BEKYMRET: Barneminister Solveig Horne (Frp) er bekymret etter at Norge tapte en sak i EFTA-domstolen. Foto: NTB SCANPIX

Frykter større trygdeeksport etter EFTA-dom: Barnetrygden kan bli lagt om

Norge tapte en sak i EFTA-domstolen om utbetalinger til utlandet. Dommen kan få store konsekvenser for barnetrygden.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Cato Husabø Fossen

Artikkelen er over seks år gammel

- Kanskje vi må legge om hele ordningen, sier barneminister Solveig Horne (Frp) til VG.

Dommen utvider retten til barnetrygd til også å omfatte barn i utlandet av skilte foreldre.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har beregnet at EFTA-dommen kan koste norske skattebetalere 60 millioner kroner allerede første året.

Det tilsvarer full årlig barnetrygd på 11640 kroner til rundt 5200 barn.

- Vi risikerer å bli hele Europas sosialkontor. Etter få dager i Norge vil utenlandske arbeidstagere få rett til barnetrygd. Jeg er sterkt bekymret. Denne trygdeeksporten er det helt avgjørende for oss å få stoppet, sier Horne til VG.

- Utelukker ingenting

Hun avveier nå flere tenkelige forslag:

- Vi vurderer en modell hvor nivået på barnetrygden differensieres i forhold til kostnadsnivået i landet hvor barnet bor. En annen modell kan være å gjøre barnetrygden til en kommunal ytelse som forutsetter at barnet som skal støttes, bor i vedkommende kommune.

- Kan det bli aktuelt å behovsprøve barnetrygden?

- Jeg utelukker ingenting, sier barneministeren.

- Domstolen tvinger oss til å betale ut barnetrygd også til arbeidstagere i Norge som er skilt, og som har barn i utlandet. Utenlandske arbeidstagere vil ha rett til trygd etter noen få dager i arbeid. Dersom de blir arbeidsledige og fortsetter å være jobbsøkere i Norge, vil de har krav på barnetrygd og andre velferdsytelser, sier Horne.

- En god ordning

VG møtte Rode Malerød (25) og Kathrine Gravem på gaten i Oslo. De to småbarnsmødrene mener barnetrygden er en god ordning.

- Nesten en tusenlapp i måneden er til hjelp, men det hadde gjort noe om det var mer. Jeg synes ikke regjeringen skal endre for mye på den, og i hvert fall ikke gå inn for behovsprøving, sier Rode.

Hun legger til at hun mener at penger som nordmenn betaler inn i skatt først og fremst skal utbetales og brukes her i Norge.

Kathrine Gravem (f.v.) og Rode Malerød. FOTO: JAN PETTER LYNAU/VG

- Jeg synes det er en flott ordning for oss som har barn. Det er enda en positiv side ved det å ha barn, som helt sikkert kan utgjøre en viktig faktor spesielt for de som ikke har så god råd. Samtidig vet vi jo selvsagt at det er mange som får utbetalt barnetrygd som egentlig ikke hadde trengt det, sier Kathrine.

EØS koster

Sammen med arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) går Horne nå igjennom hele barnetrygd-ordningen for å se om dette hullet kan tettes.

- Vi snur nå alle steiner. Vi har drøftet dommen grundig med Regjeringsadvokaten, men så langt har vi ikke klart for oss hvordan vi skal løse dette, sier hun.

Regjeringen har tidligere sagt at de også vil forsøke å begrense eksporten av andre velferdsytelser, som kontantstøtten. Solveig Horne antyder at det også kan bli aktuelt for regjeringen å kreve endringer i EØS-avtalen for å hindre trygdeeksport.

- Dette er problemer vi langt fra er alene om. Jeg kan ikke utelukke at vi må se på om tekstene i EØS-avtalen kan justeres.

For dyrt?

Rigmor Aasrud. Foto: FRODE HANSEN

Rigmor Aasrud, Aps familiepolitiske talskvinne, ber regjeringen legge fram sine forslag til endringer før hun tar stilling til dem.

- Jeg vil vel mene at 60 millioner i eksport av barnetrygd ikke er så stort tall at det forsvarer en full omlegging av barnetrygden, sier hun.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) i Stortingets familiekomité stiller seg det samme spørsmålet.

- Kanskje må det settes noen grenser, men dette er en del av prisen for å være med i EØS og ha tilgang til det indre markedet, sier han.

Les også

Mer om

 1. Politikk
 2. Fremskrittspartiet (Frp)

Flere artikler

 1. Venstre: Trygdeeksport ikke et stort problem

 2. Nordisk kamp mot trygde-turistene

 3. Skjerper regler for barnetrygd i utlandet

 4. Vil ta barnetrygden fra familier
  med lengre utenlandsopphold

 5. Regjeringen foreslår å kutte i barnetrygd og kontantstøtte til utlendinger

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder