IS-DØMT: Valon Avdyli (29) og Djibril Bashir (31) er de første nordmennene som er dømt som fremmedkrigere for Islamsk stat (IS).

IS-DØMT: Valon Avdyli (29) og Djibril Bashir (31) er de første nordmennene som er dømt som fremmedkrigere for Islamsk stat (IS). Foto: PST ,

Røde Kors: Norske IS-dommer i strid med folkeretten

Norske Røde Kors mener det ikke bør være straffbart å være humanitær hjelpearbeider for Islamsk stat (IS) eller andre terrororganisasjoner.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

8. mai i år falt det en historisk dom.

Valon Avdyli (29) fra Bærum og Djibril Bashir (31) fra Skien ble de to første domfelte etter den nå to år gamle fremmedkrigerparagrafen: Straffelovens 147 d.

Paragrafen åpner for at man kan bli dømt før deltakelse i en terrorgruppe, uavhengig av hva som kan bevises av konkrete handlinger på vegne av gruppen.

Begge ble dømt for ha deltatt i terrorgruppen Islamsk stat (IS) i Syria. Mens Avdyli fikk fire år og ni måneders fengsel, fikk Bashir seks måneder lavere fengselsstraff.

Tirsdag starter ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

KRITISK: Mads Harlem, leder av Folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors. Foto: RØDE KORS ,

Hevder de var hjelpearbeidere

Norsk-albanske Avdyli nektet for å hatt noe med IS å gjøre, og hevdet han hadde vært med i Ahrar al-Sham, en mer moderat islamistisk opprørsgruppe. Norsk-somaliske Bashir erkjente på sin side tilslutning til IS, men hevdet at han kun hadde drevet med humanitært arbeid.

Senere, i juli, ble nok en ny fremmedkriger dømt i Oslo tingrett. Ishaq Ahmed (24) fra Fredrikstad ble dømt til åtte års fengsel for tilslutning til IS. Han forklarte også at han kun hadde drevet hjelpearbeid, men ble ikke trodd på dette.

Les også: Norske Aisha Shezadi (24) fra Bærum driver propaganda for IS

– Hjelpearbeid uten betydning

Røde Kors tar ikke stilling til bevissituasjonen i saken eller troverdigheten til de domfeltes forklaringer, men mener på generelt grunnlag at dommene bryter med folkeretten.

– Retten la til grunn at så lenge de har deltatt i en terrororganisasjon, i dette tilfellet ISIL, var det uten betydning om de har utført hjelpearbeid, sier Mads Harlem, leder av politikk- og folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors.

Han mener at domstolen ikke tar innover seg virkeligheten på bakken i Syria der sivilbefolkningens eneste mulighet for å få humanitær hjelp i mange tilfeller kun kan komme fra væpnede terrorgrupper – herunder IS.

Les også: IS-krigeren Thom Alexander (24) fra Halden ble drept i Syria

DØMT: 24-åringen Ishaq Ahmed fra Fredrikstad nekter straffskyld hevder han var i Syria for å drive humanitært arbeid. Foto: PST ,

– Forventer mer av lagmannsretten

I dag er det få humanitære hjelpeorganisasjoner som opererer i IS-kontrollerte områder.

– Det som er svært uheldig i denne saken er at man også sier at medlemmer av terrororganisasjoner som utelukkende gir helsehjelp begår straffbare handlinger. Med andre ord sier man at selv om man oppfyller sine plikter etter humanitærretten om å yte helsehjelp så bryter man loven, forklarer Harlem.

Røde Kors sin konklusjon blir derfor:

– Dommen er i strid med internasjonal humanitær rett, som er det regelverket som i dag skal sikre en viss grad av humanitet for sivilbefolkningen i Syria. Røde Kors forventer en helt annen presisjon rundt disse spørsmålene når sakene kommer opp i lagmannsretten.

Les også: Terrorsiktet 18-åring prøvde å få tak i Kim Andre (25) i Syria

FORSVARER: Svein Holden representerer Valon Avdyli fra Bærum, som har anket Oslo tingretts terrordom. Foto: Frode Hansen , VG

Aktor: Uenig

Førstestatsadvokat og aktor i saken som ankebehandles neste uke er Jan Glent.

– Vi er kjent med at Røde Kors har reist disse innsigelsene. De er også kjent med at vi er uenige. Vi mener grensen krysses i det man blir deltaker i ISIL, sier Glent til VG.

Advokat Svein Holden, tidligere statsadvokat og nå forsvarer for Valon Avdyli, mener derimot at slutningene til hjelpeorganisasjonen er relevante.

– Etter vår oppfatning gjelder den grunnleggende rett til å yte humanitær hjelp uavhengig av hvilken organisasjon man er tilknyttet, men i denne saken kommer ikke det på spissen ettersom min klient forklarer at han ikke har vært med i en gruppe som var terrorlistet, sier Holden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder