VARSLET: Den nå pensjonerte overlegen Ivar Haarstad i sitt hjem. Han leverte den første bekymringsmeldingen om kommuneoverlegen i Trøndelag.

Han varslet om legen i 2006 – men advarselen ble ikke fulgt opp

TRØNDELAG (VG) I 2007 fikk den siktede kommuneoverlegen en advarsel og måtte legge om sin praksis, men hverken kommunen eller Helsetilsynet fulgte opp advarselen.

Publisert:

Den nå pensjonerte overlegen og gynekologen Ivar Haarstad varslet i 2006 om kommuneoverlegen i Trøndelag.

Bakgrunnen var tre kvinner som hadde fortalt om «klitorismassasje» og fotografering av underlivet utført av legen.

– Pasienter beskrev en undersøkelse og oppførsel som var langt utover det som var akseptabelt i et lege-pasientforhold, sier han til VG.

– Jeg skjønte etter hvert at det var grunn til å sende bekymringsmelding, for dette kunne jeg ikke ha for meg selv.

Nå – 15 år etter Haarstad leverte bekymringsmeldingen, er kommuneoverlegen siktet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Kommuneoverlegen har hele tiden nektet straffskyld og avviser å ha overskredet grensene for legers virksomhet.

Ble «stille»

Bekymringsmeldingen fra 2006 endte med at kommuneoverlegen mottok en advarsel i 2007. Etter det hørte ikke Haarstad noe mer om saken, hverken fra Statens helsetilsyn, legen eller pasienter.

Det ble altså «stille» fra 2007 til en 17 år gammel jente varslet om legen igjen i 2017.

Men politiet sier til VG at de nå har anmeldelser fra perioden 2007 til 2017.

Haarstads inntrykk er at det ikke «skjedde noen ting» etter at legen fikk advarselen i 2007.

– Når man får en advarsel, må du ta det innover deg og endre praksis. Du må slutte med det du har fått beskjed om at du ikke skal gjøre. Jeg har gått ut ifra at det hjalp å melde ifra, men så gjorde det jo ikke det, sier han.

BLE STILLE: Haarstad sier at han etter hvert har skjønt at det «ikke skjedde noen ting» etter at legen fikk advarsel i 2007, til tross for at han selv ikke hørte flere klager.

Politiet har vært i kontakt med om lag 80 personer som har varslet om kommuneoverlegen. Blant dem er 34 kvinner avhørt og vil anmelde.

Kvinnene som er avhørt er tidlig i 20-årene til midten av 60-årene. De forteller om hendelser fra nyere tid og helt tilbake til 90-tallet, sier etterforskningsleder Ellen Mari Burheim.

Mandag ble det besluttet at politiet ruster opp etterforskningen med ytterligere to betjenter, slik at til sammen tolv politifolk jobber med saken.

RUSTER OPP: Ellen Mari Burheim leder etterforskningen i saken mot kommuneoverlegen.

«Tysk metode»

VG har fått innsyn i saksdokumentene fra 2006 og 2007:

I varslet står det at en av Haarstads kollegaer har hatt en kvinne inne til behandling som forteller at hun har vært hos fastlegen sin, som har anbefalt henne «klitorismassasje» fordi hun har «kjertler».

Det fremkommer også at kommuneoverlegen skal ha sagt at dette var en gammel behandlingsmetode som også er beskrevet i en tysk lærebok.

Ifølge kvinnen hadde fastlegen også spurt om hun hadde lyst til å se hvordan hun så ut innvendig, og det ble tatt et bilde med digitalt kamera.

Kritikken er sendt til kommuneoverlegens advokat, Erlend Hjulstad Nilsen, som skriver:

– Siktede er så langt ikke avhørt, enkeltsaker og henvendelser knyttet til konkrete opplysninger fra pasienter, kommunen eller Helsetilsynet vil av den grunn ikke bli besvart både av hensyn til å overholde legens lovpålagte taushetsplikt og av hensyn til den pågående etterforskningen.

«FJERNT»: Haarstad avfeier legens metode og sier at den ikke er medisinsk.

Kommuneoverlegen bekrefter i sitt svarbrev 21. mars 2006 at han viste til en tysk professor fra studietiden for å «underholde/berolige». Han avviser å ha gjennomført såkalt «klitorismassasje».

Helsetilsynet hadde den gangen ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at det var gjennomført «klitorismassasje».

Trønder-Avisa har snakket med tyske gynekologer i Norge som alle avfeier metoden med slik massasje.

Ivar Haarstad, som har drevet med gynekologi siden 1967, er også tydelig:

– Nei, det er definitivt ingen medisinsk metode, sier han.

Fulgte ikke opp

Hverken Statens helsetilsyn eller kommunen fulgte opp at legen etter at han fikk en advarsel i 2007.

I en e-post til VG skriver Helsetilsynet at de «forutså at helsepersonellet innrettet seg etter vurderingene fra advarselen».

– Dersom vedkommende ikke gjorde det, kunne Helsetilsynet tilbakekalle autorisasjonen. Det forutsatte imidlertid at det kom nye klager eller annen ny informasjon, skriver avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

– På generelt grunnlag, og som et utgangspunkt, ble ikke advarsler fulgt opp videre tilsynsmessig. Dette gjelder alle saker der det tidligere ble gitt advarsel som administrativ reaksjon, legger Myhr til.

SAKEN GJENOPPTATT: Statens helsetilsyn ser på tilsynssaken fra 2006 og 2007 på nytt igjen, foreløpig har de ikke konkludert med svikt.

Advarselen til legen i 2007 innebar ingen konkrete oppfølgingstiltak eller begrensninger, skriver Helsetilsynet.

– Hva ble gjort for å undersøke at legen hadde endret sin praksis rundt gynekologisk undersøkelser?

– Reaksjonen fra Helsetilsynet var en advarsel. Som nevnt, ble det forutsatt at helsepersonellet rettet seg etter de vurderingene som fremgikk av advarselen, sier Myhr.

På spørsmål om hvem som hadde ansvaret for å påse at legen endret praksis, viser Helsetilsynet til loven om kommunale helsetjenester:

– Kommunen har et selvstendig ansvar for å sikre forsvarlige helsetjenester til innbyggerne i kommunen. Dette gjelder også fastlegetjenester, skriver Myhr.

Helsetilsynet har tidligere sagt at de ser på tilsynssaken fra 2006/2007 på nytt, men at de foreløpig ikke har konkludert med svikt i saken. De vurderer også å opprette tilsynssak mot kommunen, med bakgrunn i de tidligere varslene.

17 VARSLER: Totalt har helsemyndighetene mottatt 17 varsler i saken.

– Virker som det stopper opp

Kommunedirektøren i den aktuelle kommunen er ikke kjent med hvordan advarselen fra Helsetilsynet ble fulgt opp av dem, og sier de jobber med å undersøke dette.

– Det virker som det stopper opp etter at advarselen er gitt, og mye tyder på at kommunen ikke følger opp dette på en god nok måte, sier direktøren til VG.

– Fra kommunen sin side kan vi også spørre om saken er godt nok fulgt opp fra Statens helsetilsyn, legger direktøren til.

Kommunedirektøren har tidligere også kritisert helsemyndighetene for ikke å ha informert dem godt nok om tilsynssakene mot legen.

VG har kontaktet kommuneoverlegens daværende nærmeste leder i kommunen. Han sier at han ikke husker hvordan advarselen eventuelt ble fulgt opp.

– Tillit er avgjørende

Overlege Ivar Haarstad frykter at saken kan bidra til å «betraktelig» svekke folks tillit til leger og gynekologer.

– Hvis bare en liten del av det som kommer frem i avisene er sant, så er det helt forferdelig, sier Ivar Haarstad og legger til:

– Du må snakke med pasienten på en skikkelig måte, forklare hva du har tenkt til å gjøre og forklare mens du gjør det. Tillit er avgjørende.

TILLIT: Overlege Ivar Haarstad har sett en utvikling siden han studerte til å bli lege. – Det er pasienten som bestemmer, sier han.
Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no