BEKYMRET: Arne Johannessen mener politiets kapasitet til å håndtere samfunnets utfordringer har blitt svekket de senere årene, og at budsjettet ikke gjør det bedre. Foto: NTB SCANPIX

BEKYMRET: Arne Johannessen mener politiets kapasitet til å håndtere samfunnets utfordringer har blitt svekket de senere årene, og at budsjettet ikke gjør det bedre. Foto: NTB SCANPIX

Krever 650 millioner mer til politiet

Johannessen: - Forferdelig dårlig signal fra Faremo

Justisdepartementet: - Fremstår som merkelig

(VG Nett) Politiansatte er skuffet over Grete Faremo og mener budsjettet må styrkes med 650 millioner kroner.

  • Terje Helsingeng
  • Ole N. Olsen
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL


500 millioner skal brukes til å øke driftsbudsjettet slik at alle nyutdannede politifolk får fast ansettelse. Det resterende beløpet er for å finansiere det skrikende behovet for bedre IKT-løsninger i politiet.

Da justisministeren la frem budsjettet for 2013 var Politiets Fellesforbund rimelig godt fornøyd fordi det legges opp til 350 nye stillinger årlig, slik at det er mulig å nå målet om to tjenestemenn pr. 1000 innbygger i år 2020.

Men etter å ha studert det nærmere kan forbundsleder Arne Johannessen konkludere med at både de ansatte og lederne er skuffet og føler at løftene langt fra blir innfridd:

SKUFFER: Politiforbundet mener Faremo ikke innfrir forventningene til Gjørv-kommisjonen. Foto: HELGE MIKALSEN


- Med dette budsjettet sender Faremo et forferdelig dårlig politisk signal både til ansatte og publikum som ikke får innfridd forventningene om et mer tilgjengelig politi. Vi ser nå at løftene om en offensiv satsing på norsk politi ikke blir holdt.

Det som bekymrer lederen for 14.000 politiansatte mest er at driftsbudsjettet sakte, men sikkert spises opp før det når ut til politidistriktene.

Mens andre etater, som NAV, får milliarder i øremerkede midler, må politiet finansiere IKT-investeringene uten ekstra tilskudd.

- Med 22. juli og kommisjonens rapport som bakteppe er dette et forferdelig elendig signal fra justisministeren. I budsjettet ser vi lite til løftene som ble gitt om sterkere satsing på økt beredskap, mer trening, bedre utstyr og responstid i tillegg til økt bemanning ved operasjonssentralene. Skuffelsen er derfor stor i hele etaten og de topplederne vi har snakket med opplever også budsjettet som en gedigen nedtur.

Arne Johannessen mener at det spesielt er utgiftene til å drifte det nye nødnettet som belaster politiets driftsbudsjett og fører til at politimestrene, stikk i strid med forutsetningene, ikke vil være i stand til å fylle opp alle ledige stillinger, også etter dem som går av med pensjon.

- Har du tro på at Faremo vil innfri noen av kravene fra dere?

- Dessverre tror jeg det vil være som å tro på julenissen. Men frustrasjonen blir ikke noe mindre når vi år etter år mener å ha kommet med velfunderte innspill, også i de åpne høringene i Stortinget, uten at det har gitt politiet en eneste krone mer. Det er frustrerende, og prisen vi må betale for å ha en flertallsregjering, sier Arne Johannessen.

Ikke enig

- 8. oktober, altså for under en måned siden, så skrøt Arne Johannessen av et veldig godt budsjett. Han var enig i at det var store utfordringer når det gjelder IKT, som vi har erkjent og jobber sammen med politidirektoratet med å få på plass, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justis- og beredskapsdepartementet og viser til en sak på PFs egen nettside.

Statssekretæren mener at når politihøgskolen skal ta opp 720 studenter neste år og at budsjettet for 2013 vil sørge for om lag 350 nye politifolk i operativ tjeneste i distriktene er en styrkning av politet.

- I tillegg gjennomfører vi, sammen med politidirektoratet, en fornying av IKT. Disse tingene er en klar styrkning av både forebygging av kriminalitet, avdekking og oppklaring, og også av beredskap, mener Aas-Hansen.

Justisdepartementet mener PF-lederens frykt for at driftsbudsjettet skal spises opp, og politiet derfor ikke skal klare å fylle opp ledige stillinger, ikke stemmer.

- Det fremstår som merkelig at han først sier at budsjettet er lett å lese, og at forslagene til bevilgninger er veldig bra, for så tre uker etterpå si etter nærmere gjennomgang så «sender Faremo et forferdelig dårlig signal», sier hun.

Statssekretæren går langt i å antyde at Johannessens bekymring er et taktisk utstpill før landsmøtet i fagforeningen neste uke.

- Så regner jeg med at når Politiets Fellesforbunds landsmøte er gjennomført nå til uken, at vi er tilbake der hvor Justisdepartementet, Politi-Norge og Politiets Fellesforbund sammen skaper fremtidens politi, sier Aas-Hansen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder