EN MANN MED PLAN: Flere stemmer, både innsatte og ansatte, har i sommer kritisert forholdene i norske fengsler. Justistminister Anders Anundsen tar det hele med ro, og mener det meste vil løse seg når flere fengselsplasser kommer på plass. Foto:Klaudia Lech,VG

Slik skal Anundsen endre Fengsels-Norge

Lang soningskø, fengselsbetjenter som frykter for egen sikkerhet og utagerende innsatte preger norske fengsler. Men justisminister Anders Anundsen har en plan.

  • Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Situasjonen er ikke så god som vi skulle ønske den var, svarer justisminister Anders Anundsen (Frp) på spørsmål om hvordan det står til med kriminalomsorgen i Norge.

VG har gjennom flere artikler i sommer beskrevet livet på innsiden av murene, ved blant annet å vise bilder av raserte fengselsceller (krever innlogging) og intervjue fengselsbetjenter som frykter for egen sikkerhet på grunn av farligere fanger og lav bemanning. Ved Hof fengsel i Vestfold har for eksempel to betjenter alene ansvaret for 109 innsatte.

VG har også møtt Jon-Remo som sitter på Ullersmo fengsel. Til høsten mister han tilbudet om sinnemestringskurs, fordi fengselet må spare penger etter regjeringens budsjettkutt. Jon-Remo frykter at flere av de innsatte vil være farligere når de kommer ut, fordi de ikke har fått en god nok rehabilitering i fengselet.

Så hva er Anundsens neste trekk? VG møtte en nylig ferieretunert justisminister i Nydalen.

Les også:De farligste fangene på avdeling g (krever innlogging)

TRENGER FLERE PLASSER: – Jeg skulle ønske at vi hadde sluppet å gå til slike nødløsninger som vi nå gjør med Nederland, men det har altså ikke vært politisk vilje til å satse på fengsler, sier Anundsen om dagens soningskø. Foto:Klaudia Lech,VG

Mener svaret er flere fengselsplasser

– Jeg tror det aller viktigste er å bedre kapasiteten, slik at det blir flere fengselsplasser. Derfor har vi gjennomført en rekke tiltak for å redusere soningskøen ved at vi har frigjort 88 plasser, det bygges 40 nye i år og vi får 242 nye plasser i Nederland. Vi tenker kapasitet i et langt perspektiv, sier Anundsen.

I en stortingsmelding fra desember i fjor slås det fast at Norge har behov for 2000 nye fengselsplasser innen 2040.

– Så ved å øke antall fengselsplasser, så mener du at de ansatte vil oppleve en bedre arbeidshverdag?

– Ja, det er det ingen tvil om. Fordi soningskøene er lange, har vi høy kapasitetsutnyttelse, men når disse går ned vil også betjentene få en annen hverdag. Med nesten hundre prosent belegg er det er veldig press på de som jobber, sier Anundsen alvorlig, før han raskt legger til hva han mener om tidligere regjeringers arbeid innenfor kriminalomsorgen.

Les også:Mugg og porøse vegger - fanger rømmer eldgamle fengsler

– Jeg skulle ønske at vi hadde sluppet å gå til slike nødløsninger som vi nå gjør med Nederland, men det har altså ikke vært politisk vilje til å satse på fengsler. Det har skapt et kjempeproblem som vi står i nå.

– På Hof fengsel sier betjentene at de frykter for egen sikkerhet da innsattegruppen er blitt farligere enn tidligere. Hva tenker du om det?

– Sikkerheten til betjentene står alltid i høysetet, og jeg er veldig oppmerksom på dette når jeg er i kontakt med KDI (Kriminalomsorgsdirektoratet, red.anm.). Vi har et belegg på rundt 98 prosent, og det gjør at presset på betjentene blir større. Det gjøres en kjempejobb av betjentene i dag, under rammevilkår som er tøffe, men forsvarlige.

Les også:Fengselet som sjokkerer i utlandet - Slik soner de på Bastøy (krever innlogging)

To betjenter på 109 innsatte: – Forsvarlig

Anundsen kan innrømme at kriminalomsorgen har forbedringspotensial, men at det er uforsvarlig at to betjenter passer på 109 innsatte, vil han ikke gå med på.

– Hvis ikke det hadde vært forsvarlig så kunne jeg ikke ha tatt ansvar for det. Det er åpenbart at det er forsvarlig, men det er viktig å tenke sikkerhet for ansatte og det gjør også KDI.

– Men de er altså to betjenter på 109 innsatte i Hof fengsel i helgene, mener du at det er forsvarlig?

– De er tre ansatte på 109 med ham som sitter i vakten. Det er en vaktturnus som er gjennomgått med de tillitsvalgte før den ble satt i kraft, så jeg må forholde meg til at både de tillitsvalgte og KDI klarer å gjøre den jobben de er satt til å gjøre på en skikkelig måte.

I HOF FENGSEL: Fengselsbetjentene Alf Håvard Nilsen og Marit Solheim passer på 109 innsatte alene i lavsikkerhetsfengselet i nordre Vestfold. De frykter for sin egen sikkerhet på jobb, men Anundsen mener bemanningen er forsvarlig. Foto:Alf Øystein Støtvig,VG

Da VG var i Hof fengsel fortalte fengselsbetjent Alf Håvard Nilsen om en seks år gammel hendelse der han ble angrepet og alvorlig skadet på jobb (krever innlogging). Etter det ble fengselet han jobbet i styrket med flere ansatte.

– Fengselsbetjent Alf Håvard Nilsen mener at det må skje en alvorlig hendelse før noen reagerer i kriminalomsorgen. Stemmer det?

– Nei, det er feil. Om man følger med på det som faktisk skjer, så skjer det enormt mye for å sikre ansattes trygghet. Men jeg skjønner usikkerheten og utryggheten, og det er ofte slik dessverre, at når ting skjer så ser man at noe burde vært annerledes.

Vil ha narkotikafrie fengsler

Da VG besøkte Oslo fengsel kunne betjentene der, som i Hof fengsel, fortelle at de daglig blir lurt av innsatte som blant annet sniker unna narkotika og medsiner.

Anundsen poengterer at regjeringen er i gang med å bygge flere moderne og oppgraderte fengsler vil gjøre situasjonen enda bedre.

NARKOTIKAFRIE FENGSLER: Det erdet Anundsen ønsker seg. Men betjenter som VG har snakket med både i Hof fengsel og i Oslo fengsel forteller om en hverdag der de finner narkotika gjemt innenfor murene. Foto:Klaudia Lech,VG

– Vi skal ha narkotikafrie fengsler, vi har for eksempel stanset mye av narkotikaflyten i Oslo fengsel ved å ha et nett over luftegården

– Fengselsbetjenter i Hof sier de finner narkotika gravd ned på utearealer der innsatte ferdes, og at flere av de innsatte til tider er ruset. Er det slik vi skal ha det i norske fengsler?

– Nei, og der er det viktig at man har en kapasitet på narkotikahunder og at personer som blir tatt for narkotika i lavsikkerhetsfengsler overføres til høysikkerhetsanstalter. Men utfordringen er at vi ikke har disse plassene i den utstrekningen som vi trenger dem. Derfor er fengselsplassene i Nederland et godt tiltak.

Leder i kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, sa til VG tidligere i sommer at tjenestemennene ikke får forebygget radikalisering, fordi de er opptatt med å rydde raserte celler, vaske blod og skifte bleier på innsatte. Men Anundsen mener bildet Svenkerud tegner er unyansert.

– Jeg mener det er feil at de ikke har tid til dette, og vi har gjennom vår handlingsplan styrket flere fengsler med ressurser knyttet konkret til forebygging av radikalisering. I de fengslene er det en vesentlig bedre kapasitet til å oppdage, gripe inn og bidra til å trekke innsatte ut av radikaliseringsprosesser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder