KUTT: Christine Wilberg, avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, sier kuttene berører mange dyktige ansatte og lokalsamfunn. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

7000 asylmottaksplasser legges ned

UDI har bestemt seg for å legge ned rundt 7000 plasser på asylmottak landet rundt.

Avgjørelsen skal ha blitt tatt på møter i UDI denne uken, fikk VG opplyst fra kilder torsdag formiddag. Kort tid etter bekreftet UDI avgjørelsen.

– Det har både kommet færre enn antatt og mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet i en pressemelding.

Senere i høst vil det kunne komme en ny runde med kutt, etter at en ny prognose for antall asylsøkere er fastsatt. Avhengig av antall asylsøkere og prognoser for 2017, vil det kunne bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år, ifølge UDI.

Dette er mottakene som legges ned

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Wilberg.

Les også: Laveste antall asylsøkere til Norge siden 1997

Mange færre asylsøkere

I bransjen har man vært forberedt på nedleggelser av plasser fordi asyltilstrømningen nærmest har stanset opp.

Rundt 12 000 plasser står ledige på mottak over hele landet. Samtidig bosettes et stort antall flyktninger og asylsøkere i kommunene. De siste månedene har rundt 60 personer meldt seg som asylsøkere i Norge hver uke. De fyller i liten grad opp alle de ledige plassene.

UDI har for de fleste mottak kontraktfestet 3 måneders oppsigelsesfrist. Det vil si at en rekke arbeidsplasser forsvinner ved utgangen av november.

Blant mottakene det trolig ikke lenger er behov for, er de store transittmottakene Lysaker utenfor Oslo, Forus i Stavanger, Raumyr ved Kongsberg og Landås i Bergen.

UDI skriver i pressemeldingene at listen over berørte mottak vil bli offentliggjort fredag klokken 14, etter at de aktuelle driftsoperatørene og vertskommunene er varslet. Direktoratet opplyser samtidig at nedbyggingen primært berører ordinære mottak, men at enkelte mottak for enslige mindreårige og transittmottak også vil bli lagt ned.

Les også: UDI betaler 625 000 kroner døgnet for asylmottak - bruker under halvparten av plassene

Nedjustert prognose

UDI planla for ankomst av 33 000 asylsøkere i år. Tallet har vært nedjustert flere ganger. Først til 25 000, deretter til 10 000 rett før sommeren. Holder antall ankomster seg på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3500 asylsøkere til Norge i år.

I dag har UDI 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre.

Dette utgjør 29 000 faste plasser og 6 200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk, ifølge direktoratet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder