PLENUM: Høyesterett med sine 19 dommere, på et offisielt bilde fra 2012. Nå skal sjefen, justitiarius Tore Schei (i midten), erstattes. Foto: Fotograf Sturlason ,

Åpner for å endre
dommerutnevnelsene

Sivilombudsmannen kritisk til hvordan regjeringen velger justitiarius i Høyesterett

Justisminister Anders Anundsen (Frp) åpner for å endre måten norske dommere utnevnes. Men han vil ikke utsette utnevnelsen av ny sjef i Høyesterett.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Tidligere onsdag gikk Sivilombudsmannen langt i å kritisere prosedyren for utnevnelsen av ny justitiarius i Høyesterett etter Tore Schei, som onsdag kveld takkes av i en formell middag i regjeringens regi.

Setteombudsmann Øystein Hermansen ber regjeringen sørge for mer åpenhet om utnevnelsen av ny sjef for Høyesterett. Ingen andre norske dommerutnevnelser er så lukket for offentlig innsyn.

Hermansen ga ikke VG og Norsk Redaktørforening medhold i en begjæring om innsyn i rapporten fra rådgiverne som har hjulpet regjeringen med å vurdere de seks søkerne til sjefsjobben i Høyesterett.

Men han anbefaler at justisministeren gjør endringer i prosessen:

«Etter mitt syn gir det liten mening at det er mindre åpenhet knyttet til utnevning av høyesterettsjustitiarius, sammenlignet med ordinære dommerstillinger», skriver Sivilombudsmannen.

Vurderer en utredning

«Å sikre domstolenes uavhengighet mener jeg er et meget viktig tema, og jeg har til vurdering om det skal foretas en utredning om dette, herunder dommerutnevnelser, blant annet på bakgrunn av innspill fra Dommerforeningen», skriver justisminister Anders Anundsen i en epost til VG onsdag ettermiddag.

Men justisministeren vil ikke ta hensyn til innvendingene fra Sivilombudsmannen når regjeringen om kort tid vil utnevne Tore Schei's etterfølger i Høyesterett:

Utnevnes om kort tid

«Jeg mener det ikke er riktig å kommentere når og hvilke saker som behandles i statsråd, men det jeg kan si er at når saken fremmes innen kort tid, er innstillingen basert på et meget godt og grundig beslutningsgrunnlag. Regjeringen har ved denne utnevnelsen forholdt seg til de regler som nå gjelder. I motsetning til tidligere utnevnelser, har regjeringen valgt å formalisere prosessen og vært langt mer åpen enn tidligere», skriver Anundsen i uttalelsen til VG.

Kommentar: Kvinne søkes til toppjobb

Frp har tidligere gått inn for at kandidater til dommerstillinger i Høyesterett skal kunne spørres ut i åpne høringer, slik systemet er blant annet i USA.

USA: Høyesterettsdommer døde - politisk strid om utnevnelse av etterfølgeren

Etterlyser endringer

Justisministeren har også fått ferske innspill fra Dommerforeningen, som også ønsker endringer i prosedyren for utnevnelser av dommere i Norge.

Sorenskriver Ingjerd Thune, lederen i Dommerforeningen, var i møte med Justisdepartementet i forrige uke og etterlyste endringer i tråd med den ferske uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

Stor innflytelse

– Dommerforeningen har bedt Justisdepartementet oppnevne en ny domstolkommisjon som blant annet kan gjennomgå måten man utnevner dommere på. Vi har vist til at det er regjeringen og justisministeren som oppnevner innstillingsrådet for dommere, dermed har han stor innflytelse på hvordan rådet settes sammen, sier Ingjerd Thune til VG.

Hun viser til at rådet rangerer tre søkere i sin innstilling, men at regjeringen fritt kan velge mellom de tre. Det er en ordning Dommerforeningen er kritisk til.

Les også: 15 dommere er inhabile i Carl I. Hagens pensjonssøksmål

Nye anbefalinger

– Vi ber også om en gjennomgang av hvordan justitiarius utnevnes. Det har kommet nye anbefalinger etter den forrige domstolkommisjonen på 90-tallet, som understreker viktigheten av domstolenes og dommernes uavhengighet, sier Thune.

– Derfor har vi også blant annet bedt om at en slik kommisjon bør vurdere om domstolene bør gis en mer selvstendig bevilgningsmessig stilling, og om domstolenes budsjett bør fastsettes av Stortinget og ikke av regjeringen, i tråd med prinsippene om maktfordeling mellom statsmaktene. legger hun til.

Det er identisk med et forslag i Frps handlingsprogram fra 2013.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder