STREIKEVAKT: Flere hoteller ble hardt rammet av ukene med streik. Bildet er tatt utenfor Bristol hotell i Oslo mens streiken fortsatt pågikk. Foto: Torstein Bøe NTB scanpix

Hotellstreiken: En måneds streik ga 684 kroner i året

De streikende hotellarbeiderne fikk 684 kroner mer i årlig tillegg enn det som lå på bordet da de gikk til streik.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det viser en gjennomgang av lønnstilleggene i årets hotellkonflikt.

Samlet ble det i lørdagens forlik gitt et generelt lønnstillegg på 0 kr. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på to kroner per time og et garantitillegg på 1,77 kroner per time. Satsene økes med 1,23 kroner per time. De på minstelønn får 4,85 kroner i tillegg.

Les også: Har tapt en million på streiken

Samlet gir det 2,9-3,0 prosent, avhengig av hvem du spør: NHO mener 2,9 og Fellesforbundet 3,0.

Det blir uansett fremstilt som en seier for Fellesforbundet, fordi det er mer enn den såkalte rammen på 2,4 prosent som industrioppgjøret la til grunn tidligere i vår. Industrioppgjøret var frontfagsoppgjøret som de andre oppgjørene følger.

Da partene gikk fra hverandre og det ble streik, utgjorde tilbudet fra NHO Reiseliv 2,8 prosent.

– Godt fornøyd

Lørdagens endelige resultat på 3 prosent (vi legger til grunn det høyeste anslaget) var altså 0,2 prosent mer enn rammen de kunne fått uten streik. Med en snittlønn på 342.000 kroner gir det 684 kroner ekstra i året for den fire uker lange streiken.

Det er viktig å tillegge at konflikten ikke bare dreide seg om penger og at det var vel så viktig for Fellesforbundet å få gjennomslag for lokal forhandlingsrett.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv vil ikke innkassere noen seier, men sier det slik:

– Vi er godt fornøyd med tilleggene som ble gitt, sier hun.

Les også: Thon ville ikke gi seg

– Streiken kunne vart helt til høsten

Etter løsningen var klar natt til lørdag, fastslo Fellesforbundet at de både hadde vunnet frem med sine lønnskrav og ikke minst kravet om rett til lokale forhandlinger.

Men også når det gjelder den saken, er det viktige nyanser som gjør at man er fornøyd hos motparten i NHO Reiseliv.

– Vi fikk til en mellomløsning om lokale forhandlinger, hvor alle kjeder med flere bedrifter får forhandle samlet. Dette var avgjørende for forliket.

– Hvorfor var det så viktig?

– Det betyr at enn kaféeier med tre kafeer kan forhandle samlet, likeså en kjede. Dermed unngås dyrt byråkrati. Uten dette hadde streiken fortsatt til høsten. Vi hadde aldri vært med på en løsning som gjør at en kjede med eksempelvis 160 hoteller, må gjennomføre 160 forhandlinger, sier Devold.

– Betyr det at en kjede med 160 hoteller vil gjennomføre en lokal forhandling som gjelder for alle de 160 hotellene?

– Ja, det er riktig. I dag har de ansatte anledning til et årlig møte om lokal lønn, men det har de i liten grad benyttet. Det gjorde at de kunne ha forhandlinger om lønn; nå skal man forhandle om lokale tillegg.

Les også: LO var villig til å bruke muskler

Hun sier de er fornøyd, men konstaterer at Fellesforbundet i større grad uttrykke det. Årsaken kan være at Fellesforbundet legger resultatet ut på uravstemning og at det er viktig ikke å skape en stemning som gjør at medlemmene sier nei til resultatet.

Årsmøte-press

Det er også et annet underliggende forhold som har påvirket prosessen:

NHO Reiseliv åpnet sitt årsmøte i Lofoten mandag 23. mai og det er vært viktig for mange at konflikten avsluttes før den tid.

– Det kan nok hende, men det har ikke vært viktig for oss. For å understreke det informerte vi Fellesforbundet om at årsmøtet ville bli utsatt hvis vi fortsatt var i streik på mandag.

Hun sier de også er veldig godt fornøyd med en ting til i avtalen:

– Vi har fått avviklet en prosentlønnordning som har gjort at servitører har fått veldig høy lønn knyttet til banketter og større arrangementer. Det har vært en stor kostnad for etablerte hoteller, som er de som har hatt den ordningen.

Les: Veien til løsning

Eggum

Fellesforbundleder Jørn Eggum sier han ikke vil kommentere saken fordi de har taushetsplikt fra riksmeglingsmannen om detaljer i avtalen.

Men etter hva VG forstår mener Fellesforbundet at Devold tar feil vedrørende den lokale forhandlingsretten. Fellesforbundet mener at de lokale tillitsvalgte vil være engasjert også hvis hotellkjedene velger å la forhandlingene om lokale tillegg foregå på kjedenivå. Da vil det bli valgt et representativt utvalg blant de tillitsvalgte lokalt, som skal forhandle om nivået på de lokale tilleggene.

– Ukjent

Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp mener Kristin Krohn Devold må være feilinformert.

– Det er helt ukjent for oss at det forelå noe økonomisk tilbud i det hele tatt fra NHO Reiseliv kombinert med lokal forhandlingsrett på det tidspunkt vi gikk i streik.

Det betyr at Fellesforbundet mener tilbudet på 2,8 prosent ikke kan isoleres uten å ta hensyn til kravet om lokal forhandlingsrett:

– Vi viser også til at det i Riksmeklerens møtebok står: Megleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder