NY TUNNEL: Under Nedre Vollgate bygges Stortingets nye tunnel. Foto: Grafikk: VG / Google Earth

Stjernesmell for Stortinget: Byggeprosjekt sprekker med 700 millioner

Ombygging og ny garasjeinnkjørsel ett år forsinket

Varsler søksmål mot byggerådgiverne

Stortinget går på en stjernesmell, og må be skattebetalerne om 700 millioner kroner ekstra til å rehabilitere et kontorbygg og lage ny innkjørsel til stortingsgarasjen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Byggeprosjektene som opprinnelig skulle koste 1,1 milliarder kroner, ligger nå an til en sluttregning opp mot 1,8 milliarder, ifølge tall som Stortingets presidentskap har lagt inn i statsbudsjettet for 2017, og som blir offentlige torsdag.

Les også: Kongen snublet ved Stortingets åpning

Saksøker konsulentene

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) og Ida Børresen, som er Stortingets direktør, legger imidlertid alt ansvar på rådgivningsselskapet Multiconsult, som vant anbudsrunden om å bli Stortingets totalleverandør av prosjektering og rådgivning gjennom hele byggeprosjektet.

Presidentskapet krever nå erstatning, og varsler søksmål for å få dekket merutgiftene som de mener rådgiverne i Multiconsult har påført Stortinget. Stortinget mener at selskapet har opptrådt grovt uaktsomt.

Uansett må skattebetalerne nå legge 700 millioner ekstra på bordet til de folkevalgte, for å dekke kostnadene fram til byggearbeidene er ferdig, ett år forsinket, sommeren 2018.

– Da Stortinget engasjerte Multiconsult, Norges nest største rådgivningsselskap, trodde vi at arbeidene var i de beste hender. Nå må vi konstatere at Stortinget har fattet vedtak på et nokså sviktende grunnlag, fordi konsulentenes arbeid var mangelfullt, og inneholdt til dels store feil, sier stortingspresidenten til VG.

Les også: Svakeste Frp-måling på ett år

Ikke uvanlig

Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult, sier til VG at hans selskap har mottatt et varsel fra Stortinget om at de vil bli stevnet for retten:

– Men vi har ikke mottatt selve stevningen, og er derfor avskåret fra å kommentere eventuelt innhold i Stortingets krav. Men generelt er det ikke uvanlig at parter stevner hverandre i store prosjekter, sier han.

SAKSØKER KONSULENTEN: Stortingspresident Olemic Thommessen (H) ved anleggsområdet bak Stortinget. Foto: Trond Solberg VG

Ute av kontroll

Stortingspresident Olemic Thommessen møtte VG mandag ettermiddag for å redegjøre for stjernesmellen, sammen med direktør Ida Børresen og avdelingssjef Terje Olsen i Stortingets eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdeling.

Bak lukkede dører sist fredag fikk sjokkerte partiledere på Stortinget og medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen, som behandler Stortingets budsjett, servert nyhetene om overskridelsene av stortingspresidenten.

– Dette har åpenbart vært helt ute av kontroll, sier en frustrert stortingsrepresentant, med innsyn i skandaleprosjektet, til VG.

– Underveis har vi vurdert å stoppe arbeidene, men kom til at det ville føre til enda større merkostnader om vi skulle starte helt på nytt, sier Børresen.

Teknisk Ukeblad: Derfor ble byggearbeidene forsinket

Dette var byggeplanene

Stortinget vedtok i 2013 å rehabilitere kontorbygget i Prinsens gate 26, som tidligere huset Halvorsens Conditori. Bygget er knyttet til Stortinget gjennom en underjordisk tunnel under Wessels plass, hvor trikker og busser krysser gjennom Oslo sentrum.

Oslo kommune skulle likevel bygge om Wessels plass til et knutepunkt for buss og trikk gjennom Oslo sentrum, med nye holdeplasser.

Samtidig med at Wessels plass skulle måtte stenge for ombyggingen, ønsket Stortinget å bygge et nytt post- og varemottak under plassen, og en ny innkjørsel nummer to til stortingsgarasjen som følge av nye sikkerhetsvurderinger.

Det var imidlertid ønskelig å beholde den klassiske fasaden på Prinsens gate 26, og som følge av skjerpet sikkerhet ble Stortinget anbefalt av PST å bygge en ny inn- og utkjørsel fra Stortingsgarasjen.

Les også: 24 trussel-scenarioer mot Stortinget

Måtte flytte garasjeåpning

Den første kostnadssprekken kom før byggebudsjettet ble endelig vedtatt: Stortinget måtte legge den nye garasjeinnkjørselen i Rådhusgaten ved Kontraskjæret, 250 meter fra selve stortingsgarasjen.

Ifølge Børresen ble det også en stor merkostnad for Stortinget da Multiconsult underveis anbefalte en helt annen måte å støtte opp fasaden på Prisens gate 26, enn den konsulenten opprinnelig hadde lagt inn i anbudsdokumentene til generalentreprisen som ble tildelt Veidekke.

PENGESLUK: Fasaden på Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 står igjen mens det bygges helt nytt bak, og under. I Øvre Vollgate graves tunnel til en ny inngang til Stortingets garasjeanlegg. Foto: Erlend Daae, VG

– Etter at arbeidene hadde startet, kom Multiconsult med en helt annen anbefaling. Det gjorde arbeidet med stålkonstruksjonen som skulle støtte opp fasaden, langt dyrere enn det de hadde lagt inn i anbudet, sier Børresen.

Stortinget ble varslet om overskridelser allerede høsten 2015. Prosjektet var da kostnadsberegnet til 1,4 milliarder kroner, altså 300 millioner mer enn opprinnelig beregnet.

Statsbudsjettet: Regjeringen får neppe flertall for bensinavgift-endringer

Allerede i Stortingets behandling av den første overskridelsen, 11. desember i fjor, gikk stortingspresidenten langt i å legge ansvaret på Stortingets eksterne rådgivere:

«Til tross for at Stortinget knyttet til seg det antatt mest kompetente prosjekteringsfirmaet i Norge, har man måttet konstatere at arbeidet ikke har vært gjort godt nok. Dette følges opp overfor leverandøren», sa Thommessen.

Men nå viser det seg altså at heller ikke 300 millioner kroner ekstra var nok:

På det lukkede møtet fredag fikk partilederne vite at det er behov for ytterligere inntil 400 millioner kroner for å få ferdig det omfattende byggearbeidet.

– Kunne presidentskapet og administrasjonen gjort mer for å avdekke kostnadssprekken tidligere?

– Vi har tenkt mye på det, men det var vanskelig å tenke seg at kontraktsgrunnlaget var så dårlig som vi nå vet, sier Olemic Thommessen til VG.

– Vi var på en måte fanget. Stortinget driver jo ikke med så store byggeprosjekter daglig. Det forrige presidentskapet hadde engasjert landets antatt beste konsulenter til å bistå, men det viste seg at jobben var ekstremt mye mer kompleks enn man trodde, og at rådgivernes grunnlag var mangelfullt og delvis inneholdt feil, legger han til.

Vurderte å stoppe

– Var det aldri aktuelt å få videre med en annen rådgiver enn Multiconsult?

– Det har vi vurdert ved flere anledninger, men å gå ut av kontrakten ville medført at alt arbeid stoppet opp, med de kostnadene det hadde påført oss fra entreprenøren. Dette ble vurdert som enda dyrere, sier stortingspresidenten.

– Men hva kunne dere gjort annerledes?

– Det har vi tenkt mye på underveis. Men vi har etter hvert leid inn andre eksperter med erfaring fra Gardermobanen. OL på Lillehammer og Operaen til å bistå oss med oppfølgingen av Multiconsult. Dette burde vært unødvendig. Nå vil jeg si at det er god fremdrift i prosjektet, men vi er dessverre ett år forsinket etter planen som var å kunne flytte inn i det rehabiliterte bygget etter stortingsvalget neste høst, sier han.

Varslet om stevning

Multiconsult bekrefter at de har mottatt et varsel om stevning, men Gaute Christensen, kommunikasjonsleder i Multiconsult, sier til VG at de ikke vet hva Stortinget vurderer å kreve i erstatning.

– Hva er det som har gått galt?

– Det har vært et komplisert prosjekt, og langt mer komplisert enn noen hadde trodd på forhånd. Dette skjer i et område med mye trafikk, og med infrastruktur under bakken som ingen hadde noen kunnskap om på forhånd. Stortinget valgte selv å ha prosjektledelsen og kjøre det i egen regi, sier Christensen.

– Har Multiconsult erkjent noe ansvar eller betalt tilbake penger underveis i prosessen?

– Det kan jeg ikke svare på, sier talsmannen for Multiconsult.

PS: Trikkegaten over Wessels Plass ligger an til å kunne åpnes som planlagt, i februar 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder