Politiet utenfor Stortinget skal være bevæpnet i fremtiden. FOTO: ROGER NEUMANN,VG Foto: Roger Neumann , VG

Midlertidig bevæpning av politiet opphører

Politiet har vært bevæpnet i over et år – innen onsdag er det slutt

  • NTB

Artikkelen er over fire år gammel

– Politidirektoratets samlede faglige vurdering er at det ikke er grunnlag for å fortsette den midlertidige bevæpningen. Derfor går vi nå tilbake til fremskutt lagring, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Alt innsatspersonell skal gå tilbake til alminnelig politiberedskap med fremskutt lagring i kjøretøy – slik det var før den midlertidige bevæpningen ble iverksatt.

Den midlertidige bevæpning av politifolk startet for et år og to måneder siden og var begrunnet med økt terrortrusselnivå. Ordningen ble først vedtatt avviklet i november i fjor – bare timer før bevæpnede menn knyttet til Den islamske staten (IS) tok 130 menneskeliv i Paris.

Det førte til en uavklart og uoversiktlig situasjon, som gjorde at midlertidig bevæpning ble forlenget. Nå er situasjonen avklart, og politiet kan gå tilbake til fremskutt lagring, opplyser POD.

Stakk fingeren ned i hylsteret: Vådeskudd ble avfyrt

– Som politidirektør forstår jeg at mange medarbeidere mener at bevæpning oppleves som et nødvendig verktøy. Samtidig må vi forholde oss til det regelverket som gjelder i våpeninstruksen, sier politidirektøren til NTB.

Politidirektoratet (POD), kom med denne uttalelsen etter forrige forrige gang bevæpningen ble forlenget.

–Bakgrunnen for beslutningen er ikke et endret trusselbilde, men at POD vurderer det som nødvendig å opprettholde forhøyet politiberedskap inntil PST og politiet er gitt tilstrekkelig tid til å vurdere det nasjonale trusselbildet i lys av den siste tids hendelser i Europa, het det i en pressemelding fra POD.

Leder for justiskommiteen, Hadia Tajik, sier til NTB at hun er glad for at bevæpningen ikke lenger er nødvendig.

–Den midlertidige bevæpningen av norsk politi har vært et ekstraordinært tiltak som har vart i over et år. Det er bra at trusselen ikke lenger er så alvorlig, at landet er tryggere og at dette tiltaket ikke lenger anses som nødvendig, sier Hadia Tajik til NTB.

Trusselvurdering

Bevæpningen kom som følge av trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste og Felles kontraterrorsenter 31. oktober, der blant annet politipersonell er angitt som en aktuell målgruppe for en terrorhandling.

– Politidirektoratet vurderer fremdeles denne trusselen mot polititjenestepersoner som så alvorlig at de ikke anser den ordinære bevæpningspraksisen som tilstrekkelig, het det i en melding fra Justisdepartementet.

Bevæpningen av politiet har blandt annet høstet stor debatt på grunn av en rekke vådeskutt. I november 2015, kom politidirektoratet med denne uttalelsen:

– Vi har tatt på alvor de hendelser som nå er blitt kjent i form av vådeskudd, andre uhell og noen meget uheldig episoder hvor politibetjenter har blitt forsøkt fratatt våpenet. Vi har nå tatt en helhetsvurdering på dette, og velger derfor en ordning der magasin og pistol bæres adskilt, sier avdelingsdirektør beredskap og krisehåndtering Kaare Songstad i Politidirektoratet.

Leste du denne? Politimann trakk av foran speilet

Leder i Oslo politiforening, Kristin Aga, uttalte også til VG at hun fryktet at vådeskudd ville forekomme i det offentlige rom, fordi politifolk ikke er trent til å flytte lading og tømming av våpen ute i det offentlige.

Les også: Vådeskudd gikk av i politigarderobe

Aga uttalte at justisminister Anders Anundsen (FRP), ville være moralsk ansvarlig dersom det skulle skje alvorlige hendelsen som en konsekvens av den nye praksisen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder