EKSPLOSIVT: Norsk laks er populær, men en undersøkelse viser at oppdrettslaks inneholder mye av et stoff som er tilsatt fiskemelet. Foto: FRODE HANSEN/VG

Slår alarm om funn av tilsetningsstoff i norsk oppdrettslaks

En rapport fra Greenpeace viser at norsk oppdrettslaks i Tyskland inneholder langt mer av stoffet ethoxyquin enn EUs tillatte grenseverdier. Mattilsynet sier grensen for om fisken er farlig for mennesker, ikke er overtrådt.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

«Ethoxyquin er påbudt å tilsette i fiskemel for å hindre eksplosjon under sjøtransport», ifølge Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes).

Nå vil det bli fjernet.

– Når EU har satt en grenseverdi for mengden av ethoxyquin (ekstern lenke) i kjøtt, frukt og korn, så er det en grunn til det. Da bør vi selvsagt ha de samme grenseverdiene for fisk, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

På butikkbesøk

Deres kolleger i Tyskland har vært rundt i butikker og sjekket om fisk inneholder ulovlige stoffer. De har blant annet plukket norsk laks fra Aldi, Kaufland, Netto, Marktkauf, Real, Lidl, Rewe og Edeka.

De sendte produktene til laboratorietesting. Alarmen gikk da de så resultatene av norsk oppdrettslaks.

– Rapporten viser at norsk oppdrettslaks inneholder ethoxyquin-verdier som i gjennomsnitt er tre ganger høyere enn grenseverdien for kjøtt, frukt og korn, som EU har satt, sier Gulowsen.

– Kan være skadelig

Han sier deres tyske kolleger har informert det europeiske mattilsynet, EFSA.

– Det finnes ingen langtidsstudier på effekten av ethoxyquin på mennesker, men enkeltstudier, blant annet på rotter, indikerer at stoffet kan være skadelig. Her bør føre-var-prinsippet gjelde, sier Gulowsen.

Det rimer med det den fremste fagetaten i Norge skriver om ethoxyquin.

«Det er ikke påvist noen effekt på eksponering med ethoxyquin hos mennesker, men hos rotter har det blitt påvist lever- og nyreskader ved store mengde av ethoxyquin (EQ). Det er imidlertid mangel på kunnskap om effekten av nedbrytningsprodukter av EQ», skriver Nifes.

Ta et dypdykk: Vurdering av EU-prosessen om EQ (Ekstern lenke)

Bekrefter funn

VG har sendt testresultatene til Nifes og Mattilsynet.

– Det Greenpeace i Tyskland har funnet, stemmer godt overens med funn av ethoxyquin som vi finner i våre undersøkelser av oppdrettsfisk, sier forskningssjef for trygt fôr ved NIFES, Robin Ørnsrud.

– Det ligger langt over grensene EU opererer med for kjøtt, frukt og korn?

– Ja, men dette er en grense som gjelder når EQ er brukt som plantevernmiddel. De relevante målet måler det faktiske inntaket for en person i forhold til såkalte «akseptabelt daglig inntak», ADI. Dette er mengder som en person kan innta hver dag gjennom hele livet uten fare for helsen. De verdiene som Greenpeace rapporterer overskrider ikke ADI-verdiene.

Les også: Lus tømte Lofoten for laks

Skal hindre eksplosjon

Han sier at i tillegg til å ha vært brukt som et plantemiddel, er EQ et godkjent tilsetningsstoff for bruk i fôr.

– Det tilsettes fiskemel for å hindre at fettet harskner og for å hindre selvantenning under frakt av melet. Lovlig bruk av EQ som fôrtilsetningsstoff vil føre til restkonsentrasjoner i mat à la det Greenpeace rapporterer.

– Men ikke over grensene som EU har satt?

– Nei, det er lite så langt som tyder på at disse nivåene er farlig for mennesker. Men for sikkerhetsskyld har EU vedtatt at bruken av EQ skal fases ut. Utfordringen er å finne gode alternativ.

– Hindre eksplosjon?

– Ja, melet kan selvantenne uten EQ og det har faktisk vært påbudt å bruke, sier Ørnsrud.

– Det er ikke noe grunnlag for reaksjoner som følge av funnene i Tyskland. Som Nifes påpeker, er det ikke grunnlag for å si at mengden EQ som er funnet, er farlig for mennesker, sier seniorrådgiver i Mattilsynet (Ekstern lenke), Mette Kristin Lorentzen.

Utfases i 2020

Hennes kollega, seniorrådgiver Ann Cecilie Hansen, har sittet i organet i EU som jobber med å fase ut EQ.

– EU ønsker å fase ut EQ for sikkerhets skyld: De ønsker å legge føre var-prinsippet til grunn. Utfasingsprosessen vil ta noe tid, da det må finnes en erstatning, for å sikre at melet ikke antenner under frakt. Mye av fiskemelet kommer på båt fra Sør-Amerika, så faren for at melet antennes under frakten, må fjernes. Det ligger nå an til at utfasingen vil skje innen sommeren 2020, sier Hansen.

Lakseprodusent: – Du kan spise 25 porsjoner hver dag

Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Marine Harvest, verdens største lakseprodusent, mener Greenpeace-rapporten er misvisende.

– De har slått sammen nivåene av ethoxyquin og en metabolitt som kalles ethoxyquin dimer. Nivåene av ethoxyquin er langt lavere enn det Greenpeace fremstiller det som i rapporten, skriver Hjetland i en e-post.

Han mener nivåene Greenpeace viser til er langt fra skadelige, og at de ikke er over grensen for akseptabelt daglig inntak.

Kommunikasjonsdirektøren hevder videre at du kan spise 25 porsjoner Marine Harvest-laks hver dag, hele livet, uten å overskride WHO sin anbefalte inntaksgrense.

– Det er trygt å spise oppdrettslaks, også med nivåene Greenpeace har funnet. Helsedirektoratet anbefaler faktisk alle, inkludert ammende og gravide, å spise mer laks. Jeg stiller meg derfor undrende til at Greenpeace har valgt å fokusere på dette.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder