TVANGSPROTOKOLLER: VG har fått innsyn i sykehusenes egne logger over tvangsbruk. Disse skal kontrolleres minst én gang i måneden. Foto: Erlend Daae VG

Sjekket ikke tvangsbruk på seks måneder

Kontrollkommisjonene er pålagt å kontrollere tvangsbruken pasientene blir utsatt for minst én gang i måneden. Den fristen ble brutt over 360 ganger i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG har fått innsyn i og digitalisert tvangsprotokollene fra 14 institusjoner i 2015. Disse gjennomgås, signeres og dateres av kontrollkommisjonene, som har et hovedansvar for at loven følges når pasienter binder fast.

Samleside: VGs saker om tvang i psykiatrien

Kommisjonen skal kontrollere tvangsprotokollene minst én gang i måneden. VG har avslørt at kommisjonene i fjor satt sitt godkjentstempel på et hundretalls ulovlige beltelegginger.

• VG kan nå avdekke at denne lovpålagte fristen ble brutt over 360 ganger i fjor, mens 105 hendelser fremdeles ikke var signert etter fire måneder.

• I 40 saker gikk det mer enn et halvt år før tvangsprotokollen ble kontrollert og underskrevet av de som skal sikre at sykehusene ikke bryter loven når de binder fast pasienter med makt.

Ingen forklaring

På kvelden den 30. juni i fjor ble en pasient lagt i belter ved Stavanger universitetssykehus. Først 7. januar i år signerte kontrollkommisjonen tvangsprotokollen. Av de 40 sakene der det gikk et halvt år før beltebruken var kontrollert var tolv ved Stavanger universitetssykehus.

Men hverken kontrollkommisjonen eller sykehuset har noen god forklaring på hvordan det kunne skje.

Leder for den aktuelle kontrollkommisjonen ved det store vestlandssykehuset, tingrettsdommer Rune Høgberg, mener en sannsynlig årsak er at sykehusene ikke har utlevert alle protokollene til dem.

– Det har nok vært en del av postene der vi ikke har fått protokollene på hvert møte. Vi gjennomgår de vi får, men vi har ikke kontroll på at vi har fått alle protokollene, sier Høgberg til VG.

– Får alt, uten unntak

Kontrollkommisjonen han leder besøker sykehuset annenhver uke. Stavanger universitetssykehus er sammen med Helse Bergen de som oftest har brukt belter på pasienter de siste årene.

– I og med at vedtakene er mer utfyllende så har vi hatt mer vekt på å gjennomgå dem enn protokollene, sier Høgberg.

SJEF: Helle Schøyen ved Stavanger universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Avdelingsoverlege ved Stavanger universitetssykehus, Helle Kristine Schøyen, mener på sin side at de to kontrollkommisjonene ved spesialavdeling for voksne får alt de skal ha – til alle møter.

– Vi har snakket med de to sekretærene som har ansvaret for hver sin respektive kontrollkommisjon, og de sier at de uten unntak overleverer alle protokoller, sier avdelingsoverlege Helle Kristine Schøyen.

Sjekker ikke

– Hva kontrollkommisjonen gjør med protokollene på møtene vet ikke vi, vi går ikke inn og sjekker om protokollene er signert i etterkant, men forholder oss til referatene fra kontrollkommisjonens møter om hvilke saker de har gått gjennom, der de mener det er mangler eller dårlige begrunnelser fra vår side, og der de ønsker tilleggsuttalelser eller velger å oppheve tvang.

Høie om psykiatrien: Har fått leve sitt eget liv

– Dere har ikke reagert på at det har gått lang tid – eller at det har manglet påpekninger fra kommisjonene?

– Nei, vi oppfatter referatene som detaljerte og grundige, sier Schøyen.

Det er Helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret for kontrollkommisjonsordningen i psykiatrien.

– Vi har et overoppsyn med at kontrollkommisjonene følger saksbehandlingsreglene. Hvis vi får vite at disse brytes, så vil vi ta kontakt med kontrollkommisjonene. Det har vi gjort også tidligere, sier seniorrådgiver Vårin Hellevik.

Må holde frister

HELSEDIREKTORATET: Seniorrådgiver Vårin Hellevik sier kontrollkommisjonene må forholde seg til de få fristene de har. Foto: Erlend Daae VG

– Dette ser vi alvorlig på. Det er ikke mange tidsfrister kommisjonene har, og de som foreligger skal overholdes.

– Hva kan være konsekvensen for en pasient dersom det går syv måneder før tvangen er kontrollert?

– Hvis det mot formodning var et tvangsmiddel som var feilbrukt eller for mye brukt, så ville det være veldig uheldig. Da ville lovbruddet ha fortsatt for lenge, fordi kontrollkommisjonen ikke har gjort jobben sin.

Både helseminister Bent Høie (H) og sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier et VGs avsløringer at de er bekymret for rettssikkerheten til psykiatriske pasienter.

– Spesielt når en vet hva som ligger bak disse tallene, hvilken type overgrep mot enkeltmennesker det her er snakk om, så er det veldig, veldig alvorlig, sier Høie til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder