VIL SKJERPE PILOTSJEKK: Medlem i Stortingets transportkomite, Åse Michaelsen (Frp) er ikke helt trygg på at pilotenes egnethet og psyke blir undersøkt godt og hyppig nok. Her er hun avbildet på Gardermoen. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Vil at leger melder fra om ustabile piloter

Samferdselsministeren møter Luftfartstilsynet etter påske

Åse Michaelsen (Frp) varslet selv om en ustabil flykaptein da hun jobbet som Load controller i et flyselskap. Nå etterlyser hun bedre rutiner for å fange opp piloter som ikke bør føre fly.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Jeg hadde selv en hendelse med en kaptein fra et utenlandsk selskap hvor jeg måtte rapportere vedkommende på grunn av ustabilitet. Han slo til en annen medarbeider i dette selskapet før avgang. Så vidt jeg vet ble han fratatt sin lisens ved landing, sier Michaelsen til VG.

Som saksordfører på Stortinget i luftfartssaker og mangeårig arbeidserfaring fra flyplasser og fly, blant annet Düsseldorf i Tyskland, har Michaelsen både kunnskap og meninger om sikkerhet i fly.

Hun nikker anerkjennende til pilot-veteran Espen Høiby som i VG idag sammenligner egnethet-testingen av piloter før og nå.

– Det bør vurderes en ordning der pilotenes fastleger får en skjerpet meldeplikt til flyselskapenes legetjenester dersom de får kjennskap til noe som kan innvirke på pilotenes egnethet. Nå er mitt inntrykk at legenes taushetsplikt hindrer dette og at det ikke skjer i praksis, sier Michaelsen til VG.

Les også:Sykehus behandlet Lubitz denne måneden

Underrapportering

Norske leger er forpliktet etter loven å oppfordre en pilot om levere inn sertifikatet dersom vedkommende ikke oppfyller kravene som stilles.

Legene er også forpliktet etter helsepersonelloven til å varsle luftfartsmyndighetene dersom vedkommende behandler en pilot med en sykdom som ser ut til å bli langvarig

– Det skjer av og til, men det er nok mange tilfeller som ikke blir rapportert. Det er vel fordi at denne plikten ikke er godt nok kjent for helsepersonell generelt, sier sjeflege Trond-Eirik Strand i Luftfartstilsynet.

Flygesjef Gudmund Taraldsen i Norwegian kjenner ikke til tilfeller hvor en lege har varslet Luftfartstilsynet – med den konsekvens at piloten har blitt satt på bakken.

Bør kunne kreve mer

Åse Michaelsen har jobbet i SAS i over 20 år i inn- og utland. Hun var blant annet Load controller på Gardermoen med ansvar for Lufthansa, Air France, Pakistan Airways, Aeroflot og andre selskap med de største flyene.

– Alle selskapene oppfyller nok kravene. Men noen selskaper gjør mer enn det som er kravene – for eksempel personlighetstesting ved opptaksprøver eller ansettelser. Noen selskaper overoppfyller nok også kravet til simulatortrening og kurs. Sikkerhet må være førsteprioritet uansett, krever Michaelsen.

Statsråd vil ha møte om flysikkehet

Flere av politikerne i Transportkomiteen på Stortinget og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, er veldig tilbakeholdne med å uttale seg om flysikkerhet på bakgrunn av flystyrten i Frankrike. Men statssekretær Bård Hoksrud (Frp) opplyser at Samferdselsdepartementet vil innkalle til et møte med Luftfartstilsynet over påske.

– Vi kommer til å kalle inn til et slikt møte. Noe mer vil jeg ikke si, sier Hoksrud lørdag formiddag.

VG kjenner imidlertid til at både sikkerhet ombord på flyene, rutiner i cockpit og psykologiske tester vil bli gjenstand for oppmerksomhet på dette møtet.

Hoksruds partifelle, Åse Michaelsen (Frp) mener det er viktig for myndighetene å være åpne for forbedringer.

Vil lære av flystyrten

– Kan det ikke bli litt hysteri knyttet til økt testing av pilotene kort tid etter styrten i de franske alpene?

– Nei, jeg ser heller sånn på det at når det har skjedd en flystyrt som dette, så må vi studere hva som skjedde og lære av det. Vi må ikke lukke øynene for årsaken til hendelsen, svarer hun.

Hun har lagt merke til og latt seg ryste over beskrivelsene av blant annet den fysiske utestengningen av sjefpiloten fra cockpit ombord på flyet som styrtet i Frankrike.

To i cockpit kontinuerlig

– Kanskje vi må vurdere krav til at det skal være to i cockpit kontinuerlig. Du vil aldri kunne sikre deg hundre prosent mot at hendelser kan skje. Men det viktigste er kanskje at vi får enda bedre og samordnede sikkerhetsregler i luftfarten internasjonalt, sier samferdselspolitikeren.

Åse Michaelsen opplever at den økte konkurransen i luften har ført til et veldig kjør med arbeidsoppgaver og tidspress både i cockpit og cabinen ombord på flyene.

– Ting kan tyde på at noen selskaper for å spare kostnader der det er mulig – kutter på ikke lovpålagte tiltak som hadde gitt økt sikkerhet. Konkurranse er bra, men det må ikke gå utover sikkerheten, understreker Michaelsen.

Økt press på pilotene

Hun får støtte fra eksperthold på testing av flypersonells egnethet.

– Det er ingen tvil om at konkurransen og det økonomiske presset i luftfartsindustrien har medført kostnadsreduksjoner som også påvirker hvor omfattende rekrutteringsprosedyrer de har, og om eller i hvilken grad de anvender psykologer med luftfartserfaring i forbindelse med ansettelse, sier flypsykolog Jon Lars Syversen til Bergens Tidende. Han er daglig leder i selskapet SIAP, som driver screening og evaluering av piloter.

Til VG sier Syversen at det er stor variasjon mellom flyselskapene innen psykologisk testing og utvelgelse av piloter som ansettes.

– Det varierer mellom omfattende prosedyrer og testprogram til en prat med flygersjefen.

Ingen pålagt testing av psyke

Men han har ikke tro på et minstekrav-regime fra myndighetene.

– Det viktigste er gode rutiner basert på vitenskapelige metoder, sier Syversen.

Åse Michaelsen er ofte flypassasjer som politiker og privatperson innen- og utenlands. Som forbruker skulle hun gjerne hatt større åpenhet og mer informasjon om hva hvert enkelt flyselskap har av sikkerhetstiltak utover det som er pålagt.

Mens piloter sjekkes jevnlig for sin fysiske helse, er det ingen systematisk eller pålagt testing av psyken. Her stoler flyselskapene på selvrapportering og bekymringsmeldinger fra kollegaer, fastleger og flyselskapenes egne legetjenester.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder