BEKYMRET: Selv om vold og overgrep mot barn er et satsningsområde for regjeringen, mener Kjell Ingolf Ropstad at det fortsatt mangler både penger og vilje. Foto: Jo Straube VG

KrF-Ropstad: – Manglende legeundersøkelser resulterer i at overgripere går fri

Ikke alle voldsutsatte barn tør å fortelle om det grusomme de har opplevd i et avhør, hevder norske leger. Derfor kan en helseundersøkelse være livsviktig.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det mener Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Han har gjort barnehusene, og kampen for at alle barn som avhøres der skal få en medisinsk undersøkelse, til sin hjertesak.

VG har kartlagt hvor mange barn som blir tatt inn til avhør ved Statens barnehus som også får medisinske undersøkelser.

Innen 31. august i år var det blitt gjennomført 1051 avhør av barn på norske barnehus. Av disse har 207 fått medisinske undersøkelser – under 20 prosent. Eksempelvis er det 16 prosent i Oslo og 18 i Stavanger. Høyest er Tromsø med 35 prosent.

BAKGRUNN: (lenkes til den andre saken)

– Meget alvorlig

– Det er meget alvorlig. Manglende legeundersøkelser resulterer i at overgripere og voldsmenn går fri, sier Ropstad.

Regjeringen har satt av 15 millioner til barnehusene i statsbudsjettet for 2017 – det er knappe én million til hvert hus.

– 15 millioner vil ikke løse kapasitetsutfordringen og det vil føre til fortsatt brudd på den lovpålagte fristen, dårligere oppfølging av barna og i verste fall færre saker som ender med domfellelse, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han er frustrert fordi KrF ønsket å styrke barnehusene, som jobber med vold- og overgrepsutsatte barn, med 50 millioner i 2017. Regjeringen svarte med å gi under halvparten.

Ropstad mener hovedproblemene er:

• Mangel på leger med sosialpediatrisk kompetanse

• Flere av barnehusene har tilgang til lege bare en dag i uken

• Helseforetakene burde betale for undersøkelsene, men i dag havner regningen på politiets bord

Les også: – Vold mot barn er et samfunnsproblem

FRISTED: Mange av barna som undersøkes på barnehusene har aldri fått helseoppfølging. Derfor kan en legeundersøkelse påvise sykdommer, som ikke er direkte knyttet til en eventuell straffesak, men som har stor betydning for barnets fremtid. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Barnelegeforeningen: Mangel på ressurser

En medisinsk undersøkelse foretas av leger som har spisskompetanse på å se etter tegn på overgrep og vold. Som oftest er det en sosialpediatrisk lege fra nærmeste sykehus. Disse er det mangel på.

– De siste årene har Helsedepartementet lagt fokus på at sosialpediatrisk kompetanse må styrkes. Men det er mangel på ressurser og ingen øremerkede midler. Dermed kommer Barnehusenes undersøkelser og kompetansebygging på toppen av alle andre arbeidsoppgaver, sier Ingebjørg Fagerlie, leder for Barnelegeforeningen.

Les også: Overlege slår alarm om filleristing av barn

Barneombudet: – Ikke prioritert

Tone Viljugrein, Barneombudets fagsjef, støtter Fagerlie.

– Det er varierende hvordan helseforetakene prioriterer dette, men det er ingen tvil om at dette ikke blir prioritert høyt nok, sier hun, og fortsetter:

– Kanskje har det sammenheng med at barnehusene er forankret i justissektoren. Fordi barnehusene hører til Justisdepartementer har man hengt etter i Helsedepartementet, og ikke innsett hvor stort helseproblem dette er.

Viljugrein mener en nedprioritering av legeundersøkelser er synonymt med å nedprioritere barna.

– Tenk om voksne ikke hadde blitt medisinsk undersøkt ved mistanke om voldtekt? Da hadde det blitt ramaskrik.

Les også: Kraftig økning av overgrepsundersøkelser på OUS

KREVENDE: Astrid Johanne Pettersen ved Barnehuset i Oslo forteller at mange av barnehusene ikke har nok penger til helseundersøkelser. – Sykehuset kunne solgt flere tjenester, men barnehusene har ikke penger til å kjøpe de, sier hun. Foto: Trond Solberg VG

– En del av barnehusenes mandat

Leder for Barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, hevder barnehusene i dag ikke får de tjeneste de har krav på.

– Helsetjenester for barn er i utgangspunktet ikke noe vi skal betale for, så dette er en utfordring for oss. Noen steder finansieres tilbudet gjennom stykkprisbetaling, andre steder betaler politidistriktene etter faste avtaler. Andre steder igjen er det gratis, og dette gir et uforutsigbart og tilfeldig tilbud rundt i landet, som bekymrer oss.

– Hvorfor mener du at styrkingen av medisinske undersøkelser må prioriteres?

– Fordi det er en del av barnehusenes mandat. Så enkelt er det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder