OSLO:  En av tre innbyggere i Oslo har innvandrerbakgrunn.
OSLO: En av tre innbyggere i Oslo har innvandrerbakgrunn. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

700.000 innvandrere i Norge

INNENRIKS

Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Det tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen. I Oslo er andelen 33 prosent.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 28.06.16 10:28

Av de 850.000 har 380.000 personer bakgrunn fra Asia og Afrika, mens 373.000 er fra EU- og EØS-området og andre vestlige land.

Antallet økte med 43.200 i 2015, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en økning på 5,3 prosent. Befolkningen samlet økte med 0,9 prosent i 2015.

Asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge er ikke regnet med i disse tallene.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde med sine 149.700 personer nær 3 prosent av Norges befolkning. I denne gruppen er det fortsatt flest med foreldre fra Pakistan, i alt 16.500. Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 11.800 personer. Blant disse er nesten halvparten i førskolealder, og hele ni av ti er under 16 år.

Fikk du med deg? Spår fremtidens velferdssamfunn: – Blir en helt annen verden

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 428 kommuner, men klart flest i hovedstaden. Til sammen var det 163.300 innvandrere og 50.900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2016. Denne gruppen utgjør 33 prosent av folketallet i hovedstaden.

Les også: Kun tre prosent av Storskog-asylsøkerne får bli

Skal vi tro UDI-prognosene, vil det i år komme 60.000 asylsøkere til Norge. Det er en dobling av antallet som ankom i kriseåret 2015, da kapasiteten i det norske asylsystemet ble sprengt, og hele EU-samarbeidet ble satt i høyrisiko.

Fikk du med deg? Siv Jensen advarer om trangere tider

Innvandrere i Drammen har skjønt hva som må til for å nå inn til nordmenns hjerter. De går på tur i marka, lærer å gå på ski selv, og sender barna sine på skikurs.

NTB/VG

Her kan du lese mer om