ANBEFALER: Statens vegvesen anbefaler at riksvei 52 blir den andre hovedveien mellom Vestlandet og Østlandet i tillegg til E134. Foto: Grafikk: Sondre Nilsen VG

Statens vegvesen anbefaler riksvei 52

Statens vegvesen anbefaler riksvei 52 over Hemsedalsfjellet som hovedvei mellom Vestlandet og Østlandet, i tillegg til E134 over Haukelifjell.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen mellom Gol og Voss.

Målet har vært å utrede om riksvei 7 eller riksvei 52 skal være en av hovedveiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet.

Vegvesenets anbefaling ble presentert på Voss torsdag.

– Riksvei 52 er vurdert som bedre enn riksvei 7 både når det gjelder samfunnsøkonomi, måloppnåelse og muligheten til å betjene nasjonal trafikk som ikke kan benytte E134, opplyser Statens vegvesen, ifølge NTB.

Vegvesenet har lagt vekt på å ha en hovedveiforbindelse som kan betjene et geografisk stort område som i minst mulig grad overlapper området som en ferdig utbygd E134 over Haukelifjell vil kunne dekke.

Departementet har tidligere besluttet at E134 skal være den andre hovedveien.

– Regjeringen jobber for bedre transportårer mellom østlandet og vestlandet. Prosessen er omfattende, men skal samtidig legge grunnlaget for langsiktige prioriteringer. Vegvesenets rapport om veitrase mellom Voss og Gol er et viktig bidrag for vår beslutning, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Konseptvalgutredningen (KVU) er det siste dokumentet i en omfattende prosess om valg av hovedvei. Nå skal rapporten ut på lokal høring og gjennom en ekstern kvalitetssikring.

– Når dette er klart vil vi gjøre en politisk beslutning som vi kommer tilbake til i Nasjonal transportplan som legges frem til våren, sier Solvik-Olsen.

HEMSEDALSFJELLET: Kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet, riksvei 52. Foto: Kyrre Lien NTB scanpix

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder