisk de siste 30-40 årene, mener forsker. Denne krabaten slipper imidlertid unna, for han bor på Langedrag Naturpark. Foto: Oddbjørn Almaas

- 4000 elg skadeskytes

INNENRIKS

Nærmere 4000 elg vil ifølge en fremtredende viltforsker i løpet av de neste ukene bli skadeskutt.

Publisert:

Det har vært en dramatisk økning i antall dyr som blir skutt uten å dø momentant de siste årene.

- Myndighetenes fokus på jegerprøve, skyteprøve har overhodet ikke fungert. Antallet skadeskutte dyr har økt dramatisk de siste 30-40 årene. I praksis har dyrenes lidelse økt, sier professor i biomedisin og veterinær med 20 års erfaring med ville dyr, Jon Arnemo ved høyskolen i Hedmark.

Sammen med kollega Sigbjørn Stokke har han forsket på skadeskyting av dyr under jakt.

VGD:Hva bør gjøres for å unngå skadeskyting?Diskuter saken her!

Tradisjonsrikt

Sist helg starter elgjakten for fullt. De neste åtte til ti ukene skal rundt 36 000 elg felles. I fjor deltok mer enn 57 000 jegere i den tradisjonsrike jakten.

- Ingen jeger ønsker naturligvis å skadeskyte. Men faktum er at for mange jegere skyter rett og slett ikke bra nok, sier Arnemo.

Les også:93-åring på elgjakt

De to kollegene har satt i sammen åtte-ti undersøkelser for å få kartlagt hvor mange dyr som lider unødig under en gjennomsnittsjakt. Til tross for at prosentandelen skadeskutte dyr ifølge dem har ligget konstant på rundt 10 prosent de siste 40 årene, har antall felte dyr gått dramatisk opp.

Wikipedia:Les mer om skogens konge her!

- Gruppepress

- Vi har funnet ut at mange av skadeskytingene skjer når jegeren fyrer av for på langt hold, i for dårlig lys eller med for høyt adrenalinnivå, Dette kan skyldes for eksempel at på flere jaktlag blir det å ikke skyte når en ser et dyr, sett på som negativt. Det blir et slags gruppepress for å skyte, sier professoren.

Han nevner videre de høye summene folk betaler for å være med på elgjakten, oppimot 30 000 kroner per dyr, som en medvirkende årsak.

- Det blir større press på å skyte før du vet helt sikkert at du har et bra treffpunkt. Jegere må i stedet tenke at et skudd ikke avfyrt i alle fall ikke har gjort noen skade, sier Arnemo til VG.

Her kan du lese mer om