OPPGITT: To ganger ba Statsministerens kontor Riksrevisjonen om å endre rapporten som kritiserer oppfølgingen etter 22. juli. Riksrevisor Per-Kristian Foss nektet å gjøre endringer han mener ville endret Riksrevisjonens konklusjoner. Foto: Frode Hansen VG

Riksrevisoren: Regjeringen forsøkte å sensurere kritikk av terrorforebygging

I en hemmeligstemplet rapport kom Riksrevisjonen med flengende kritikk av regjeringens oppfølging av 22. juli. Da deler av rapporten skulle avgraderes, forsøkte Forsvarsdepartementet å endre konklusjonene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I oktober kom Riksrevisjonen med sterk kritikk av regjeringens arbeid med å bedre samarbeidet mellom politiet og Forsvaret etter 22. juli-terroren. De samarbeider fortsatt ikke godt nok om å sikre offentlige eiendommer, konkluderte Riksrevisjonen.

Det mangelfulle samarbeidet omtales i et åpent dokument til Stortinget som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket Riksrevisjonen bruker, og det benyttes kun unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

Den fulle rapporten er gradert, men Riksrevisjonen har etter ønske fra Stortinget utarbeidet et sammendrag som kan offentliggjøres. Det nekter Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet nå å gjøre.

Like før helgen forsøkte Forsvarsdepartementet, som har samordnet innspillene fra de to departementene, å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene sine, ifølge riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les mer: Full strid om terrorbekjempelse

Vil ikke la seg sensurere

– De kom med et nytt utkast som ville forandret Riksrevisjonens konklusjoner. Det er ikke akseptabelt, sier han til VG.

– Vi kan ikke la våre konklusjoner sensureres, dempes eller forandres. Vi står fast på våre opprinnelige konklusjoner.

Foss beskriver arbeidet med avgraderingen av rapporten som «tidkrevende og vanskelig». Forsvarsdepartementet har to ganger forsøkt å endre rapporten, ifølge riksrevisoren.

Beredskapstroppens sjef: Advarer mot delt ansvar for terrorbekjempelse

Han synes det er sterkt beklagelig at regjeringen nå nekter å offentliggjøre den avgraderte rapporten:

– Vi mener at det viktig med åpenhet om oppfølgingen av 22. juli. Det ble også understreket av daværende statsminister Jens Stoltenberg. Når deler av forvaltningen fikk en drepende kritikk, er det naturlig at Stortinget vil vite om det har blitt noe bedre, sier han.

Mener regjeringen har dårlige argumenter

Riksrevisoren mener regjeringen har argumentert dårlig for hvorfor den avgraderte rapporten ikke kan offentliggjøres:

– De skriver at det kan medføre skadefølger, men er ikke særlig presise på hvilke deler de snakker om. Det er veldig uklart for meg hva de legger i disse vurderingene, sier Foss.

Nå er det opp til Stortinget å avgjøre den avgraderte rapportens skjebne. Riksrevisjonen kommer ikke til å gjøre flere endringer. I dag bestemte også kontroll- og konstitusjonskomiteen at det blir en åpen høring om saken i mars.

Les også: Slakter sikkerheten på norske gassanlegg

– Vi har sagt vårt. Hvis regjeringen vil redigere noe mer, må de ta det med Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det har ikke noen hensikt for oss å fortsette rundene, sier Foss.

– Dette vanskeliggjør Stortingets kontrollarbeid, og det synes jeg er beklagelig. Stortingets kontroll bør basere seg på faktiske observasjoner. Når de ikke får det riktige faktagrunnlaget, svekkes kontrollen.

Ap: Regjeringen vil beskytte seg mot kritikk

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på at regjeringen nekter å offentliggjøre den avgraderte rapporten. Han viser til Gjørv-kommisjonens rapport, som ble offentliggjort i sin helhet.

KREVER ÅPENHET: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen må offentliggjøre Riksrevisjonens avgraderte sammendrag. Foto: Frode Hansen VG

– Vi viste nådeløs åpenhet og ba om og fikk en usminket og ærlig rapport. Jeg har selv lest Riksrevisjonens avgraderte rapport. Når Gjørv-rapporten kunne være åpen, kan jeg ikke skjønne at ikke denne rapporten også kan være det, sier Støre.

– Hva tror du er årsaken til at regjeringen ikke ønsker å offentliggjøre rapporten?

– Det er nærliggende å tro at de ønsker å beskytte seg mot kritikken. Regjeringen vil hemmeligholde en rapport som beskriver alvoret i saken, stikk i strid med Stortinget og Riksrevisjonens ønske og klare anbefaling, sier Støre.

– Er ikke dette sensitiv informasjon som bør holdes hemmelig?

– Vi skal ha stor respekt for det, men Riksrevisjonen har skrevet et sammendrag som de mener ikke utleverer sensitiv informasjon. De bare påtaler hva regjeringen har gjort og ikke gjort når det gjelder oppfølgingen av dette viktige arbeidet med å sikre Norge.

Les også: Erkjenner hull i terrorsikkerheten

Støre håper at regjeringen vil tenke seg om og vurdere offentliggjøring av rapporten en gang til:

– Dette omfatter to statsråder, men jeg vil også utfordre statsministeren, som selv har sagt at hun er opptatt av å styrke beredskapsarbeidet. Det er statsministerens ansvar å sørge for at dette arbeidet går framover. Nå har Stortinget ingen grunn til å være beroliget, sier Ap-lederen.

Statsministeren: Støre tar feil

Statsminister Erna Solberg (H) forsikrer at regjeringen tar objektsikring på dypeste alvor. Hun viser til at det er gjort en rekke forbedringer i sikkerheten etter 22. juli, som Stortinget vil bli grundig informert om i sitt arbeid med denne saken.

– Jonas Gahr Støre vet godt at påstanden om at det blir vanskelig for Stortinget å følge opp er helt feil. Det er selvsagt at Stortinget vil få all relevant informasjon også om denne saken, selv om noe informasjon må gis i lukket i høring i tråd med vanlig praksis i slike saker under skiftende regjeringer, sier Solberg.

Regjeringen: Ny fellesøvelse for politi og forsvar neste år

VG har forsøkt å få intervjuer med justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). De har gitt et felles skriftlig svar.

– Riksrevisjonens funn og kritikk er godt kjent gjennom det ugraderte sammendraget i Dok. nr. 1 (2016-17). Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og det er iverksatt flere tiltak for å bedre objektsikkerheten. Det har vi redegjort for i våre offentlige svarbrev. Vi vil redegjøre nærmere for oppfølgingen i forbindelse med Stortingets høring.

GIR STORTINGET INFORMASJON: Statsminister Erna Solberg (t.v.) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lover at Stortinget skal få den informasjonen de trenger for å behandle saken om objektsikring. Foto: Frode Hansen VG

Sender eget sammendrag til Stortinget

Søreide og Amundsen skriver at de har ønsket å kunne gi noe mer utfyllende informasjon til offentligheten enn det som framkommer i Riksrevisjonens ugraderte sammendrag fra oktober. Samtidig ønsker de å ivareta behovet for å beskytte skjermingsverdig informasjon, noe Forsvarsdepartementet har vært i dialog med Riksrevisjonen om.

De to statsrådene vil oversende Stortinget et ugradert sammendrag som vil kunne benyttes under høringen i mars og i den påfølgende debatten.

– Vi synes det er underlig at Jonas Gahr Støre foregriper det arbeidet som er gjort for å kunne lage et ytterligere avgradert sammendrag før det har gått et endelig svar til Stortinget, uttaler Søreide og Amundsen.

– Når det er behov for å skjerme noen opplysninger etter sikkerhetslovens bestemmelser, handler det om å ikke øke sårbarheter eller gi potensielle trusselaktører informasjon. Sikkerhetsloven beskytter ikke mot kritikk, og kritikken er kjent.

Les også: Forbereder massevarsling med SMS

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder