KREVER SVAR: Hadia Tajik (Ap), til høyre, som leder Stortingets justiskomite, sender brev til justisminister Anders Anundsen (Frp) om situasjonen å Storskog. Her er de sammen i en tidligere stortingshøring.

KREVER SVAR: Hadia Tajik (Ap), til høyre, som leder Stortingets justiskomite, sender brev til justisminister Anders Anundsen (Frp) om situasjonen å Storskog. Her er de sammen i en tidligere stortingshøring. Foto: Vegard Wivestad Grøtt NTB scanpix

Anundsen må svare Stortinget om Storskog-ordrene

Både Ap og SV stiller nå kritiske spørsmål om justisminister Anders Anundsens håndtering på Storskog da de nye instruksene om asylhåndtering skulle på plass i november i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Hadia Tajik (Ap), leder i Stortingets justiskomite, sender en rekke skriftlige spørsmål til regjeringen etter at Politidirektoratets foreløpige rapport om asyltilstrømningen til Storskog ble kjent i går.

VG avslørte tirsdag ettermiddag at justisministeren overprøvde politiets vurderinger ved minst to anledninger da regjeringen forsøkte å tette igjen flyktningstrømmen over Storskog høsten 2015.

Rapporten ble kjent mandag gjennom avisen iFinnmark.

Kan bli kontrollhøring

Samtidig varsler Bård Vegar Solhjell (SV) at Storskog-saken kan bli gjenstand for sak og mulige kontrollhøringer i Stortinget:

– Når den endelige rapporten fra Politidirektoratet foreligger, vil jeg ta Storskog-saken opp i Stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Instruksen som justisministeren skulle gjennomføre kom jo etter at Stortinget hadde gjennomført et hastevedtak med lovendringer, uten høringer og komitebehandling, sier Solhjell til VG tirsdag ettermiddag.

Hadia Tajik vil ha svar på nøyaktig hva justisministeren visste om de faktiske forholdene på Storskog, og hvorfor han – etter hennes mening – ble handlingslammet:

– Hvis det som står i rapporten er riktig, viser det at Anundsen manglet kontroll på grensa over Storskog i lengre tid. Det er svært alvorlig. Vi påpekte manglene på kontroll allerede i høst, nå ser denne foreløpige rapporten ut til å vise det samme, sier Ap-nestlederen til VG.

Her kan du lese den foreløpige rapporten.

Manglet kriseforståelse

– Dokumentet viser også at Politidirektoratet fra starten av manglet kriseforståelse, beredskapsevne og handlekraft for håndtere økningen i asylankomstene over grensa på Storskog. Dette er regjeringens ansvar, legger hun til.

Rapporten reiser også, ifølge Tajik, spørsmål ved kommunikasjonen mellom norske og russiske myndigheter. Politidirektoratet (POD) påpeker at politisk ledelse i Justisdepartementet ga ordre om å returnere alle med engangsvisum til Russland for å «teste russisk side», som det står i rapporten.

– Jeg får intrykk at at Justisdepartementet ikke mestret situasjonen, og at det kan være noe av forklaringen på at UD senere måtte inn og overta denne kontakten, sier hun.

POD: – Vi sendte ikke bare én person

POD har på sin side behov for å korrigere det inntrykket de mener media har gitt.

– Dette er en erfaringsrapport som er et uferdig produkt, og det må settes inn i en større kontekst med fakta og tall for å gi et helhetlig bilde. Rapporten er ikke ferdigbehandlet i Politidirektoratet, og jeg må si at jeg ikke kjenner meg igjen i beskrivelsen av manglende situasjonsforståelse.

Det sier direktør i avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, til VG tirsdag kveld.

– Men i rapporten står det at dere bare sendte én mann, det kan man kanskje betegne som manglende situasjonsforståelse?

– Da det varselet kom den 9. september var det rundt ti ankomster per dag, og politimesteren i Finnmark estimerte at man kunne komme opp i 1000 personer i året. I utgangspunktet er ikke det en stor utfordring, men så er det heller ikke helt riktig at vi kun sendte en person, sier Smedsrud og legger til:

– Allerede noen dager senere ble det sendt fem personer, og litt senere ble det sendt ytterligere 11 personer. Totalt sett var vi over hundre personer i tillegg til Finnmark politidistrikts egne ressurser.

Forsnakkelsen

I NRKs partilederdebatt før kommunevalget i september, opplyste statsminister Erna Solberg (H) at det hadde kommet 200 asylsøkere samme dag over Storskog. Dette viste seg å være feil, og statsministeren måtte gå tilbake på denne opplysningen.

Dokumentet fra Politidirektoratet viser nå at Øst-Finnmark politidistrikt hadde varslet Politidirektoratet om den vanskelige situasjonen på Storskog noen dager tidligere:

– Jeg er veldig overrasket over at regjeringen åpenbart ikke gikk opp denne feilinformasjonen for å finne ut hva som var de faktiske forhold. Da hadde sikkert varslingen fra politiet i Øst-Finnmark kommet fram, og man hadde kunne stille opp med ressurser, sier Hadia Tajik.

Etterkontroll

Bård Vegar Solhjell legger til at det ligger i Stortingets kjerneoppgave å etterprøve regjeringens oppfølging av vedtak i Stortinget.

– En statsråd som ikke følger opp faglige anbefalinger om hvordan Stortingets vedtak bør iverksettes, risikerer å bli ettergått. Men vi får vente på den endelige rapporten, sier SVs medlem i kontrollkomiteen.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, skrev dette på Twitter tirsdag kveld.

– I etterpåklokskapens skarpe flombelysning så ser man alltid på ting som kunne vært gjort annerledes, men det viktige her er at POD viser en åpen og ærlig tilnærming og viser en vilje til å lære av en situasjon som kom svært uventet på oss, sier Ellen Katrine Hætta til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere rapporten.

– Rapporten er et utkast til en erfaringskartlegging , og jeg har sagt tidligere at jeg ikke vil kommentere innholdet før den endelige versjonen foreligger.

Avventer endelig rapport

Justisminister Anders Anundsen (Frp) er på reise på Svalbard og har ikke blitt forelagt kritikken. I hans sted svarer statssekretær Marit Berger Røsland (H) i en e-post til VG:

«Vi avventer den endelige rapporten fra Politidirektoratet før vi gir kommentarer til de funn som fremkommer. På generelt grunnlag vil jeg minne om at Norge i løpet av få uker høsten 2015 sto i en helt ekstraordinær situasjon med høye ankomsttall over grensen fra Russland. Saken hadde høy prioritet både i regjeringen og i Justis- og beredskapsdepartementet. Det var et bredt politisk ønske om å iverksette tiltak som raskt og effektivt ville få effekt på tilstrømningen. Etter 30. november har også tilstrømningen stanset».

PRESISERING: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev VG: «Justisminister Anders Anundsen (Frp) har ikke villet kommentere Politidirektoratets utkast til rapport.» Dette er ikke riktig, ettersom Anundsen ikke har blitt forelagt kritikken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder