SLÅR ALARM: Annie og Stein Erik Ulvund forteller om de vonde årene da deres sønn var elev ved Steinerskolen. Foto: Frode Hansen

Foreldre slår alarm: - Vår sønn ble sparket og slått ved Steinerskolen

De trodde Steinerskolen var midt i blinken for deres egen sønn. Nå har de en helt annen oppfatning. De mener sønnens skoleløp ble en lang, vond opplevelse av mobbing, slag, spark og mangelfullt skoletilbud.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

Foreldrene Stein Erik Ulvund (55) og Annie Ulvund (55) har i årevis holdt tett om hvordan sønnen opplevde skoletiden. De var redd åpenheten ville slå tilbake på gutten.

Les hele tilsvaret fra Steinerskolen her: Straffet fordi han ikke kunne gangetabellen

Nå ønsker foreldrene at Steinerskolene blir gjenstand for en større, uavhengig gransking.

Stein Erik Ulvund, som er en kjent professor i pedagogikk og forfatter, understreker at han nå går ut med historien kun som far.

I en egen kronikk i dagens VG beskriver han sammen med Annie Ulvund hvordan sønnen og de som foreldre har opplevd Steinerskolen.

Les foreldrenes debattinnlegg her!

Nå er sønnen 18 år. Han ønsker selv at hans vonde skolehistorie skal bli kjent. Og foreldrene har selv fått nok avstand til de vonde årene for å kunne fortelle.

Fremfor alt vil de at deres opplevelser skal bli kjent for å advare andre som vurderer å sende barna sine til Steinerskolen.

- Assistent sparket

Deres sønn gikk først på Steinerskolen på Hovseter i Oslo og ble deretter søkt inn på Steinerskolen i Bærum.

Begge steder opplevde de at sønnen ble utsatt for grov trakassering.

Etter tredje klasse hadde han nærmest konstant vondt av å gå på skolen, hevder foreldrene.

Har du opplevd vold eller trakassering påskolen? Tips oss på 2200!

- Han ble sparket og slått av en assistent da han gikk i fjerde klasse. Flere år senere har gutten gråtkvalt fortalt at han måtte sitte på kateteret med ansiktet vendt mot klassen mens læreren oppfordret alle elevene til i tur og orden å si det styggeste de kunne komme på om ham, forteller far Stein Erik og mor Annie Ulvund.

De har fått sønnens tillatelse til å gå ut med de vonde minnene. Samtidig ønsker de å skjerme sønnen ved å ikke oppgi hans navn.

Han er nå elev på en offentlig videregående skole og trives både med fagene, lærerne og medelevene.

Men slik var det ikke på Steinerskolen.

Der hendte det mer enn en gang at eleven ble straffet når han ikke nådde de faglige målene.

- Klassestyrer, som både vi og han hadde stor tiltro til, lot seg ved en anledning friste til å dra ham hardt i øret. En tidligere klassestyrer låste gutten inne i «storefri» fordi han ikke kunne gangetabellen, sier guttens foreldre til VG.

LES MER I DAGENS VG!

De opplevde at denne klassestyreren mobbet gutten deres over lengre tid. Læreren forsvant etter hvert fra Steinerskolen på Hovseter i Oslo.

- Visste ikke

Det gjorde også eleven. Han ble søkt inn og fikk plass på Steinerskolen i Bærum.

- Det er nesten vondt å tenke på at vi som foreldre ikke fikk vite om mange av de verste episodene før en tid etter at de hadde skjedd, sier Annie Ulvund.

Gutten hennes gikk ikke til foreldrene med mange av opplevelsene sine før i niende klasse.

- Dette gjorde selvsagt sterkt inntrykk på oss. Vi hadde en sterk følelse av at han ikke hadde det bra på skolen. Men vi visste ikke at han hadde så mange sterke, vonde opplevelser, sier Stein Erik Ulvund.

- Vurderte dere å ta sønnen deres ut av Steinerskolen?

- Vi opplevde at når en elev først er kommet inn i Steinerskolen, så er det en helt annen struktur og rekkefølge i læringen enn i den kommunale skolen. En overføring til en offentlig skole kan medføre enda større problemer for en elev som ikke har lært det han skulle ha lært fra før, sier Stein Erik Ulvund.

Annie nikker. Deres egen sønn fikk ikke det opplæringstilbudet han hadde krav på, mener de to.

Til tross for at PPT-tjenesten ved flere anledninger kom med klare vurderinger om at eleven trengte spesialtiltak og en egen opplæringsplan, ble dette ikke fulgt opp.

Ble «forhørt»

Både Stein Erik og Annie Ulvund valgte likevel å holde en lav profil i sin kontakt med Steinerskolene.

De oppfattet at det ikke var rom for å komme med innvendinger og kritikk. Dessuten fryktet de at det ville gå ut over sønnen.

En av de få gangene de har tatt opp saker på sønnens vegne, var et spørsmål som ble stilt til faglæreren om hvorfor sønnen som en av få elever ikke fikk delta i en juleforestilling i Steinerskolens bevegelsesfag, eurytmi.

- Jeg fikk vite at det kun var de flinke elevene som skulle delta. Dette syntes jeg ikke noe om. Jeg uttrykte også at det måtte være i strid med Steinerpedagogikkens inkludering, sier Ulvund.

Etter at de tok opp saken, opplevde foreldrene at de ble innkalt til det de opplevde som en forhør-lignende prosess av skolens såkalte forvaltningsorgan. Men uten at den aktuelle faglæreren var til stede.

- Dette opplevde vi som helt absurd. Læreren som var opphavet til mitt spørsmål, var ikke til stede. Dette var jo helt useriøst, sier Stein Erik Ulvund.

- Vi stiller også et stort spørsmålstegn ved hvorfor akkurat disse friskolene får offentlig støtte og godkjenning i år etter år til tross for stadige avviksfunn fra tilsynsorganet Fylkesmannen.

- Det er helt urimelig at Steinerskolene får fortsette nærmest uavhengig av hvor mange avvik Fylkesmennene finner, mens andre privatskoler med minst like gode opplegg ikke får drive. Hvorfor skal Steinerskolene ha en generell godkjenning? spør Annie og Stein Erik Ulvund.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder