VIL UNDERSØKE: Justisminister Anders Anundsen (Frp) vil ha eksterne konsulenter inn i politiet for å spore pengebruken i etaten under politidirektør Odd Reidar Humlegårds ledelse. Foto: Helge Mikalsen VG

Anundsen krever svar på hvor pengene i Politi-Norge går

Politistyrken i politidistriktene har krympet med 65 årsverk det siste året. Mer enn halvparten av vårens kull fra Politihøgskolen venter fortsatt på jobb, selv om politiet fikk ekstra penger til å ansette alle som besto.

  • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over tre år gammel

Konsekvensen av naturlig avgang og færre nyansettelser, er at antall ansatte i politiet faktisk har sunket det siste året. Tar man med særorganene i politiet, er det imidlertid en økning på 17 årsverk, viser ferske tall fra Politidirektoratet.

Nå vil justisminister Anders Anundsen (Frp) sende eksterne rådgivere inn i politiet for å finne ut hvorfor milliardsatsingen på politiet de siste årene ikke har gitt mer politikraft til etaten.

Les også: Justisministeren bekymret over store mørketall

I statsbudsjettet for 2016 fikk politiet ekstra penger for å sikre at hele kullet som gikk ut av Politihøgskolen skulle få jobb i etaten.

Men 1. oktober var det fortsatt bare 40 prosent av dem som besto eksamen i vår, som hadde stilling i politiet.

Narkovarselet: Politibetjent tar knallhardt oppgjør med bergenspolitiet

Etterlyser økt politikraft

Politidirektoratets statistikk etter ni måneder av året viser at 262 av de over 700 som fullførte Politihøgskolen, var i politiarbeid, og bare 25 av dem hadde da fått fast jobb.

– Vi må finne ut om pengene når frem til oppgavene som er prioritert politisk, og hvor pengene eventuelt brukes andre steder. Vi ønsker å sikre oss at hver eneste krone som bevilges ekstra, brukes til økt politikraft. Men mange prosjekter, for eksempel IKT, har en tendens til å påføre politiet varig høyere driftsutgifter, sier Anundsen til VG.

Onsdag ettermiddag møter Anundsen landsmøtet i Politiets Fellesforbund (PF) i Trondheim.

Der vil justisministeren varsle at han vil utlyse et eksternt oppdrag for å ta rede på pengebruken i politiet, fra øverst til nederst. Også Politidirektoratet, som har vokst kraftig i bemanning de siste årene, skal gjennomgås.

– Men det er viktig å presisere at politiet leverer bedre på mange områder, ikke minst innenfor seksualisert vold og vold mot kvinner. Oppklaringsprosenten går også opp, sier Anundsen.

Les mer her: Gardermoen måtte få 14 nye politistillinger

Tre milliarder

– Siden regjeringsskiftet høsten 2013 har det vært bevilget over tre milliarder kroner mer til politiet. Nå trenger vi en tilbakemelding på hvordan pengene brukes, sier Anundsen til VG.

– Hvordan kan det ha seg at du som justisminister ikke har kontroll over pengebruken i politiet?

– Politiet mottar et rammetilskudd som politiet selv styrer over, men med klare prioriteringer og føringer om hvilke oppgaver som skal prioriteres. Men vi opplever at på tross av de store nye overføringene til politiet, at det ikke kommer nok politikraft ut av de økte bevilgningene. Derfor må vi forsikre oss at pengene virkelig brukes riktig, sier Anundsen.

Om lag 700 studenter fullfører nå politihøgskolen hvert år. Halvparten av kullet er ment å dekke inn naturlig avgang. Men regjeringen har de siste årene gitt politiet ekstra penger til å bemanne opp politiet, tilsvarende om lag 350 nye stillinger i året.

Halvårstallene som Politidirektoratet nå har lagt ut, viser at det er 8423 lønnede politi-årsverk i de tolv politidistriktene. Det er 65 færre enn for ett år siden. Dermed sank også politidekningen, målt i antallet politiårsverk pr. innbygger.

Les også: Store sprik i politibemanningen

Venter til sent på høsten

Årsaken til denne nedbemanningen er trolig at politidistriktene venter lengst mulig ut i året med nyansettelser for å spare penger på årets budsjett.

– Politiet skal vokse i styrke og antall, men samtidig må de jobbe smartere og mer effektivt. Det er krav til å styre arbeidstiden slik at planlagte arrangementer som krever store ressurser fra politiet, kan gjennomføres i betalt arbeidstid og ikke på overtid.

Gjørv-kommisjonen kom til at det var flest politifolk på jobb på de tider av døgnet hvor det ble begått færrest forbrytelser.

Anundsen kan ikke si med sikkerhet om dette har endret seg:

– Men når nærpolitireformen er på plass, vil det bli frigjort store politiressurser fra kontorarbeid og ut. Derfor må vi snarest mulig forsikre oss om at hver ny krone til politiet virkelig fører til mer politikraft, sier Anundsen.

Løftet: Politi på plass innen 10 minutter i tettsteder

Mer om

  1. Politikk
  2. Politiet
  3. Solberg-regjeringen
  4. Anders Anundsen

Flere artikler

  1. Forsvarer at Oslo-politiet ikke fikk mer penger i vår

  2. Hadia Tajik: Vil bli ansatt flere politifolk i distriktene med Ap i regjering

  3. Ap-Tajik kritiserer Anundsen i varsler-saken: – Peker nedover i systemet

  4. Politileder slår ressurs-alarm

  5. 50 politibiler får superverktøy

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder