BOMFRI: Erna Solbergs tas imot av stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker ved «vekta» til Statens vegvesen langs E8 i Tromsø fredag 16. august i år. Foto: Terje Mortensen

Frp vil bruke Erna-vei for å vinne bompenge-slaget

Frp frykter Høyres bompenge-bonanza

Trolig uten å vite det, har Høyre-leder Erna Solberg gitt Frp ett sterkt forhandlingskort i de avgjørende slagene om bompenger.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Ledelsen i Fremskrittspartiet var i forkant av siste ukes sonderinger svært spente på hvordan partiene skulle løse bompenge-floken.

Frp er det eneste partiet som sier blankt nei til å finansiere veiprosjekter med bompenger. Kilder som kjenner partiledelsens vurderinger sier Frp ikke vil gå med på å ta samferdselsministerposten dersom de ikke får solide gjennomslag i samferdselspolitikken til en ny regjering.

Klamrer seg til E8

BOM-MOTSTANDER: Bård Hoksrud (Frp). Foto: Trond Solberg

Men det største slaget vil stå om bompenger. Hverken i Høyre eller Frp ser de åpenbare kompromissløsninger, særlig nå når de borgerlige er i en desperat pengeknipe.

E8 gjennom Tromsø er unntaket Frp klamrer seg til.

På innfartsveien til Tromsø, har lokalpolitikerne i lengre tid kranglet om hvor veien skal gå og om bilistene på den skal betale bompenger for å kjøre på den.

Men i lokalvalget for to år siden, vant Frp en viktig seier:
Etter å ha ført valgkamp mot at E8 ved Ramfjorden skal bompengefinansieres, fikk de ordførerpartiet Høyre med seg på dette i forhandlingene etter valget.

Og med et nei til bompenger, har det borgerlig styrte Tromsø de siste årene blitt skjøvet bakerst i Samferdselsdepartementets kø over veiprosjekt som får statlig finansiering.

Erna blar opp

Men slik blir det ikke dersom Høyre kommer i regjering etter valget i høst, lovet Høyre-leder Erna Solberg i avisen Nordlys 24. april i år.

Samme dag som Høyre la frem sitt alternativ til Nasjonal transportplan (NTP), gikk Solberg ut i regionavisen og ga et milliardløfte til fylket:

- Hvis vi overtar regjeringskontorene etter valget vil vi bruke fem milliarder kroner på en veipakke i Tromsø-regionen. Dette er prosjekter som vi lover å starte om vi vinner valget. Dette er viktig for å knytte regionen tettere sammen og utvikle næringslivet, sa Solberg til Nordlys.

Pakken hun referer til, inneholder en helt bompengefri vei:

E8 ved Ramfjorden.

Og ved å si ja til veien, og det uten bompengefinansiering, fravek Solberg det inngrodde prinsippet at kun veiprosjekt, hvor lokalpolitikerne sier ja til bompenger, blir skjøvet fremover i Samferdselsdepartementets veikø.

TØFFE KRAV: Siv Jensen stiller med tunge kameler i sonderingene med (fra venstre) Trine Skei Grande (Venstre), Knut Arild Hareide (KrF) og Erna Solberg (H). Foto: Fredrik Solstad

Bryter prinsippet

Det mener Frp kan være med på å velte bompenge-slaget på Radisson Blu-hotellet i Nydalen i sin favør.

- Dette bryter prinsippet om at kun prosjekter hvor det er lokalpolitisk oppslutning om bompenger, rykker frem i køen. Dermed har hun gjort til skamme at om ikke det er et ja til bompenger lokalt, så får ikke folk vei. Og det synes vi er positivt, sier Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsmann i Frp, til VG i et intervju gjort før valgdagen.

Han sier åpent at Frp vil bruke Solbergs bompengeunntak for E8 inn til Tromsø rått i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

- Denne saken viser at det er mulig å bygge vei uten å bruke bompenger. Derfor forventer vi at Høyre ikke har tenkt å drive forskjellsbehandling, men gi flere kommuner samme mulighet som de nå har gitt Tromsø. For denne saken kan tolkes som at Solberg ser bompenger er viktig for Frp. Dermed har hun gitt oss gjennomslag for det, sier Hoksrud.

Men E8 er likevel kun en liten kile av håp i Høyres samferdselspolitikk for Hoksrud.

For ifølge beregninger Frp har gjort, har Høyre etter at de lovet bompengefritak for E8, virkelig skrudd opp tempoet på bomvedtakene.

- Etter Høyres løfte fra 24. april, har Høyre vedtatt bompengeprosjekter for til sammen 20 milliarder kroner, som bilistene må betale. Dette synliggjør hvor vanskelig det blir for oss å få til et slikt kompromiss med Høyre. For kun det Høyre har vedtatt av nye bomprosjekt rett før sommeren, viser at de er et parti som vil flå bilistene, sier Hoksrud.

Her er bomprosjektene Hoksrud har regnet på:
** Østfoldpakken - sluttføring - Ørje-Knapstad
** E6 i Finnmark, Hallselv-Møllnes
** Forlenget bompengeinnkreving Rv 23 Oslofjordforbindelsen
** Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn to.
** Utbygging av Bomestad - Ski i Vestfold, E18
** Utviding og finansiering av Bergensprogrammet m bybane, mm
** E39 Rogfast i Rogaland, forhåndsinnkreving av bompenger

Ifølge Hoksrud vil dette i sum utgjøre godt over 20 milliarder kroner i bompenger bilistene må betale.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder