SSB: Antall innvandrere i Norge dobles fram til 2060

Antall innvandrere i Norge vil i 2060 være 1,7 millioner, ifølge SSBs befolkningsframskriving. Det er én million flere enn i dag.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I befolkningsframskrivingens hovedalternativ for 2016-2100 blir den årlige nettoinnvandringen i overkant av 25.000 gjennom mesteparten av dette århundret. Det gir en økning i antall innvandrere i Norge fra 700.000 i dag til 1,7 millioner i 2060.

I dag er drøyt 13 prosent av befolkningen innvandrere, mens norskfødte med to innvandrerforeldre utgjør 3 prosent. I hovedalternativet øker denne andelen til 24 og 9 prosent i 2060.

SSB skriver at framskrivingene av innvandringen til Norge er svært usikre, og at det derfor er usikkert hvor mange innvandrere som vil bo i Norge framover.

Se også: 700.000 innvandrere i Norge

Det blir også langt flere eldre innvandrere. I dag utgjør innvandrerne bare 4 prosent av alle som er 70 år eller eldre. I hovedalternativet øker denne andelen til 27 prosent i 2060.

Statistisk sentralbyrå tror at den norske befolkningen vil nå 6 millioner like etter 2030. Det vil i så fall være den raskeste millionpasseringen i norgeshistorien.

SSB-tall: Fire prosent i Norge har flyktningbakgrunn

– Det er en rask vekst i både nordisk og europeisk sammenheng, sier seniorrådgiver Marianne Tønnesen, som er ansvarlig for de nye SSB-prognosene, til E24.

Slik blir årene fremover i SSBs nye hovedscenario:

• Vi passerer seks millioner like etter 2030.

• Videre vil befolkningsveksten fortsette, men ikke like bratt. Innen 2060 passerer vi syv millioner innbyggere.

• Og før 2090 har folketallet rundet åtte millioner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder