LA FREM NYE TALL: UDI-direktør Frode Forfang presenterte mandag oppdaterte tall på antall asylsøkere. I de sakene hvor utlendingsmyndighetene har mistanke om at den enslige mindreårige asylsøkeren er over 18 år blir asylsøkeren medisinsk aldersvurdert. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

En av tre mindreårige asylsøkere som alderstestes er over 18 år

Litt over halvparten av mindreårige asylsøkere kommer fra Afghanistan

I årets ni første måneder ble 877 enslige mindreårige
asylsøkere alderstestet av UDI. En av tre som ble undersøkt, viste seg å være over 18 år.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Ved utgangen av september var det kommet totalt 2.696 enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

Statistikken viser at det er tre land som skiller seg ut. Den desidert største gruppen kommer fra Afghanistan, med totalt 1.482 enslige mindreårige. På andreplass kommer Eritrea med 580 enslige mindreårige asylsøkere.

Fra Syria kom det i løpet av årets ni første måneder 253 enslige mindreårige asylsøkere, og havnet på tredjeplass på oversikten.

- Undersøker tenner og skjelett

I de sakene hvor utlendingsmyndighetene har mistanke om at den enslige mindreårige asylsøkeren er over 18 år blir asylsøkeren medisinsk aldersvurdert, blant annet ved en tannundersøkelse og røntgenundersøkelse av skjelettet.

– I perioden januar-september 2015 er det registrert 877 resultater fra aldersundersøkelse.

298 (34 prosent) av disse var vurdert som over 18 år, opplyser seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i Kommunikasjonsstaben i Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Hvilke konsekvenser får det at søkeren lyver på alderen?

– Generelt så er det slik at alle asylsøkere får behandlet sin søknad om beskyttelse individuelt, uavhengig av alder, men at vi har en mer barnesensitiv vurdering jo yngre barna er. Hvis det viser seg at en søker er voksen, vil vedkommende bli behandlet deretter og vurderingskriteriene kan være ulike for mindreårige og voksne, skriver Bergwitz-Larsen.

Hun opplyser at dette spesielt gjelder hvis UDI vurderer sterke menneskelige forhold, men også ved vurdering av beskyttelse.

– Det at en søker lyver på alderen, vil også kunne svekke den generelle troverdigheten til søkeren, skriver UDI-rådgiveren, og legger til:

– I en stor andel av sakene våre – søknader fra eritreere og syrere - der også voksne som oftest får beskyttelse, er det imidlertid få grunner for å oppgi en uriktig alder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder