EKSOS: Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener barn, eldre og syke er viktigere enn dieselbilen inntil forurensningssituasjonen bedrer seg. Foto: Frode Hansen VG

Dieselbil-forbudet vil vare til forurensningen går ned

Først på søndag ble miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) informert om at luftforurensningen i Oslo var akutt helseskadelig.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Fra klokken 06 tirsdag morgen er det forbudt å kjøre dieselbil på kommunal vei i Oslo. Til VG sier MDG-byråden at det er umulig å si hvor lenge forbudet kommer til å vare.

Les mer: Dette må du vite om dieselbil-forbudet

Ifølge Berg er det fagetatene som avgjør når forurensningen igjen kommer ned på et akseptabelt nivå.

– Hva var den utløsende årsaken til at dieselforbudet ble innført på så kort varsel?

– Det må innføres på kort varsel fordi det har med været å gjøre. Det legger seg et lag med varm luft over den kalde luften i byen. Da blir den forurensede luften igjen, den blander seg ikke med annen luft. Det får man beskjed om et par dager før. Vi visste at det ville skje med rimelig sikkerhet først på søndag. Og da iverksatte vi arbeidet med forbudet med en gang, og gikk ut med informasjon.

– Var det du som tok initiativet?

– Det som skjer er at fagetaten kommer med sine faglige anbefalinger, på bakgrunn av samtaler med Meterologisk institutt. Fagetatens anbefaling var at det ville være riktig å innføre dieselforbud fra tirsdag og utover.

VG mener: Ja til dieselfrie dager

– Hvor stort er problemet med NOx-utslipp sammenlignet med svevestøv i Oslo nå?

– Ulike byer i Norge har ulike problemer med luftforurensning. I Oslo er hovedproblemet NOx, eller NO2. Det kommer i hovedsak fra dieselbiler. Det blir gjort en utredning av mulige tiltak i Oslo kommune i 2015. Det tiltaket vi mener har størst effekt, er dieselforbud. I tillegg jobber vi med andre virkemidler. Vi har også en søknad inne hos Samferdselsdepartementet om å femdoble bompengesatsen når situasjonen er akutt, i stedet for, eller før, vi trenger å innføre et dieselforbud. Det har vi ikke fått tillatelse til ennå. Derfor er dieselforbud det tiltaket vi har til rådighet nå, sier Berg.

Les også: Høyre vil ha gratis kollektivtransport tirsdag

185 personer dør årlig

VG møtte henne på Marienlyst i Oslo mandag kveld.

– Men det aller viktigste er å redusere luftforurensningen på lang sikt. Vi vet at 200.000 mennesker i Oslo er rammet årlig. Vi vet at over 185 personer årlig dør for tidlig i Oslo på grunn av for høy luftforurensing. Det er et alvorlig problem som vi er nødt til å ta tak i, sier hun.

Men det er økning av bompengesatsene som er mest effektivt på sikt, mener miljø- og samferdselsbyråden.

– Det tiltaket som kan fikse dette på lang sikt, som gjør at vi slipper å havne i situasjoner som dette, er høyere bompengesatser. Man har beregnet at med de bompengesatsene som Oslo og Akershus ble enige om i Oslopakke 3-avtalen, vil man redusere andelen av dem som er rammet helsemessig i Oslo og Akershus med 70 prosent. Så hvis samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir oss lov til å innføre disse bompengesatsene, og slutter å trenere det, vil vi komme i en situasjon neste år hvor vi slipper å innføre sånne inngripende tiltak.

Les også: Så grønn er MDG-Lan

Helse viktigere enn bil

– Hva sier du til folk som har kjøpt nye dieselbiler med maksimal NOx-rensing ut fra dagens teknologi, som ble oppfordret av myndighetene for 10 år siden til å gå over til dieselbiler?

– Jeg tror at det viktigste vi skal ta hensyn til nå, er helsen til Oslos befolkning. Forurensingen gjør friske folk syke, og syke folk sykere. Kunnskapene om dieselbiler har endret seg ganske mye over de siste årene. Vi gjør også andre ting. Vi vasker veiene mye oftere enn før. Bevisstheten om dieselbilens påvirkning av forurensningen har vokst i befolkningen både internasjonalt og i Norge. Vi ser allerede at debatten i år er helt annerledes enn den var i fjor.

– Hva har du å si til foreldre som får problemer med å få barn til skole og barnehager i morgen?

Praktiske problemer

– Jeg ser helt klart at dette fører til praktiske problemer for noen. Samtidig tror jeg at de som har barn i barnehage også ønsker at barna skal ha ren luft å puste i. Vi har også sett avisoppslag om familier som har måttet flytte internt i Oslo fordi forurensningen var for høy innenfor Ring 3. Dette byrådet har tatt tak i dette med luftforuresning. Nå er det ikke lenger barn, eldre og syke som må holde seg inne, men det er faktisk bilene som må stå noen få dager.

Oslo-budsjettet: Byråden satser på sykkel

– Dersom situasjonen endrer seg, hvor raskt kan dieselforbudet avsluttes?

– Vi følger situasjonen kontinuerlig. Men det man vet, er at når det er den type værforhold som vi har nå, med varm luft oppå kald luft, så kan det ta litt tid å få foruresningen til å gå ned. Jeg håper at vi får den så fort som mulig, for det er ordentlig farlig når den blir sånn som den er nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder