OVERLEGE HJELPER TIL: Flere norske psykiatere hjelper biskop Bernt Eidsvig med jobben om å avgjøre om en person er djevlebesatt eller ikke. Foto: Line Møller VG

Ber Helsetilsynet vurdere eksorsismeprakisen

Politikere ber helsemyndighetene vurdere Den katolske kirkes sammenblanding av psykiatri og eksorsisme. Overlegen selv ønsker tilsynet velkommen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Både Arbeiderpartiets og Høyres helsepolitiske talspersoner mener at helsemyndighetene må se nærmere på praksisen som VG har avdekket: At den katolske kirken bruker psykiatere til å vurdere personer i forkant av en eventuell djevleutdrivelse.

Bakgrunn: Overlege er biskopens hemmelige eksorsisme-hjelper

– Jeg synes dette høres svært spesielt ut. Etter mitt syn er dette etisk betenkelig, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen:

– Dette må være i gråsonen for hva som er innenfor hjemlene og autorisasjonene man har som helsepersonell i Norge, uten at jeg kan si at det er ulovlig. Dette er såpass spesielt og prinsipiell sak at jeg mener Helsetilsynet burde gjøre en vurdering om dette er en praksis som er innenfor dagens lovverk.

Dette skjer samme uke som innvandringsminister Listhaug deltok på en konferanse sammen med en påstått demonutdriver.

Micaelsen mener at bruken av psykiatere i forkant av en eventuell eksorsisme visker ut skillet mellom hva som er helsebehandling og hva som er åndelig praksis.

KREVER TILSYN: – Dette er såpass spesielt og prinsipiell sak at jeg mener Helsetilsynet burde vurdere om dette er innenfor dagens lovverk, sier Torgeir Micaelsen, Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson. Foto: Stortinget

– Jeg har full respekt for religionsfriheten i Norge, men når det ikke er et klart skille, så er ikke det bra. På samme måte som vi ikke tillater at leger i religionens navn kan frasi seg til å yte helsehjelp til for eksempel abortsøkende kvinner, er dette lignende: Kan du knytte din legegjerning så tett til en åndelig praksis som fremstår som svært spesiell?

Ap: Hemmeligholdelse hindrer tilsyn

Den katolske kirke ønsker ikke å gå ut med navnene på de tre psykiaterne de bruker som sakkyndige i forkant av eksorsisme. VG har intervjuet en av dem, på betingelse av anonymitet. Micaelsen mener hemmeligholdet er problematisk.

– I saker av denne typen bidrar det ikke til å være mindre betenkelig. Jeg vil oppfordre kirken til å være åpen om det. Det er viktig at det skal være mulig å ettergå det som helsepersonell gjør. Det skal kunne føres tilsyn. Dersom det er hemmelighold, er det ikke mulig å praktisere et tilsyn. Og er det etter boken, så er det ingen grunn til å holde det hemmelig.

Les del 1 av serien «Kampen mot Satan» (VG+): - Djevelen har en forferdelig makt

– Overlegen forteller til VG at han ser på det han gjør som en kvalitetssikring av kirkens arbeid?

– Jeg forstår at han mener han gjør det i det bestes hensikt. Det forandrer ikke faktumet at det er etisk betenkelig og helt i gråsonen for hva helsepersonell burde gjøre, og at det derfor burde diskuteres åpent, sier Micaelsen.

Vil være anonym

Overlegen selv stiller seg positiv til at Helsetilsynet kan se nærmere på hva han og kollegene gjør i samarbeid med Den katolske kirke. Han er imidlertid uenig i at hans krav om å være anonym, hindrer et tilsyn.

– Hvis tilsynsmyndighetene vil se nærmere på dette, kan de henvende seg til kirken, og få navnene på oss som gjør dette. Det er åpent overfor kirken, og overfor dem som oppsøker kirken, sier han.

VG har flere ganger spurt overlegen om han vil stå frem med navn og bilde. Han står fast på at han ønsker anonymitet.

– Jeg er enig i at det er viktig å belyse det som er fremmedartet i norsk sammenheng, men ikke i andre kulturer og sammenhenger. Men for meg er hensynet til egne pasienter og de som kirken ønsker jeg skal snakke med, viktigere.

LES: Anders Torp opplevde 27 djevleutdrivelser i radikal menighet (VG+)

Høyre: Må vurderes om det er i tråd med loven

VG har vært i kontakt med helsedepartementet for en kommentar fra helseminister Bent Høie (H). Han har ikke ønsket å uttale seg. Partiets helsepolitiske talsperson på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen, er imidlertid kritisk til at psykiatere på oppdrag fra den katolske kirken vurderer personer i forkant av en eksorsisme.

KRITISK: – Er det etisk riktig at personer i kraft av sin autorisasjon som helsepersonell bistår med å gjennomføre slike handlinger, spør Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Jan Petter Lynau VG

– Jeg må si at jeg setter spørsmålstegn ved yrkesetikken her. Er det etisk riktig at personer i kraft av sin autorisasjon som helsepersonell bistår med å gjennomføre slike handlinger? Jeg håper inderlig at de menneskene som utsettes for denne behandlingen, ikke får psykiske helseutfordringer eller plager på bakgrunn av det de opplever, sier Trøen.

Hun er selv utdannet sykepleier og kjenner godt til de etiske og juridiske reglene rundt det å utøve helsehjelp.

– Jeg mener at for de tilfeller der det avdekkes at en pasient har psykiske lidelser, og denne pasienten ikke blir henvist eller fulgt opp på annen måte, må det vurderes om dette er i tråd med kravet til forsvarlighet som ligger i helsepersonelloven.

Om kritikken fra politisk hold får Helsetilsynet til å se nærmere på overlegens praksis, kan ikke tilsynets kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm gi noe klart svar på foreløpig.

– Vi vurderer de enkelte konkrete sakene vi får til behandling. Vi har ikke hatt slike saker du spør om, og har derfor ikke grunnlag for å uttale oss, sier Vedholm til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder