LESETID: Mange tenker kanskje på studietiden som en god periode av livet, med mye frihet, utfoldelse, fest og moro. En fersk, stor undersøkelse slår sprekker i dette bildet. Foto:Frank May,NTB scanpix

Bekymringsfull forverring på få år: Hver femte student sliter psykisk

Tredobling i antall jenter som sliter tungt

Ekspert: - Del av et større samfunnsproblem

Hver femte student sliter med alvorlige psykiske plager – blant jentene så mange som én av fire.

Karoline Flåm
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Omfanget av psykiske plager er dobbelt så høyt blant studenter som i befolkningen ellers i samme aldersgruppe.

Det kommer frem i en fersk, stor undersøkelse der norske studenters psykiske og fysiske helse har blitt kartlagt.

BEKYMRET: Leder av helsetjenesten i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, Kari Jussie Lønning. Foto:SiO,

– Disse funnene må vi ta alvorlig, sier lege og spesialist i allmennmedisin Kari Jussie Lønning til VG.

Hun er sjef for helsetjenesten i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og har også ledet styringsgruppen som har jobbet med studentundersøkelsen.

Levert til Helse-Høie

Over 13 600 studenter fra ulike deler av landet har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag av landets tre største studentsamskipnader.

Onsdag blir resultatene overlevert helseminister Bent Høie (H).

Ministeren har kanskje aller størst grunn til å uroe seg for utviklingen blant jentene:

Hele 24 prosent av de kvinnelige studentene sliter nemlig med alvorlige psykiske plager – dobbelt så mange som blant menn, der andelen er tolv prosent.

Tre ganger flere

Omfanget av psykiske plager har riktignok økt hos begge kjønn siden tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2010 – men økningen er hele tre ganger større blant kvinner enn menn:

Ni prosentpoeng for kvinner, mot tre prosentpoeng for menn.

– Jentene ser ut til å i større grad ta innover seg de kravene som stilles i forbindelse med studietilværelsen. De bekymrer seg også mer for prestasjoner og har mer eksamensangst, selv om de leverer like godt og heller ikke stryker oftere. Jentene er minst like dyktige som guttene, men de opplever mer stress tar kanskje ting mer alvorlig, sier Lønning.

Ensomme og stresset

Totalt 25 ulike aspekter ved studentenes psykiske helse og trivsel har blitt kartlagt i undersøkelsen, og det er summen av disse som avgjør om studentene «kommer ut» med alvorlige psykiske plager eller ikke.

Blant tingene studentene rapporterer at de sliter med, er sosial ensomhet, lav studiemestring, konsentrasjonsproblemer, dårlig selvbilde og dårlig kroppsbilde. I tillegg bidrar også høyt alkoholinntak til å forverre problemene for mange.

UNDERSØKELSEN: Figuren over oppsummerer noen av hovedfunnene i den såkalte Shot-undersøkelsen (Studentenes helse og trivselsundersøkelse) for 2014. Over 13 600 studenter har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført på oppdrag fra Samskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim. Foto:SHoT,

Bildet føyer seg inn i rekken av rapporter som peker på at stadig flere unge sliter psykisk.

Nylig kom den årlige rapporten Ungdata fra forskningssenteret NOVA, og slo fast at selv om dagens unge ser ut til å lykkes på stadig flere fronter – de gjør det bra på skolen, ruser seg mindre og har bedre forhold til foreldre og familie – har medaljen også en mørk bakside:

Depressive symptomer

STUDENT: - Dagens unge er veldig stresset, sier Anders Kvernmo Langset (27), leder i Norsk studentorganisasjon. Foto:NSO,

«Et økende antall ungdommer – og da først og fremst unge jenter – rapporterer om psykiske helseplager i hverdagen», heter det i rapportens sammendrag.

Så mange som hver fjerde jente på slutten av ungdomstrinnet har depressive symptomer, ifølge Ungdata-rapporten.

NOVA-forsker Anders Bakken er dermed ikke veldig overrasket over funnene i studentundersøkelsen. Han tror de peker på et større samfunnsbilde:

– Det er ikke sikkert dette dreier seg om bare barn, ungdom eller studenter. Det kan være en del av et større samfunnstrekk som rammer også andre aldersgrupper – at vi alle opplever større prestasjonspress, større krav, ting vi skal være med på, ting vi skal mestre, sier Bakken.

Flere enn diagnosene

Han understreker at man her ikke snakker kun om «psykiske lidelser» i rent klinisk forstand, men om plager som rammer langt flere:

– Dette har større omfang enn bare de som ender opp med en diagnose, altså de som sliter med psykiske lidelser. Vi snakker om et større samfunnstrekk. Det er altfor mange unge som går rundt og har det vondt, som mister energi, er stresset og føler de ikke strekker til.

Studentenes egen talsmann, leder Anders Kvernmo Langset i Norsk studentorganisasjon, er enig.

UTBRENT: For mange studenter blir kravene for tøffe. Foto:Frank May,NTB scanpix

– Dagens unge og dagens studenter er flinke og pliktoppfyllende og skal mestre så mye forskjellig på en gang. Samtidig er vi veldig, veldig stresset, sier 27-åringen til VG.

– Idyllen slår sprekker

Han trekker frem en undersøkelse fra i fjor, der det kom frem at så mange som hver fjerde student er ensom.

– Det slår sprekker i studentidyllen. Det hjelper ikke å omgås en masse studenter i kantinen, hvis du ikke kjenner noen av dem ordentlig, sier studentlederen.

Selv tror han det er helheten i studietilværelsen som gjør at mange sliter:

Man skal oppfylle faglige krav, man skal ha en jobb ved siden av for å klare seg økonomisk – og mange har dessuten flyttet vekk fra familie og venner og befinner seg et helt nytt sted.

– Trenger lavterskel-psykolog

– Summen av dette gjør at mange sliter med stress og andre psykiske plager, sier han.

Langset etterlyser tettere faglig oppfølging av studentene, og at staten setter av øremerkede midler til et bedre, lavterskel-studenthelsetilbud.

– For mange studenter kan det være nok med to-tre timer hos psykolog, så får man tatt problemene ved roten, før det får utvikle og forverre seg. Men i dag må studentene og studentsamskipnadene finansiere myye av dette selv. Det offentlige må ta et større ansvar, ellers ender disse studentene opp med å trenge mer offentlig helsehjelp etter hvert.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder