SKIEN FENGSEL: I 2021 tok 11 personer livet sitt i norske fengsler. Ett av selvmordene skjedde i Skien fengsel i Telemark.

Rapporter etter selvmord: Fengslene får kritikk i seks av 57 saker

Kriminalomsorgen utarbeider egne rapporter etter selvmord i fengsel. Overraskende at det ikke er mer selvkritikk å spore, mener leder i Forsvarergruppen, advokat Marius Dietrichson.

Publisert:

«Det ble ikke avdekket svikt i gjeldende rutiner eller instrukser under denne hendelsen.»

Slik konkluderer kriminalomsorgen region sør i en rapport etter et selvmord i Skien fengsel i 2021.

Den innsatte hadde daglig kontakt med helsetjenesten i fengselet, og var i gang med en søknadsprosess om å få sykehjemsplass på grunn av sin dårlige helse, ifølge rapporten.

Mannen hadde forsøkt å ta livet sitt i fengselet tidligere.

25 dager før dødsfallet ble han fraktet til psykiatrisk legevakt etter et selvmordsforsøk, ifølge rapporten. 

Etter selvmordet skrev kriminalomsorgen i sin rapport: 

«Etter regionens vurdering ble det jobbet godt fra fengselets side, sammen med helsetjenesten i fengselet, i tiden innsatte var varetektsinnsatt i Skien avdeling.»

Les også

Kriminalomsorgen evaluerte seg selv etter selvmord: «Meget godt håndtert»

Det ble registrert over 50 bekymringsmeldinger, uheldige hendelser og observasjoner om dårlig helse i tiden før Jonatan…

Totalt har 69 mennesker tatt livet sitt i norske fengsler siden 2008. i over halvparten av sakene hadde den innsatte kjent selvmordsfare, ifølge VGs kartlegging.

VG har fått innsyn i 57 av kriminalomsorgens egne rapporter om disse hendelsene.

Disse viser at fengslene fikk kritikk i seks selvmordssaker.

– Overraskende

Rapportene er utarbeidet av kriminalomsorgens regionskontor, som har ansvaret for straffegjennomføringen innenfor sine områder. 

Evalueringen bygger på fengslenes egne dokumenter og egne beskrivelser av hendelsesforløpet i saken.

– Det er overraskende at det ikke er gitt kritikk i flere av hendelsene. Alvorlig talt, sier advokat og leder for Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, til VG. 

Samtidig er hans erfaring at ulike instanser som har ansvaret for personer i fengsel, «har det med å frikjenne seg selv i saker der det går galt.» 

– Fengslene har ikke en tilsynsordning som fungerer, sier han. 

Les også

Kritiske til tilsyn i fengsler: – Styrer seg selv

En advokat og en jusprofessor mener tilsynsordningen for kriminalomsorgen er for dårlig.

KDI: Blir grundig gjennomgått

Direktør i region sør, Synne Engh-Hellesvik, skriver i en e-post at hun ikke kan kommentere enkeltsaken fra Skien fengsel.

Rapportene fra regionene sendes videre til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

KDI er forelagt Dietrichsons utsagn.

– Om det ikke avdekkes brudd på gjeldende rutiner og retningslinjer, eller at politiet konkluderer med at det har skjedd straffbare handlinger, gis det heller ikke kritikk, skriver kommunikasjonsdirektør i KDI, Paal Espen Hambre, i en e-post til VG.  

KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET: KDI har det overste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen.

Så langt det er mulig har kriminalomsorgen, sammen med helsetjenesten, ansvar for å forsøke å forhindre at personer som settes inn i norske fengsler skader seg selv eller tar sitt eget liv, heter det i retningslinjene til straffegjennomføringsloven. 

– Vi ønsker å presisere at våre ansatte arbeider målrettet og planmessig i nært samarbeid med helsetjenestene, som har ansvaret for å ivareta de innsattes helsetilbud, for å unngå at noen lykkes i å ta sitt eget liv, skriver Hambre til VG.

Alle sakene blir grundig gjennomgått av både regionen og KDI, opplyser han.

Les også

Kriminalomsorgen evaluerte seg selv etter selvmord: «Meget godt håndtert»

Det ble registrert over 50 bekymringsmeldinger, uheldige hendelser og observasjoner om dårlig helse i tiden før Jonatan…
KORT: Denne selvmordsrapporten fra region øst er tre setninger lang.

VGs gjennomgang viser at en flere av rapportene fra regionene er fem setninger eller kortere. 

– Hva er nytteverdien av en slik rapport, slik KDI ser det?

– Overordnet sett er målet med innrapporteringer at det skal foretas en gjennomgang av hendelsen med tanke på korrigering av eventuelle avvik, samt læring og videreutvikling av praksis, skriver Hambre. 

I noen av rapportene peker kriminalomsorgens regioner på forbedringspunkter i sine rapporter, viser VGs gjennomgang.

Hambre presiserer at det gis tilbakemelding i de sakene der det blir avdekket at retningslinjene ikke er fulgt. 

En tekstanalyse VG har gjennomført viser at flere formuleringer går igjen i rapportene.

For eksempel er formuleringen «på en god måte» gjentatt åtte ganger:

Hambre i KDI mener dette er vanskelig å kommentere «fordi det i disse sakene kan ha foreligget gjennomgang mellom regionene og enhetene som ut fra daværende retningslinjer ikke er skriftliggjort.»

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no