REDD: Hani forteller at en halv time etter at han søkte asyl kom avslaget og beskjed om retur til Russland. – Jeg sa at hvis dere sender meg tilbake til Russland, havner jeg i Syria. Dere sender meg rett i døden, sier Hani. Foto: Kristian Helgesen , VG

Syriske Hani hevder politiet tilbød å slette fingeravtrykket hans på grensen

SANDNESSJØEN/OSLO (VG) Syriske Hani (22) hevder at norsk grensepoliti tilbød seg å slette fingeravtrykket han avga på Storskog, hvis han returnerte til Russland.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ingeniørstudenten fra Aleppo sier tilbudet kom rett etter at politiet meddelte ham at asylsøknaden var avslått. Han kom til Storskog etter at visumet hans i Russland gikk ut i sommer.

– Politiet sa at de kunne garantere at dersom jeg forlot Norge umiddelbart, ville de slette fingeavtrykket slik at jeg kunne prøve igjen i hvilket som helst land i Europa. De leste opp rettighetene mine og sa at fingeravtrykkene mine ikke ville finnes i noe system dersom jeg returnerte til Russland, sier Hani.

Han sier forsøket på bortvisning skjedde ved grenseovergangen ved Storskog 27. november i fjor.

PU avviser

Kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i Politiets Utlendingsenhet avviser at personell på grensen kan slette asylsøkeres fingeravtrykk.

FULGTE IKKE REGLENE: Advokat Brynjulf Risnes mener regelverket ikke ble fulgt da hans klient Hani søkte asyl på Storskog 27.november. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Hvordan reagerer PU på påstanden om sletting av fingeravtrykk?

– Det å avgi fingeravtrykk er en svært viktig del av PUs arbeid i ankomstfasen, og har også innvirkning for eventuelt senere returarbeid. Dette arbeidet er regulert, slik at påstanden fremstår som merkelig og uriktig, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset til VG.

VG har møtt 22-åringen fra Aleppo på mottaket i Sandnessjøen der han har vært siden starten av desember, og han holder fast ved sin versjon av saken.

Advokat: Fulgte ikke reglene

Fingeravtrykk er helt avgjørende for asylsøkere fordi Dublin-enigheten gjør at de skal søke asyl i det første landet de blir registert i. Er de registrert i et annet land før de kommer til Norge, blir de dermed sendt tilbake dit.

Hanis advokat Brynjulf Risnes mener 22-åringens historie styrkes av at asyldokumentene hans hverken inneholder intervju eller vedtak.

– Det er åpenbart at polititjenestemennene som håndterte Hanis søknad ikke har fulgt reglene. Søknaden er ureglementert behandlet, det støtter hans forklaring, sier Risnes.

Risnes reagerer sterkt på behandlingen klienten fikk på grensen til Norge:

– Det virker på meg som om norske myndigheter har tatt sjansen på å sende ut så mange som mulig over til Russland uten å vurdere søknaden, uten å gi dem et vedtak og uten at de har et gyldig visum til Russland. Man har brutt Flyktningkonvensjonen, Utlendingsloven, egen instruks og tilbakeføringsavtalen med Russland, sier Risnes.

IKKE FYLLT UT: Dette er fra Hanis asylsøknad. Det er ikke skrevet noe om hvorfor han søker beskyttelse. Foto: ,

Hverken Politiets utlendingsenhet (PU); Utrykningspolitiet (UP), som bidro med mannskaper; eller Finnmark politidistrikt har kjennskap til at norsk politi har tilbudt Hani å slette fingeravtrykkene, ifølge kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset.

– Norsk politi ved den norsk-russiske grensa på Storskog har ikke adgang til å slette fingeravtrykk, sier han.

Han opplyser at en eventuell sletting ikke ville hatt noen praktisk betydning, fordi datasystemet uansett ville vist at Hani var blitt transportert ut av Schengen og til Russland ved innreise til et annet Schengen-land. Norske myndigheters ansvar etter Dublin-samarbeidet ville da ha opphørt.

PÅ SYKKEL: Det hopet seg opp med sykler på grenseovergangen på Storskog. 27.november, to dager etter at lovendringen som ble vedtatt av Stortinget, kom syreren Hani. Foto: Mattis Sandblad , VG

Fengslet og utvist

Ingeniørstudenten, som også er judoutøver, forteller at han har flere venner i Russland. Da visumet hans gikk ut 3. juli, oppholdt han seg ulovlig i Russland. Han ble pågrepet, fengslet og dømt for ulovlig opphold 24. november, ifølge dokumenter fra russisk domstol. Deretter dro han til Storskog.

– Norsk politi var klar over både utløpt visum og utvisningen. Det var helt åpenbart at de ikke kunne sende ham tilbake. Likevel prøvde de, uten å ta hensyn til de minimumskrav de selv gang på gang har uttalt vil bli fulgt. Dette er etter mitt syn alvorlig, sier advokat Risnes.

SOV TETT: I dette rommet som trolig er på Vestleiren i Kirkenes, overnattet 12-13 asylsøkere mellom 27.11 og 28.11. Foto: Privat ,

– Hvorfor forsøkte man å returnere Hani til Russland uten vedtak og intervju?

– Han hadde mottatt avslag på realitetsbehandling av asylsøknad av UDI, med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets instruks som trådte i kraft 25.11. klokken 07.00, sier Håvard Bekk, seksjonssjef ved avdeling for registrering og identitetsfastsettelse i Politiets Utlendingsenhet.

Bakgrunn: Russland-flyktningene kan få full asylbehandling i Norge

– Hvorfor trodde man at man kunne returnere en person som var utvist fra Russland?

– I instruksen går det frem at en asylsøker kan nektes realitetsbehandling av søknad dersom vedkommende har reist til Norge etter å ha hatt opphold i en stat eller et område hvor utlendingen ikke var forfulgt. Syrerens visum til Russland utløp 3. juli 2015. Han hadde forut for det hatt gyldig opphold i Russland, sier Bekk.

Han understreker at instruksen som bygger på lovendringen fra november i fjor, ligger til grunn for norsk politis arbeid ved Storskog grenseovergangssted.

– Hvorfor finnes det ikke noe begrunnelse for asylavslaget i Hanis dokumenter?

– Spørsmålet må rettes til UDI, som er vedtaksmyndigheten. UDI var til stede med mannskap på Storskog den aktuelle datoen. Syreren mottok avslag på realitetsbehandling av asylsøknad av UDI der, samme dag som han ankom, sier Bekk.

Presserådgiver i UDI, Vibeke Schjem, sier at saken er opplyst med utvidet registrering av PU, og det er fattet et avvisningsvedtak i saken.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder