LUCKY LUKE PÅ VEGGEN: Slik ser oppholdsrommet i Norgerhaven-fengselet i Veenhuizen i Nederland.

LUCKY LUKE PÅ VEGGEN: Slik ser oppholdsrommet i Norgerhaven-fengselet i Veenhuizen i Nederland. Foto: Sandblad Mattis VG

Sterk reduksjon i soningskøene i Norge

Bare halvannet år etter at Norge tok i bruk soning i utlandet, er soningskøene sterkt redusert. I forrige uke ventet 271 domfelte på å sone.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Dette er så godt som null kø. Husk på at da vi hadde et kapasitetsproblem, kunne det stå 1200–1300 domfelte i kø for å sone straffen sin, sier Jan-Erik Sandlie, assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, til VG.

Les også: Her er Nederland-fengselet

Nyttig

I september 2015 tok Norge i bruk soning i Norgerhaven fengsel i det vesle tettstedet Veenhuizen nord i Nederland, og leide plasser for nesten 242 norsk-dømte soningsfanger.

– Dette tiltaket har vært veldig nyttig med tanke på å redusere den norske soningskøen, det er ikke tvil om det, sier Sandlie.

Les også: Norske fanger kan bli tvangssendt

Store norske fengsler som Bergen fengsel har også noe ledig kapasitet. Her er det i øyeblikket ni plasser ledige på lukket avdeling. I Trondheim fengsel er det om lag ti prosent ledig kapasitet – som utgjør 15 plasser. Blant fengslene med størst ledig kapasitet er Hustad fengsel i Fræna kommune nord for Molde, som har 18 ledige plasser av totalt 52.

– Men totalt har vi en utnyttelse av kapasiteten på 93,1 prosent, som er tett oppunder vår målsetting på 94 prosent, sier Sandlie.

Les også: Stor motstand mot soning i Nederland

Avtale til 2018

– Betyr dette at Norge bør fortsette å leie fengsel i utlandet, eller at vi ikke trenger det lenger?

– Prognosene tilsier at vi fortsatt trenger den kapasiteten. Vi har tusen saker på vei inn nå, og erfaringsmessig fylles fengslene opp enda mer nå fra nyttår og fram til påske.

Norge inngikk en tre års leieavtale med Nederland i 2015, og denne avtalen går ut 1. september 2018. Norge har imidlertid adgang til å fornye avtalen med ytterligere to år.

– Da går også virketiden ut for loven som tillater denne soningen i utlandet. Den er gitt med begrenset virketid, og må opp til ny behandling om ordningen skal fortsette.

Han understreker at ordningen har andre gunstige effekter, nemlig at varetektsfengslede slipper i sitter i ukevis på glattcelle før de overføres til ordinære celler:

– At fengslene ikke har sprengt kapasitet, gjør at såkalt oversitting i varetekt er blitt redusert vesentlig.

Rammer familiene

Leder Hanne Hamsund i foreningen For Fangers Pårørende (FFP) er ikke overrasket over at soningskøen har gått ned, og at soning i Nederland har bidratt til dette. Men hun peker på at også andre tiltak har bidratt til reduksjon, som at utenlandske fanger har blitt overført til hjemlandet for å sone, og at elektronisk hjemmesoning har blitt mer brukt.

– Uansett hvilken effekt eksporteringen av innsatte til Norgerhaven har hatt kan det likevel ikke forsvare omkostningene dette tiltaket har, både når det gjelder ressursbruk og konsekvensene for enkeltmennesker. Fortsatt er det en stor andel innsatte som sendes på tvang til Norgerhaven.

FFPs hovedkritikk er fortsatt at soning i Nederland bryter med viktige prinsipper i kriminalomsorgen, sier hun.

– Kontakten med familien og muligheten for rehabilitering svekkes. Det rammer i stor grad en uskyldig part – familien! Vi har nylig fått negativt svar på FFPs anmodning til Justisdepartementet om å etablere en ordning med reisestøtte for pårørende, noe vi synes er direkte smålig. I forhold til de enorme ressursene man har brukt for å gjennomføre dette prestisjeprosjektet ville midler til å opprettholde familiekontakt være småpenger, sier Hanne Hamsund.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder