NY FORSKNING: Fisken spiser insekter og det er årsaken til at det nå skal dyrkes insekter for å gi oppdrettslaks et naturlig måltid. FOTO: MAGNAR KIRKNES/VG

«Insekts-laks» kan havne på ditt bord

Skal produsere insekter til norsk oppdrettslaks

Insekter og insektlarver skal dyrkes for å bytte ut fiskeforet til oppdrettslaksen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I fremtiden kan det hende storskalaproduksjon av insekter kan gjøre at de havner i den norske oppdrettslaksen du spiser.

Forskning

- Insektmel kan bli en viktig ingrediens i fôret til oppdrettslaks og samtidig sikre en mer bærekraftig produksjon, sier forsker Erik Jan-Lock ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), som har innledet et forskningsprosjekt på insekt som laksemat.

- Insektmel kan erstatte fiskemel, en til nå viktig ingrediens i oppdrettsfôret, men stadig knappere ressurs. Insektmel er svært proteinrikt, og sammensetningen av aminosyrer likner på de vi finner i fiskemel, sier Lock.

Han sier de allerede har blindtestet produktet.
- Selskapet Nofima har gjennomført en blindtest. Den viste at de ikke greide å finne noen forskjell i smak for oppdrettsfisk som er fôret med fiskemel eller insektmel.

Tørket og malt

Han sier på liknende måte som fiskemel blir fremstilt gjennom en prosess der råvarene blir tørket, sentrifugert og malt opp, blir også insektmel det.

- Mange vil kanskje tenke på insekt som lite delikat. Men insekt og insektlarver er en viktig del av dietten til villfisken. Insektmelet er derfor noe av det mest naturlige vi kan ha i fôret, sier Lock.

Han sier bruk av insektmel kan gi stor miljøgevinst.

Stor miljøgevinst

- Insekt kan omdanne alle slag organisk materiale, for eksempel matrester. I dag blir tyve prosent av all mat kastet. Dette kan isteden bli en bærekraftig ressurs i produksjon av fiskefôr. Globalt kan insektmel basert på organisk avfall gi tre ganger så mye protein som den samla produksjonen av soya gir i dag. Potensialet er med andre ord stort, sier Lock.

- Fiskens behov

Han får i en pressemelding fra NIFES støtte fra forskningsdirektør ved NIFES, Bente Torstensen.

- Insektmel inneholder alle aminosyrene laksen har behov for. Insekt kan omdanne karbohydrat, for eksempel fra matavfall, til næringsstoff som fisken har behov for og i en form den kan nytte seg av, sier Torstensen.

Smaken intakt

Raskt økende etterspørsel etter fiskeolje og fiskemel har ført til at produsentene av fôr kompenserer med planteråvarer som rapsolje og soyaprotein. Planteråvarer kan erstatte en stor del av dei marine ingrediensene i fôret, men fører samtidig til nye utfordringer for fiskehelsen og endringer i næringsinnholdet i fisken.

- Kan erstatte

- Forsøk vi har gjort viser at insektprotein kan erstatte opptil hundre prosent av fiskeprotein i dietten til laks uten å negativt påvirke vekst eller smak på laksefileten, sier Lock.

Lock presenterte funnene nylig da han ledet sesjonen for akvakultur på konferansen «Insects to feed the world» i regi av FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) og universitetet i Wageningen i Nederland.

Første forsøk på laks

Han fremholder at bruk av insekt er gjennomført i noen vitenskapelige forsøk tidligere, men at insektmel aldri er blitt tatt i bruk i større skala. Forsøket som er gjennomført på NIFES er det første som er gjort på laks.
Insektmelet kommer kom fra Nederland hvor en fabrikk til dyrker insekt i stor skala.

Nederlandsk interesse

Informasjonsansvarlig Kees Aarts i Protix Biosystems BV, som leverer innsekt-melet sier de har samarbeidet tett med NIFES.

- Det er et meget spennende prosjekt som vi håper kan ende med at vi får levere innsekt-fôr til norske oppdrettsselskaper.

- Det er en stor bransje; hvor stor produksjon har dere?

- I dag leverer vi to tonn i uken. Vi har kontakt med flere norske oppdrettsselskap og vi håper den videre forskningen kan åpne for at vi får godkjenning til å levere til deres lakseoppdretts-produksjon.

Insekt-produksjon

De går ikke rundt med støvsugere for å samle innsektene, men produserer innsekter innendørs i stor skala.

- Vi bruker vegetabilsk føde under insektsproduksjonen, sier Aarts.

Han sier at de regner med å kunne levere mel som er konkurransedyktig på pris, sammenliknet med fiskefôr.

Gift

Det har vært debatt det siste årer om hvor mye oppdrettslaks man bør spise og hvor mye gift det er i fisken. Giftnivået ligger godt innenfor EUs krav, men det har vært en diskusjon om hvor mye oppdrettslaks barn, gravide og nordmenn flest kan spise i løpet av en uke.

Bransjen har selv tatt initiativ for å rense fisken, blant annet er rømning et stort problem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder