KRAFTIG ØKNING: I første halvår sammenlignet med i fjor har Ålesund sjukehus hatt en økning på 200 prosent i pasienter som er utskrivingsklare, men som blir liggende på sykehus i vente på kommunalt tilbud.

KRAFTIG ØKNING: I første halvår sammenlignet med i fjor har Ålesund sjukehus hatt en økning på 200 prosent i pasienter som er utskrivingsklare, men som blir liggende på sykehus i vente på kommunalt tilbud. Foto: André Pedersen/VG

Kommuner klarer ikke å ta imot pasienter - får millionbøter

Utskrivningsklare pasienter som blir liggende gir økt sykefravær blant ansatte, korridorpasienter og mangler i oppfølgingen, ifølge sykehusene.

Caroline Isabell Ørvik
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ved innføringen av samhandlingsreformen i 2012 overtok kommunene ansvaret for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, fra første dag.

Blir pasienter liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud, må kommunen betale dagbøter. Målet med disse bøtene er å stimulere kommunene til å ta imot og finne egnede tilbud til pasientene raskere.

Ifølge NRK betalte norske kommuner over 460 millioner kroner i slike dagsbøter fra 2012 til og med 2014.

Fire år etter reformen ble innført sliter fortsatt flere kommuner med å ta imot pasienter. Det viser tall VG har hentet inn fra helseforetakene.

– Betydelige utfordringer

I sykehusene som tilhører Helse Møre og Romsdal helseforetak har antall døgn pasienter blir liggende på «overtid» økt med nesten 100 prosent, fra første halvår i fjor til i år.

Samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm i Helse Møre og Romsdal helseforetak forteller at dette har ført til overbelegg og at pasienter har blitt liggende i korridorene.

– Situasjonen har også ført til slitasje på personalet og bruk av ekstrahjelp og overtid. Belastningen på personalet ser vi i form av økt sykefravær på enkelte sengeposter, sier hun.

Det er flere årsaker til den store økningen i vår, blant annet at Kristiansund kommune har vært gjennom en omstilling i helsesektoren.

– Slik sett har en økning i antall utskrivningsklare pasienter vært et forventet og varslet problem. Likevel ble antall pasienter som ventet på tilbud ifra kommunene i perioder svært høyt og skapte betydelige utfordringer for driften.

Les også: Bodil (84) ble sendt hjem med gåstol til ektemann (90) i rullestol

– Eksplodert

Ålesund sykehus har flest overliggerdøgn av sykehusene i Møre og Romsdal, og en økning på over 200 prosent fra første halvår i fjor.

– Det er en veldig stor økning. I fjor synes vi at vi var ganske flinke, men det har eksplodert i år. Vi strever med å analysere årsaken til økningen, men vi vet at det har blitt meldt flere utskrivningsklare pasienter til oss i år. Vi har økt kapasiteten, men det har ikke vært nok, sier Liv Slette, kommunalsjef for helse og velferd i Ålesund kommune.

Også flere andre sykehus har i år opplevd økning i antall døgn utskrivningsklare pasienter blir liggende. Det gjelder blant annet Sørlandet sykehus, Helgelandssykehuset, Sykehuset i Østfold og Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Den første evalueringen av reformen: Mer oppstykket behandling

Risiko for driftsproblemer

Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ble i vår langt flere pasienter som var klare til å skrives ut liggende på sykehuset, enn i fjor.

Knut Berglund, assisterende fylkeslege i Troms, forteller at utfordringene har gjort seg gjeldende i flere år, men med en alvorlig økning i vår. Ledelsen ved UNN fryktet at driftsproblemer skulle gå utover pasientsikkerheten. Fylkesmannen åpnet da tilsynssak mot Tromsø kommune.

– Til slutt ble situasjonen så prekær at vi måtte innføre tiltak og fylkesmannen ba kommunene om en dugnad for å ta imot pasientene. Den innsatsen må vi prise, og den akutte situasjonen har bedret seg, sier Berglund.

– Fare for pasienter

Magne Nicolaisen, leder for samhandlingsavdelingen ved UNN, sier at det mest alvorlige er at situasjonen er ugunstig og uverdig for pasientene.

– De får ikke oppfølgningen og tilbudet de burde hatt. Det kan også medføre fare for pasientene, for eksempel økt infeksjonsfare. Overbelegg gir også store konsekvenser for driften av sykehuset og slitasje på personalet. Vi har hatt økt sykefravær og langt flere pasienter enn vi er berammet for. Det er alvorlig, sier Nicolaisen.

Han påpeker at driften gikk relativt bra i sommer fordi mange kommuner strakte seg langt etter at Fylkesmannen ble involvert.

– Likevel føler vi oss ikke trygge på at driften utover året blir uproblematisk, fordi vi vet at kommunene ikke har ledig kapasitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder