BETENT SAK: Mange har engasjert seg for asylbarnas rettigheter, men foreløpig er den politiske uenigheten stor. Her fra demonstrasjon under Oslo Aps årsmøte i 2012. Foto: NTB Scanpix

Foreslår regelendring etter asylbarn-dom

(VG Nett) KrF og Venstre vil at regjeringen skal få på plass en ny regel som sikrer asylbarnas rettigheter, og håper på stemmer fra SV-benken.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Sammen med Venstre-representant Trine Skei Grande vil KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold legge frem et forslag som skal bedre asylbarnas rettigheter i Norge.

- For det første ønsker vi et sterkt fokus på asylbarna. For det andre ønsker vi å gi SV drahjelp i regjeringen i denne saken, sier Bekkevold til VG Nett.

BAKGRUNN: Høyesterett: Mahdi og Verona får ikke bo i Norge

- Holder ikke

Forslaget fra Venstre og KrF kommer etter at Høyesterett like før jul besluttet at vedtakene om utkasting av to asylbarn ikke var ugyldige. Utlendingsnemda hadde dermed ikke gjort noe galt i sette såkalte «innvandringsregulerende hensyn» - som at foreldrene til barnet har brutt loven - foran hensynet til barnas beste.

Men fem av 19 høyesterettsdommere tok dissens, og mente hensynet til barnas beste var det viktigste.

- Høyesterettsdommen splite ballen tilbake til oss politikere. Den viste at de signalene som ble gitt i stortingsmeldingen om barn på flukt ikke er gode nok, sier Bekkevold.

VIL HA MED SV: Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Foto: KrF

KrF og Venstre foreslår derfor at Stortinget ber regjeringen om å endre utlendingsforskriften, «slik at den tydeliggjør at hensynet til barnets beste må vektlegges i større grad i forhold til innvandringsregulerende hensyn».

- Hvis man faktisk mener at praksisen er for streng og ønsker en endring, holder det ikke «å sende signaler til forvaltningen». Forvaltningen styres etter lover og forskrifter. Dermed må man få på plass en endring i forskriften, sier han.

KrF og Venstre foreslår også at det skal klargjøres hvordan vurderingen av barnets beste skal foretas, og om vurderingene er i tråd med internasjonale forpliktelser.

- Vi må få på plass et samsvar mellom regelverket og den internasjonale barnekonvensjonen så vi ikke risikerer nok en flau dom mot oss i menneskerettighetsdomstolen, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Håper på SV-støtte

- Hvor realistisk er det å få dette forslaget vedtatt, Bekkevold?

- Slik jeg kjenner holdningene i Arbeiderpartiet, er jeg redd de vil vende tommelen ned. Men vi vet at regjeringspartner SV støtter oss i dette, og håper de vil stemme for og at diskusjonen om dette internt i regjeringen fortsetter, sier han.

Han viser til at det også er intern splittelse i Ap i denne saken. Lørdag skal flere lokale Ap-lag og SV sentralt demonstrere nettopp for bedre rettigheter for asylbarna - og for en forskriftsendring slik Venstre og KrF foreslår.

Han mener det er muligheter for å få med seg Høyre i et Høyre-sentrumssamarbeid, men har ikke tro på resultater i asylpolitikken dersom Høyre slår seg sammen med Frp ved en eventuell valgseier i 2013.

- Hvorfor fikk dere ikke dette på plass under arbeidet med stortingsmeldingen som kom ifjor?

- Det var fordi det manglet politisk vilje. Flertallet mente det var nok å sende signaler til forvaltningen, sier Bekkevold.

SV-leder Audun Lysbakken sa torsdag at partiet avventer en gjennomgang av praksisen i Utlendingsnemda for å se på situasjonen er bedret, men at SV også i 2013 vil gå til valg på en rausere asylpolitikk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder