FOLLO POLITIKAMMER: I dette bygget ligger Barnevernvakten hvor Alne har jobbet som tilkallingsvikar siden juni i år. Foto: Tore Kristiansen VG

VG AVSLØRER: Barnevernmillionær fikk sparken etter dobbeltrolle - nå jobber han i nabokommunen

Samtidig som Helge Alne (33) jobber for den offentlige barnevernvakta i Follo, selger selskapet hans private barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I fjor fikk Alne sparken fra barnevernvakta i Oslo, etter at kommunen fant ut at han drev Ditt Tiltak AS.

Selskapet tilbyr private barneverntjenester, og selger blant annet fosterhjemsplasser til kommuner rundt om i landet. Ditt Tiltak har opplevd en sterk vekst de siste årene. På tre år er inntektene mer enn doblet, og i fjor hadde selskapet en omsetning på 31 millioner kroner.

Oslo kommune mente Alnes kommersielle interesser var uforenlig med jobben i barnevernvakta, og ga ham sparken.

I dag kan VG avsløre at Alne nå jobber for barnevernvakten i Follo, like utenfor Oslo. Barnevernvakten for kommunene i Follo-regionen, har sitt kontor i Ski kommune. Den er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise og som trenger hjelp raskt.

VG ba i forrige uke om innsyn i listen over alle som jobber for barnevernvakten i Follo. Der figurerer Alne som en av seks tilkallingsvikarer som benyttes.

Ifølge Aksjonærregistreret kjøpte Alne seg nylig opp til en eierandel på 65 prosent i Ditt Tiltak.

VIL IKKE KOMMENTERE: Helge Alne ønsker ikke å stille til intervju eller kommentere saken overfor VG. Her er han med i en reportasje om fosterbarn i NRK Dagsrevyen i 2011. Foto: NRK

Ski kommune opplyser til VG at de så langt i år har brukt 1,3 millioner kroner på konsulenttjenester fra selskapet.

Ås kommune kjøpte i fjor tjenester for 1,2 millioner av Ditt Tiltak, ifølge Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport. Kommunen opplyser til VG at de i år har brukt to konsulenter fra selskapet, i tillegg til enkelte konsulenter til hjelpetiltak, som har blitt lønnet på timebasis.

Egeninteresse foran barnets beste

Da Oslo kommune ga Alne sparken i fjor, tok han saken til retten fordi han mente oppsigelsen var ugyldig.

Dette var retten uenig i, og kommunen fikk fullt medhold. På dette tidspunktet var Alne daglig leder og styreleder i selskapet. I tillegg eide han da 50 prosent. I dommen understrekes det at hans eierskap har ført til uheldige dobbeltroller.

Blant annet trekker retten frem at det har vært minst ett tilfelle der et barn som allerede var i et fosterhjem i regi av selskapet Ditt Tiltak, tok kontakt med barnevernvakten samtidig som Alne var på vakt.

Retten mente at stillingen i barnevernvakta gjorde det mulig for Alne å la egeninteresse gå foran hensynet til barnets beste. Den viste til at:

• Ditt Tiltak var i direkte konkurranse med Oslo kommune om å rekruttere fosterhjem og tilby ettervern.

• Alne kunne utnytte sin stilling til fordel for eierinteresser, for eksempel ved å bruke intern informasjon til å skreddersy tilbud fra Ditt Tiltak.

• Alne kunne være inhabil i saker der barn tar kontakt med barnevernvakten.

I dommen legger retten til at de ikke har grunn til å tro at Alne faktisk ville la egeninteressen gå foran hensynet til barnets beste, men at det var tilstrekkelig at hans stilling i barnevernvakten gjorde det mulig.

Har du tips? Kontakt VGs journalister her!

Oppdaget ved en tilfeldighet

VG har tidligere beskrevet hvordan privat barnevern har utviklet seg til å bli en svært lønnsom bransje.

Les også: Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser

I 2016 advarte en regjeringsbestilt rapport om enorme profittmuligheter og manglende kontroll.

Overskuddet til Ditt Tiltak var i fjor på 287.000 kroner, mot 752.000 i 2015. I 2015 fikk også Helge Alne og den andre eieren i selskapet 2,2 millioner kroner i godtgjørelse.

Ifølge ligningstallene fra 2015 hadde Helge Alne en inntekt på 3,1 millioner kroner. Formuen var samme år på 1,8 millioner kroner.

Alnes eierinteresser i Ditt Tiltak ble oppdaget av Oslo kommune ved en tilfeldighet:

Ditt Tiltak og Helge Alne sendte et brev til Barne- og familieetaten der de informerte om at de hadde ledige fosterhjem. Vedlagt i brevet lå rapporter med sensitive opplysninger om de ulike fosterhjemmene, kommer det frem i dommen.

Direktøren i etaten reagerte på innholdet, men var ikke klar over at Alne jobbet i barnevernvakten før navnet – igjen ved en tilfeldighet – kom opp i en samtale med lederen noen dager senere.

VG Spesial: Barnevernsmilliardene

– Aksepterer ikke dobbeltroller

Oslo kommune vil ikke kommentere Alnes dom med henvisning til at det er en personalsak.

– På generelt grunnlag er det viktig for barnevernet og Oslo kommune å unngå situasjoner der man kan stille spørsmål ved integriteten og uavhengigheten til ansatte. Dette gjelder særlig for barnevernet, som er et sårbart område. Når barn og unge tar kontakt, skal de ikke være i tvil om hvem de tar kontakt med, sier avdelingsdirektør i barnevernavdelingen, Iben Schier van den Berg.

Hun understreker at Oslo kommune ikke aksepterer dobbeltroller.

– En mulig dobbeltrolle kan skape usikkerhet over for eksempel konkrete barn som har kontakt med barnevernet: Snakker man med en ansatt i Oslo kommune eller er det en ansatt i et barnevernselskap som familien kanskje har kontakt med? Vi er veldig opptatt av at det kan føre til en fare for at barnet eller ungdommen ikke tør å ta opp kritikkverdige forhold, sier hun.

– Visste du at Helge Alne har fått seg jobb som tilkallingsvikar i Follo barnevernsvakt?

– Det var jeg ikke klar over.

– Hva synes du om det?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Les VGs avsløring fra mai: Fosterhjemskongen

Mener jobben i Follo er uproblematisk

Leder i barnevernvakta i Follo, Berit Landmark, sier at de ble informert om både dommen og Alnes eierskap før han begynte å jobbe hos dem i juni i år.

Hun mener imidlertid at hans ansettelsesforhold hos dem har vært uproblematisk, og at barnevernvakta i Follo på flere punkter ikke kan sammenlignes med barnevernvakta i Oslo.

– Forskjellen mellom oss og Oslo er at vi er helt løsrevet fra tiltaksapparatet. Det er Bufetat som tar alle avgjørelser på tiltaksaker som kommer inn til oss, og våre ansatte har ingen påvirkningsmulighet i valg av tiltak. I tillegg har Alne en løs tilknytning til oss, og han blir bare tilkalt ved behov, sier Landmark.

– Retten var klar på at Alne kunne utnytte sin stilling i Oslo kommune til fordel for eierinteressen, for eksempel ved å bruke intern informasjon til å skreddersy tilbud fra Ditt Tiltak. Har han ikke også muligheten til dette i Follo?

Det er vanskelig å svare på, og det har jeg ikke tenkt på på den måten. Men sammenlignet med Oslo er vi en liten barnevernvakt, og vi har dermed tilgang på langt mindre informasjon enn dem.

– Utgjør det noen forskjell at dere sitter på mindre informasjon enn en større barnevernvakt?

– Ja, for vi har ikke tilgang på noe mer informasjon enn den vi selv henter inn. Vi har for eksempel ikke tilgang på informasjon fra andre instanser i barneverntjenesten. Dessuten er det Bufetat og kommunene selv som henvender seg til markedet for å hente inn tilbud, sier Landmark.

Vil ikke kommentere

Hun legger til at det bare er én person som jobber hos dem på fulltid, og at det dermed er vanskelig å unngå at de ansatte har bierverv - både i det offentlige og private.

– Sannsynligheten for at man ender opp med en dobbeltrolle er dermed tilstede for ganske mange, og derfor har vi klare linjer for hva vi skal gjøre om slike situasjoner oppstår. Om de kommer bort i en sak som de for eksempel kjenner til fra før skal de si fra til hverandre, og ved behov til meg, sier lederen.

Landmark legger til at hun ikke kjenner til noen situasjoner der dobbeltroller har skapt problemer.

– Dette er et spørsmål vi må ta stilling til hos oss, og vi må fortløpende vurdere hvordan vi skal sørge for at vi har en struktur som er forsvarlig. Samtidig har jeg ikke hatt noen grunn til bekymring for de som jobber for oss, sier Landmark.

Helge Alne har fått lese gjennom artikkelen før publisering, men ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder