KRITISK: Postens toppsjef Tone Wille forventer at offentlige etater som NAV og Lånekassen begynner å bruke digital postkasse.

KRITISK: Postens toppsjef Tone Wille forventer at offentlige etater som NAV og Lånekassen begynner å bruke digital postkasse. Foto: Posten Norge

Posten og Skatteetaten i full krangel om digital postkasse

Toppsjefen i Posten mener Skatteetaten er illojal og trenerer politikernes beslutning om å ta i bruk digital postkasse.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Konsernsjef for Posten Norge, Tone Wille, mener Skatteetaten drar bena etter seg når det gjelder å ta i bruk den digitale postkassen.

Torsdag skrev VG at digital postkasse vil koste Skatteetaten 10 millioner kroner ekstra i året og at skatt i postkassen er utsatt på grunn av tekniske problemer.

– Vi opplever at Skatteetaten har trenert løsningen. Dette handler om illojalitet til fattede beslutninger, sier Wille.

Dette avviser Skatteeaten.

– Vi er lojale mot det som er politisk bestemt, men det må være nødvendig kapasitet og funksjonalitet, sier Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten.

Bakgrunn: Skatt i digital postkasse utsatt

Skatt i digital postkasse utsatt

Skatteetaten skulle i høst sende skattetrekksmeldingen for 2017 til digital postkasse, men det er utsatt. Også skatteoppgjøret skal komme i den digitale postkassen.

Skatteetaten, som må vite om mottageren har åpnet vedtakene som videresendes fra Altinn til den digitale postkassen, sier denne løsningen ikke er på plass. Tre departementer diskuterer nå hvordan det skal gjøres.

– Men denne funksjonaliteten finnes i Digipost i dag. Vi har gjort vår del av jobben. Vi forventer at offentlige etater følger det som er besluttet og at også NAV og Lånekassen begynner å bruke digital postkasse, sier Wille.

Les også: Nå har 1,4 millioner fått seg digital postkasse, men trenger vi den?

Men Skatteeaten mener løsningen ikke holder.

– Det et ikke unaturlig at en kommersiell aktør som Posten ivrer etter å raskt komme i gang med de store digitale forsendelsene som skattedialogen med befolkningen utgjør. Men her har Skatteetaten dessverre ikke blitt presentert for en god nok løsning. Det er integrasjonen mellom de digitale postkassene og Altinn med hensyn til volum og tilbakemeldinger som er utfordringen, sier Holter til VG.

DIGITAL POSTKASSE: Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har beregnet at digital postkasse kan spare det offentlige for 400 millioner kroner årlig. Foto: Difi VG

Per i dag har 1,4 millioner nordmenn opprettet digital postkasse. 1,2 millioner har valgt Postens Digipost mens de resterende har konkurrenten danske Eboks.

Posten hevder at avsender allerede i dag kan få tilbakemelding om at mottager har åpnet posten, noe Skatteetaten trenger for å kunne styre revarslinger til skattyter.

Alle meldingene fra Skatteeaten vil uansett fortsatt komme i Altinn.

Les også: – Bare rot med digital postkasse

Hvem kan se hva?

Hvis avsender krever tilbakemelding, sier Posten, får mottager en pop-up melding hvor man gjøres oppmerksom på at avsender får beskjed om at brevet blir åpnet. Mottager må så trykke ok før han/hun kan lese brevet.

VG skrev torsdag at Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er på saken.

– Den foreslåtte løsningen for videresending fra Altinn til de digitale postkassene tilfredsstiller foreløpig ikke våre behov og krav til elektronisk dialog med skattyterne. Det er viktig for oss at innføring av digitale postkasser for våre kjerneleveranser til befolkningen ikke skaper rusk i et velsmurt maskineri, sier Holter i Skatteetaten.

Hun forteller at de er i tett dialog med Altinn og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), men at de ikke har direkte kontakt med Digipost og Eboks i denne saken.

– Jeg har tro på at vi finner en løsning, sier Holter.

Les også: To tildelt kontrakt for digital postkasse

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder