UD: Vil gjennomgå bistandsregler

Publisert: Oppdatert: 05.10.16 17:58

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Sendte e-post til hele Utenriks- og forsvarskomiteen

Utenriksdepartementet vil gå gjennom regelverket for tildeling av bistandsmidler. Det skjer etter at VG har dokumentert at det private konsulentselskapet ILPI har tatt ut millioner av bistandskroner i utbytte.

– På bakgrunn av de opplysninger som har kommet frem i VG når det gjelder tilskudd går nå UD gjennom det eksisterende regelverk for å se om det er godt nok, sier kommunikasjonsjef Frode O. Andersen i UD til VG.

Det var i går kveld at VG publiserte saken der økonomien til International Law and Policy Institute (ILPI) og de tre eierne – Njål Høstmælingen, Kjetil Tronvoll og Gro Nystuen – ble gjennomgått.

– Vi forholder oss til regelverket slik det utarbeides og anvendes av Stortinget og forvaltningen. Vi har fulgt det nåværende regelverket og vi vil følge det nye dersom gjennomgangen fører til endringer, uttaler Njål Høstmælingen, daglig leder i International Law and Policy Institute (ILPI) til VG.

63 tilskuddsmillioner

Av en total omsetning på rundt 180 millioner siden etableringen i 2009, har over 150 millioner kommet over bistandsbudsjettet. Av disse igjen har 63 millioner kommet gjennom såkalte tilskuddsavtaler fra UD som tildeles etter søknad, men som ikke er lyst ut på anbud.

Forskjellen mellom anbud og tilskudd, er at offentligheten verken får vite hvem som søker eller begrunnelsen for at pengene deles ut til tilskuddsmottakerne.

Mens Høstmælingen og Tronvoll har lang fartstid i arbeid for UD, har Gro Nystuen tidligere hatt en direktørstilling i Utenriksdepartementet. I fjor tok de ut lønn og utbytte på 2,7-2,8 millioner hver fra selskapet sitt.

– I gjennomsnitt har eiernes inntekter vært cirka 1,5 millioner årlig. 2015 var et godt år for ILPI, men det har ikke alltid vært slik og er det ikke i 2016. De tre eierne legger ned betydelig mer enn vanlig arbeidstid, og har gjort det siden oppstarten, skriver den daglige lederen i en e-post til VG.

Skartveit kommenterer: Det er på tide å stramme inn

ILPI: Reell konkurranse

ILPI-leder Njål Høstmælingen understreket i gårsdagens sak at bistand handler om mer enn fattigdomsbekjempelse:

– «Bistandsmidler» omfatter mye og ulikt, og det er ikke bare knyttet til «folk og land som vi skal hjelpe ut av fattigdom». Mye av det ILPI gjør, knytter seg til analyser, rådgivning og undervisning, og vi har hatt oppdrag for mer enn 80 ulike kunder, sa han.

– Mener du at alle tilskuddsavtalene er konkurranseutsatt?

– Nei, det mener jeg ikke de alltid har vært, men nå er de det mer og mer som følge av anbuds- og anskaffelsesreglement. Det er forskjell på reell konkurranse og konkurranse. Jeg opplever de avtalene som ILPI har som resultat av reell konkurranse, svarte Høstmælingen.

Bakgrunn: Millionærer på bistand

ILPI sendte e-post til alle i Utenrikskomiteen

E-posten omhandlet VGs sak om andelen midler ILPI har mottatt over bistandsbudsjettet og hva dette har resultert i av privat lønn og utbytte for de tre eierne.

«ILPI har ikke samme syn som VG på dette, og har utarbeidet et notat som forklarer litt mer om hvordan vi arbeider og hva vi leverer, og også om hvordan midler forvaltes,» skriver Høstmælingen i e-posten og viser til et notat på selskapets hjemmesider.

Blant medlemmene – og mottakerne – i komiteen var Anniken Huitfeldt (Ap), Knut Arild Hareide (Krf), Jonas Gahr Støre (Ap) og Bård Vegar Solhjell (Sv).

– Dette er ikke vanlig. Jeg kan ikke huske slik henvendelser tidligere, sier Elin Rodum Agdestein (H) til VG.

– Nei, jeg kan ikke huske det. Det er selvsagt bra å få en sak belyst fra begge sider, men uansett hvordan man snur og vender på denne saken, så illustrerer det mitt poeng og grunnlag for kritikk: Norge har fått en gigantisk bistandsindustri, uttaler Jørund Rytman (Frp), også medlem i komiteen til VG.

Les også: ILPI-sjefens kronikk

Ville gi enkeltpersoner informasjon

I en e-post onsdag ettermiddag til VG skriver ILPI-leder Høstmælingen:

«Som VG vet har vi stilt oss til rådighet for ale spørsmål knyttet til vår virksomhet og våre oppdrag for Utenrikstjenesten. Vi er opptatt av å være åpne og bidra til minst mulig spekulasjon knyttet til det vi gjør. Noen få spørsmål har vi måttet håndtere også ut fra konkurransemessige forhold og hensyn til våre oppdragsgivere. Vi opplever likevel at VG fremstiller oss delvis uriktig når dere blant annet får det til å se ut som om vi ikke konkurrerer med andre om de oppdragene vi påtar oss. Alle våre oppdrag for Utenrikstjenesten er underlagt åpen konkurranse, selv om de ikke alltid inngår i det offentlige anbudsregimet. Vi mener også at VG ikke skiller godt nok mellom hva som er oppdrag innen den alminnelige forståelsen av “bistand” og hva som er oppdrag knyttet til bredere utenrikspolitisk innsats. Dette er er to forskjellige leveringer, som VG konsekvent kaller bistand. Vi ønsket derfor å sørge for at enkeltpersoner som vil kunne være opptatt av dette skillet og denne problematikken fikk informasjon om hva vi faktisk gjør, og forsikre dem om at vi handler innenfor de rammene Stortinget har vedtatt. VG er i sin fulle rett til å granske oss kritisk, samtidig som vi er opptatt av at det som kommer frem blir så riktig og dekkende som mulig.»