ENESTE UTVEI: Sanner avviser at man kunne gått for en annen løsning enn å pålegge alle kommuner manuell telling ti dager før valget, for eksempel med manuell etterkontroll av stemmer. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Sanner om sjokk-beskjeden: Nekter for at han kunne gitt kommunene bedre tid

Bare ti dager før valgdagen bestemte KMD og Valgdirektoratet at hundretusenvis av stemmer må telles manuelt, basert på en egen trusselvurdering.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Fredag slo en bombe ned i mange av landets kommuner. Med bare ti dagers varsel måtte de begynne å forberede seg på å håndtelle alle forhåndsstemmer, noe rundt halvparten av kommunene har gjort elektronisk til nå.

I Oslo alene må de skaffe nok folk til å telle 150.000 stemmer, og ingen av landets tre største byer kan garantere at de blir ferdige med å telle på valgdagen.

Professor Anders Todal Jensen ved NTNU mener dette kan forsinke det endelige valgresultatet med flere dager.

Begrunnelsen fra kommunalminister Jan Tore Sanner (H) var «nye trusselvurderinger i samråd med NSM og PST».

Ikke bestemt deg enda? Partiene på 60 sekunder

Basert på KMD og Valgdirektoratets egen trusselvurdering

Hverken NSM eller PST har gjennomført noen nye trusselvurderinger før avgjørelsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ikke latt seg intervjue om saken, men svarer på epost.

– KMD og Valgdirektoratet har gjort en ny vurdering av trusselbildet i nær dialog med NSM og PST, som er enig i at vi iverksetter nye tiltak, skriver kommunalminister Sanner i en epost til VG.

Han bekrefter også at det er «ingen indikasjoner» på at noen ønsker påvirke selve valggjennomføringen, men mener økt oppmerksomhet, også internasjonalt, om de tekniske løsningene i seg selv innebærer en risiko.

Kommunene VG har snakket med har gitt sterkt uttrykk for at kravet om manuell telling kun ti dager før valget kom som en overraskelse. Sanner skriver beslutningen om dette ble tatt torsdag. Han vil ikke si når KMD gjennomførte sin egen trusselvurdering, men går ikke med på at han kunne gitt kommunene bedre tid.

– Dette er en vel gjennomtenkt beslutning. Vi vil unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valggjennomføringen og valgresultatet og vi skjerper derfor sikkerheten ytterligere. At alle stemmer telles manuelt i den foreløpige tellingen er et enkelt tiltak for å sikre tilliten til valget, mener han.

Siste før valget: Høyre taper slaget om vestlandet.

Valgforsker: Fremstår paranoid

Valgforsker Anders Todal Jensen sier til VG at den kjappe beslutningen om å endre tellemetoden fremstår litt paranoid.

– Men når det dukker opp ting i massemediene der det blir uttrykt tvil om opptellingen kan det være at de overreagerer litt, sier han.

– Bærer det preg av panikk?

– Ja, jeg synes det er en merkelig måte å gjøre det på. Du kunne gjort en maskinell telling med en gang, og så gjort en kontrolltelling etterpå, mener Jensen.

Han utdyper at en av fordelene med å ha fysiske stemmesedler er at man kan gå over helt manuelt når som helst.

– Hadde man for eksempel startet med kontrolltelling i Trondheim kunne man med stor sannsynlighet avdekket eventuelle feil, og så bestemt om det var noe poeng å telle manuelt andre steder.

– Vi er opptatt av å unngå ytterligere spekulasjoner nå før valget, og da er en manuell telling etter valget ikke tilstrekkelig, skriver Sanner til VG. Han ønsker ikke begrunne eller utdype dette ytterligere.

Fått med deg? VGs dom over skjebneduellen mellom Erna og Jonas.

Kommuner stiller seg spørrende til beslutningen

Elin Solberg, leder for valgseksjonen i Bergen, stiller seg spørrende til beslutningen, selv om hun tror kommunen vil få det til.

– Det kom, om ikke bardust, så overraskende på. Vi har testet vårt skannersenter og våre rutiner for telling, og har ikke fått meldinger fra Valgdirektoratet som har gitt oss grunn til å tro at systemet har vært prøvd påvirket. Vi opplever at vi så langt har vært trygge, sier hun.

Valgsekretær Øyvind Øyen i Trondheim kommune mener det hele er litt spesielt. Han forteller at selv ikke hadde spådd en slik løsning, og ble rimelig overrasket da han fikk beskjed om at de 40 000 forhåndsstemmene i byen måtte telles manuelt ti dager før valget.

I Trondheim har man tidligere telt forhåndsstemmer dobbelt elektronisk, mens valgdagstemmene har blitt telt manuelt og deretter elektronisk.

– I alle år har man solt mest på maskintellingen. Hvis det er endret nå er det en vesentlig forskjell. Hva stoler man mest på nå? Spør han seg.

Se VGs valgspesial: Alt om valget 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder