NEKTER STRAFFSKYLD: Den terrortiltalte 34-åringen fra Trøndelag risikerer inntil 10 års fengsel dersom han blir domfelt i saken. Foto: PRIVAT/NILAS JOHNSEN

Terrortiltalt (34) krevde sak utsatt:
Avvist av retten

En norsk konvertitt (34) fra Trøndelag krevde terrorsaken mot ham i Oslo tingrett utsatt eller delvis avvist – men fikk avslag.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Påtalemyndigheten mener den terrortiltalte 34-åringen dro til Syria 29. november 2014 og inngikk såkalt terrorforbund med terrororganisasjonen Islamsk stat (IS). I tillegg er 34-åringen tiltalt for IS-deltakelse og for å ha rekruttert medlemmer eller gitt økonomisk støtte til IS.

FORSVARER: Advokat Siri Langseth. Foto: SCANPIX/NTB

Den IS-tiltalte trønderen nekter straffskyld.

Les også: Risikerer 10 års fengsel

Fikk nye dokumenter fra Tyrkia

Da rettssaken startet i Oslo tingrett onsdag morgen, begjærte 34-åringens forsvarere, advokatene Siri Langseth og Elisabeth Myhre, saken utsatt og avvisning av tiltaleposten som omhandler IS-deltakelse, rekruttering og økonomisk støtte.

Statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet avviste kravene.

Dommeren i terrorsaken avviste også kravet i tråd med påtlaemyndighetens ønske.

Bakgrunn: Den norske konvertittens (34) tur til Syria

Forsvarerne fikk deretter ordet for å begrunne sitt krav, og viste blant annet til uskyldspresumpsjonen, at tiltalte er uskyldig til det motsatte er bevist, og menneskerettighetene.

− 34-åringen har oppfattet at han i Tyrkia var tiltalt og frifunnet for deltakelse i en væpnet terrororganisasjon. Det har han opplyst i sin politiforklaring i august 2016, sa Langseth, og viser til helt ferske dokumenter som nylig ble oversendt fra Tyrkia.

− Det fremkommer avslutningsvis at forbrytelsen skjedde bevisst og at det ble lagt frem et krav fra det offentlige. Han var tiltalt sammen med en annen mann, en tunisier, som vår klient har opplyst at han flyktet sammen med fra Syria.

Les også: Nær bekjent: Planla Syria-flukt i flere måneder

Mener tiltalte ble terrordømt i Tyrkia

Forsvareren påpeker at de ikke har fått dokumenter fra Tyrkia som underbygger utfallet av tiltalen. Ifølge dokumentene, har forbrytelsen en strafferamme på minst fem års fengsel i Tyrkia.

UENIG: Statsadvokat Kim Sundet ved Det nasjonale statsadvokatembetet sier til VG at aktoratet vil avvise kravet fra forsvarerne om å utsette straffesaken - samt avvise deler av terrotiltalen. Foto: Helge Mikalsen

− Rettsforhandlingene var avsluttet og gjort endelig, noe som ble uttalt i et brev til Justisdepartementet i Norge. Domsslutningen lå vedlagt. Den domsslutningen synes imidlertid ikke å ha fulgt med i forsendelsen, sa Langseth, som mener dokumentene antyder at 34-åringen ble domfelt og at han fikk en svært kort straff eller frifunnet, siden han ble løslatt.

− Det fremstår ubestridt at det foreligger en dom, uten at vi vet hva som ble utfallet.

Løslatt i Tyrkia

Pågrepet på grensen til Tyrkia 30. april 2016 og løslatt 18. august samme år – etter 3,5 måneder i varetekt, ifølge forsvareren.

− Det er grunn til å tro at 34-åringens opplysninger om at han ble frifunnet i Tyrkia, synes å være rett. Det skal da få konsekvenser for saken mot ham i Norge, sa Langseth.

Forsvareren viser til en dom fra Østerrike hvor en mann ble frikjent for å ha drept sin egen kone, og at enhver frifinnelse ikke skal føre til ytterligere straffeforfølgelse, noe hun mener er gjeldene i inneværende sak.

Langseth viser til menneskerettighetene hvor det blant annet heter at «grunnen til frifinnelse er uten betydning for vernet.»

Forsvareren mener at tingretten må ta hensyn til at uklarheten rundt utfallet av straffesaken i Tyrkia må tas hensyn til, slik at det ikke begås saksbehandlingsfeil i saken på dag én i sal 250 i Oslo tingrett.

Langseth avsluttet med en oppsummering:

TYDELIG: Politiadvokat Thomas Blom fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Foto: NTB/SCANPIX

− Vi vil mene at man ikke vil kunne rettføre tiltaleposten om deltakelse, økonomisk støtte og rekruttering, og at posten avvises og eventuelt at saken utsettes til man har fått klarhet i omstendighetene rundt en mulig dom fra Tyrkia.

– Ingenting tyder på frifinnelse

Politiadvokat Thomas Blom ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det er ingenting i dokumentene som tyder på en frifinnelse, men at 34-åringen ble løslatt for å bli deportert til Norge.

− Vi vet ikke hva straffen er, og vi savner også en ordentlig dom. Vi har slitt og vi har purret i alle kanaler for å få dokumentene som nylig kom fra Tyrkia. Det er ikke lett å få ut ting derfra slik situasjonen er nå, sa Blom, som mener det ikke foreligger noen bestemmelser som hindrer påtalemyndigheten i straffeforfølgelse av den terrortiltalte 34-åringen.

Politiadvokaten påpekte videre at dersom 34-åringen var domfelt i Tyrkia i 3,5 måned eller frifunnet for IS-deltakelse, så er det et vesentlig misforhold til normalstraffen som kan forventes i Norge.

− Retten kan starte forhandlingene og heller vurdere underveis. Saken kan avvises helt frem til domsavsigelse, avslutter han.

Et enstemmig dommerpanel mente at en rettsavgjørelse i Tyrkia ikke virker inn på straffeforfølging i Norge og at saken kunne fortsette i sin helhet som planlagt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder