Flyktninger i Russland møtes med:

Korrupsjon

Ingen rettigheter

Nesten ingen asylmottak

Ingen økonomisk støtte

SKAL UT: Et par med barn passerer den norsk-russiske grensen på Storskog i Finnmark midt i november. Dene dagen krysset et tyvetalls asylsøkere grensen. Nå vil myndighetene kaste dem ut av Norge. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Russland har 143 millioner innbyggere. 816 har flyktningstatus

Asylsøkere i Russland må betale opptil 2000 kroner i bestikkelser for å få registere asylsøknader. Å få innvilget midlertidig asyl kan koste opptil 14.000 kroner.

 • Anne Stine Sæther
 • Maria Mikkelsen

Artikkelen er over fire år gammel

Det skriver Landinfo i sin siste rapport fra november.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug har i flere dager insistert på at det er trygt å returnere asylsøkere til Russland. I dag er hun hasteinnkalt til Stortinget etter at SV krever svar på forhold rundt den planlagte massereturen.

LES OGSÅ: Stortinget har gjort Norge til en gullgruve for menneskesmuglere

Mange titalls asylsøkere er de siste dagene fraktet til Kirkenes, og skal trolig busses over grensen ved Storskog i løpet av kort tid.

En fersk rapport fra Utlendingsforvaltningens eget fagorgan, Landinfo, beskriver virkeligheten for asylsøkere i Russland som svært vanskelige:

• Sjansene for å få innvilget asyl er minimale.

• Flyktningstatus er nesten umulig.

• Korrupsjon rammer flyktninger og asylsøkere.

Korrupsjon

STRAMMER GREPET: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Terje Bringedal , VG

Landinfos siste Russland-rapport er fra november 2015. Det er nyhetstjenesten Russia Direct som, i følge den offisielle norske rapporten, oppgir de uoffisielle asylprisene.

Landinfo mener det dreier seg om bestikkelser fordi slike prosesser normalt er gratis.

Korrupsjon i offentlig sektor i Russland er utbredt.

Landinfos russlandspesialist vitnet før jul for Oslo Byfogdembede i saken, som advokatfullmektig Marit Vik fører, hvor tre syriske kvinner 27.november ble kasteballer mellom norske og russiske myndigheter, på grenseovergangen Storskog.

Landinfo sier følgende om asyl- og flyktningsituasjonen i vårt naboland:

* Flyktningstatus gis sjelden: Av de 143,5 millioner menneskene som bor i Russland, har 816 personer flyktningstatus, det skriver Russlands føderale migrasjonstjeneste i en rapport. De som er så heldige å få denne statusen, har krav på helsehjelp, skolegang, sosiale stønader, hjelp til å finne jobb og midlertidig bolig. De får også en pengesum utbetalt en gang og rett til å søke statsborgerskap etter ett år.

* Midlertidig asyl kan gis personer som får avslag på søknad om flyktningstatus, men som ikke kan sendes ut av landet på grunn av humanitære forhold i hjemlandet. Asyl gis for ett år om gangen, og kan forlenges. Man har de samme rettighetene som flyktninger, men får ikke penger utbetalt. Asylanten må bo i området der søknaden er innvilget.

* Landinfo skriver at «humantiære forhold» stort sett handler om asylsøkerens helsetilstand. Russland ser i stor grad bort fra forhold som borgerkrig og umenneskelige forhold når de vurderer asylsøknader.

Syrisk familie til VG: Vi er livredde

Ja til én syrer i 2014

* Høsten 2015 hadde 250.064 personer midlertidig asyl. Mange får ikke utstedt nødvendige oppholdsdokumenter som bekrefter deres status, noe som skaper problemer. I september 2014 hadde 110.000 mennesker fått midlertidig asyl, men bare 64.000 hadde fått det helt avgjørende dokumentet. Tallene er hentet fra Europarådets parlamentarikerforsamling.

* En offisielle tabell viser at 473 syrere søkte flyktningstatus i 2014 , hvorav kun én sak ble innvilget. Av 1435 midlertidige asylsøknader fra syriske borgere i 2014, ble 1369 innvilget.

* Russlands Føderale Migrasjonstjeneste (FMS) håndterer registrering og behandling av asylsøknader. Det er lokale FMS-kontorer som håndterer første søknadsrunde. De fleste asylsøkere kommer til Moskva eller St.Petersburg der det er vanskelig å søke asyl. Landinfo skriver at de ikke kjenner til hvordan mulighetene er andre steder enn i disse to storbyene.

Apatiske: NOAS om asylsøkere som skal returneres

* Menneskerettighetsforkjempere beskriver at asylsøkere har hatt problemer med å skaffe advokat. Behandlingstiden overholdes, men asylprosessen er dyr.

* Russland gir opphold til mange ukrainske statsborgere. De kommer hovedsakelig fra krigsområdene Donetsk og Lugansk i Øst-Ukraina, de fleste er, i følge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR), etniske russere.

TIDLIG UTE: Dette er to av de aller første syklende asylsøkerne som kom over grensen ved Storskog. Utover høsten kom stadig flere. Etter 29.november har det ikke kommet noen over grensen fra Russland. Foto: Mattis Sandblad , VG

Illegale afghanere

* I 2013 opplyste UNHCR at minst 100.000 afghanere har bodd illegalt i Russland i mange år.

* Offentlig finansiering til arbeid med flyktninger og fordrevne har blitt redusert med årene. Finansieringen er føderal og det har ført til at blant annet byggingen av midlertidige mottakssentre har stanset opp.

* Utlendingsmyndigheten FMS har tre sentre for midlertidig innkvartering av asylsøkere med total kapasitet på 180 senger. Bare personer som søker flyktningstatus har rett til plass i de offentlige mottakene. De tre mottakene ligger i Otsjyor i Perm-regionen, i byen Rostov og i regionen Tver. Det er ingen sentre i Moskva-regionen og de fleste bor hos folk de kjenner.

* UNHCR hjelper til med bolig for de mest sårbare flyktningene. Det finnes også noen frivillige organisasjoner som bistår flyktninger med juridisk, sosial, helse, og økonomisk bistand.

* Mens man søker om midlertidig asyl, har man rett til helsehjelp på lokale poliklinikker. Landinfo har opplysninger om at problemer med bostedsregistrering gjør at det kan være vanskelig å få tilgang til helsehjelp.

* Personer som søker midlertidig asyl har ikke rett til å jobbe. For å få arbeidstillatelse må søker beherske russisk.

* Russiske myndigheter har de siste årene ført en kampanje mot illegal innvandring. Det var i 2013 store razzia i innvandrermiljøer. 4000 personer ble pågrepet. Blant dem var personer fra Vietnam, Syria, Afghanistan, Egypt, Marokko, Kirgisistan, Usbekistan og Tadsjikistan. Mange av dem fikk ikke tilgang til tolk eller juridisk bistand. Mange av de pågrepne var asylsøkere eller andre med gyldig oppholdstillatelse.

* Personer som får asylavslag, plasseres i midlertidige retursentre med generelt dårlige forhold.

Dommer i EMK

* Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har gang på gang dømt Russland for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3. Dette fordi Russland har returnert personer til land der de står i fare for å bli torturert eller umenneskelig behandlet. Dette gjelder blant annet utvisninger til Usbekistan og Tadsjikistan. Landet er 1311 ganger dømt for brudd på retten til frihet fra tortur og umenneskelig behandling, de to mest sentrale menneskerettighetene.

* I oktober 2015 ble Russland dømt i menneskerettighetsdomstolen for å ha fattet utvisningsvedtak på tre syrere som hadde brutt utlendingsloven. Den brytes blant annet hvis utlendingen ikke oppholder seg i retursentre i påvente av uttransportering.

* Landinfo skriver at Russland ikke nødvendigvis justerer sine lover etter dommer i Strasbourg, men heller betaler erstatning.

* Selvom den formelle holdningen til myndighetene er at retur til Syria ikke er mulig, er UNHCR kjent med 12 tilfeller av retur til Syria i følge informasjon fra 2014.

Mer om

 1. Flyktningkrisen i Europa
 2. Innvandring

Flere artikler

 1. UDI ber om ny Storskog-instruks: Ikke trygt å returnere til Russland

 2. Nektet adgang til Norge, og deretter til Russland: UNE: Asylsøknaden skal behandles i Norge

 3. Asylstrømmen: Dette krangler Russland og Norge om

 4. 10 ting du må vite om asylkaoset på Storskog

 5. Før Frp-Sylvis Storskog-instruks: Tre av fire syrere fikk opphold i Norge. Etter instruksen: 258 kastes ut - 1 får bli.

Fra andre aviser

 1. Derfor sendes asylsøkere tilbake til Russland

  Bergens Tidende
 2. Asylsøkere er ikke trygge i Russland | Bjørn Engesland og Aage Borchgrevink

  Aftenposten
 3. Derfor koker det igjen i Finnmarks-kulden

  Aftenposten
 4. FN: Norge bryter internasjonale asylregler på Storskog

  Aftenposten
 5. Åtte akter i det norsk-russiske dramaet om retur av asylsøkere

  Aftenposten
 6. Retur til usikkerhet

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder