NYTT STYRE: Styret i Islamsk Råd Norge trakk seg i protest mot at oppsigelsen av generalsekretær Mehtab Afsar ble forkastet i et rådsmøte lørdag. FOTO: TROND SOLBERG /VG Foto: Trond Solberg VG

Styret i Islamsk Råd Norge ville sparke generalsekretæren - ble nedstemt

Styret i Islamsk Råd Norge trakk seg etter at deres forslag om å si opp generalsekretær Mehtab Afsar ble nedstemt i et rådsmøte.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mandag ble det kjent at hele styret i Islamsk Råd Norge (IRN) har trukket seg som følge av en personalkonflikt i organisasjonen.

Styreleder Ghulam Abbas la søndag kveld ut et innlegg på Facebook hvor han hevdet at styret hadde avdekket «alvorlige mangler» i generalsekretær Mehtab Afsars arbeid, noe som hadde ført til «betydelig svekkelse av IRNs omdømme».

Videre skrev han at styret etter en lang prosess fant det nødvendig å si opp Afsar.

«Etter å ha gitt vedkommende oppsigelse mente styret at det var nødvendig å orientere Rådet om dette», skriver han videre. Facebook-innlegget ble slettet etter kort tid.

I rådsmøtet lørdag skal flertallet i Rådet derimot ha vært uenige i beslutningen om å avskjedige Afsar, og dermed valgte hele styret å trekke seg fra sine verv.

Midlertidig styre

Til Aftenposten sier Ghulam Abbas at innlegget ikke var ment for åpen publisering:

– Dette innlegget var ment for en lukket gruppe. Det ble lagt ut offentlig ved en feil. Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det. Nå er det valgt et arbeidsutvalg som skal fungere som midlertidig styre fremover, sier Abbas til Aftenposten.

Bernt Heiberg i advokatfirmaet Kløvfjell representerer generalsekretær Mehtab Afsar, og sier til VG at hans klient sitter med inntrykk av at tidligere styreleder Ghulam Abbas, og en liten krets rundt ham, i lang tid har hatt som agenda å fjerne Afsar fra sin stilling:

– Vi har vært på to møter med det tidligere styret der de skulle legge frem det de mener er grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet. Vi spurte om konkrete eksempler og dokumentasjon, men det kunne de ikke fremlegge, sier Heiberg.

Bakgrunn: Politiker fra omdiskutert begelse ny Islamsk Råd-leder

Skal ha sendt oppsigelsesbrev

Ifølge Heiberg informerte styret i forrige uke om at en oppsigelse var sendt til Mehtab Afsar.

– Den er enda ikke mottatt og Afsar er fremdeles ansatt i organisasjonen, sier Kløvfjell.

Heiberg mener hans klient har glimrende skussmål fra tidligere styrer i organisasjonen, og trekker frem at han har lagt ned en betydelig innsats i Islamsk Råd Norge.

Heiberg sier videre at Afsar mener det er vanskelig å forstå årsaken til den prosessen styret har forsøkt å igangsette.

– På lørdag avholdt imidlertid Islamsk Råd Norge et rådsmøte, som er organisasjonens øverste organ, der flertallet fastslo at det ikke var grunnlag for å fortsette prosessen mot Afsar. Det gamle styret har trukket seg fordi de ikke følte at de hadde tillit av rådsmøtet. Islamsk Råd Norge har håndtert prosessen på en ansvarlig måte etter rådsmøtet, og min klient er sikker på at organisasjonen kommer styrket ut av denne prosessen, sier Heiberg til VG.

Les også: Ramadan er i gang - 20 timer uten mat og drikke

– Ville ikke gi detaljer

Tidligere styreleder Ghulam Abbas ønsker ikke å kommentere saken.

– Nå er det slik at dette dreier seg om en personalsak, og det diskuterer vi ikke i media. Uavhengig av hva han har sagt i saken ønsker ikke vi å kommentere, sier Abbas til VG.

Han sier videre at det avgåtte styret vil samarbeide med det utvalgte arbeidsutvalget om ønskelig når de skal undersøke saken videre.

Kebba Secka var møteleder på rådsmøtet lørdag, og er nå valgt som ny leder av det midlertidige styret.

Han forteller at møtet ble innledet med at styret orienterte rådet om at de hadde sendt oppsigelsesbrev til Afsar den 21. mai, og at han deretter fikk mulighet til å komme med tilsvar:

– Han sa at han mente han var blitt sagt opp av personlige grunner, og mente at de gikk løs på hans person og ikke hans virke. Han sa også at han inntil lørdag ikke hadde mottatt brevet. Styret forklarte at de ikke ville gi detaljer i saken fordi det var snakk om en personalsak, sier Secka til VG.

Han forklarer at Rådets begrunnelse for å avslå styrets oppsigelse skyldtes at styret ifølge vedtektene ikke har myndighet til å ansette – eller si opp generalsekretæren.

Les også: Anklages for halal-kjøpepress

14 mot 48 stemmer

– Rådet kom deretter med et motforslag til styrets oppsigelse hvor styret gjorde det klart at de ville gå om de ikke fikk flertall. Rådets forslag var at det skulle nedsettes et arbeidsutvalg som skulle undersøke alle sider av saken og fylle alle ledige stillinger i styret - og komme med forslag til vedtak for hvordan slike episoder kan unngås i fremtiden. I avstemningen stemte 48 for dette forslaget, mens 14 stemte for styrets forslag, sier han.

Ifølge Secka vil det bli valgt nytt styre senest innen 1. mars 2017:

– Enkelte mener det er for lenge å vente til mars, og det skal vi lytte til, sier han.

Les også: Islamsk Råd feilutpekt som terrororganisasjon

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder