Skuffet etter Støre tale til Sametinget: − Bare tomprat

KARASJOK (VG) Det var store forventinger til statsministerens tale til Sametinget. – Men dette har vi hørt tusen ganger før, mener en skuffet sametingspolitiker fra NSR.

Publisert:

– Det er høytdelig å stå her i plenumsalen som statsminister, startet Støre sin tale.

Selv om turen til Karasjok var planlagt lenge, understreket Støre at besøket fikk større aktualitet etter Fosen-demonstrasjonene forrige uke.

– Vi beklaget at konsesjonsvedtakene for vindkraftturbinene fra 2013 innebærer et brudd på menneskerettighetene fordi, som Høyesterett har slått fast, de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å dyrke sin kultur, sa Støre og la til:

– Jeg understreker her fra Sametingets talerstol at regjeringen tar sitt ansvar på det største alvor og vil jobbe grundig og så raskt som mulig videre med å følge opp dommen fra Høyesterett. Det har tatt for lang tid. Vi vil gjøre det vi kan for å endre på det, sa Jonas Gahr Støre.

IKKE FORNØYD: Sandra Márjá West sier hun har hørt Støres budskap «tusen ganger» før.

– Tomprat

Sametingsrepresentant Sandra Márjá West er mildt sagt ikke imponert over Støres tale. Hun representerer NSR, som har flertall i Sametinget, og sametingspresidenten.

– Det var bare tomprat. Det er oppfatningen her på Sametinget, etter Støres tale, sier West, som også sitter i parlamentarisk lederskap hos NSR på Sametinget.

West etterlyste konkrete grep for å få framgang i Fosen-saken, viste til at Sametinget har brutt med regjeringen i konsultasjoner om ny opplæringslov.

– Jeg synes dette var en tapt mulighet til Støre. Det er det samme vi har hørt før tusen ganger.

sametingsrepresentant Beaska Niillas (NSR) reagerte på Støres tale.

Uenig om samisk ungdom

Også sametingsrepresentant Beaska Niillas (NSR) reagerte på Støres tale. Han var en sentral støttespiller for ungdommene som aksjonerte i Oslo forrige uke.

Han reagerte på Støres uttalelse om samisk ungdom.

– Samisk ungdom vil i likhet med andre ungdommer gjerne ha et mangfold av arbeidsplasser å velge mellom når de skal bestemme seg for hvor og hvordan de vil leve sine liv, sa Støre.

– Jeg blir forbanna over at Støre bruker samisk ungdom på den måten i sin tale. Nå har samisk ungdom aksjonert mot regjeringen i ei uke for å si hva de synes om regjeringen, da kan ikke han komme til oss og snakke om hva samisk ungdom ønsker, sier Beaska Niillas.

– Like for loven

Torsdag ettermiddag hadde statsminister Jonas Gahr Støre ha sitt første formelle møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Kort tid etterpå er det duket for hans tale til Sametinget - som denne uken er samlet til såkalt plenum - altså at alle 39 sametingsrepresentantene er samlet.

Støre viste til en samtale med Fosen-samene i forrige uke som gjorde inntrykk - hvor reindriftssamene beskrev at de opplevde at staten ikke var til for dem. Sånn skal det ikke være, mente Støre, og oppsummerte:

– Vi er like for loven i Norge. Alle skal oppleve at staten er en rettferdig vokter  av lover  og at de følges, og at våre rettigheter ivaretas og at staten møter oss med respekt

DIALOG: Støre møtte sametingspresident Silje Karine Muotka i Karasjok.

Lover bedre rutiner

Støre kommer også med ett løfte til Sametinget:

– Vi må styrke våre rutiner for konsultasjonkonsultasjonKonsultasjon vil si å spørre til råds. med Sametinget. Og ta ansvar for at konsultasjonene skjer i en tone som er respektfull og at alle blir rettmessig hørt.

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem. Det er denne typen konsultasjoner Støre varsler styrkede rutiner for.

Støre tok også opp hets mot samer i kjølvann av Fosen-demonstrasjonene. Statsministeren slår hardt ned på all form for hets.

– Uvitenhet skaper fordommer, og fordommer skaper diskrimering, sa han.

Støre sa også at samiske erfaringene skal høres.

– Vi må utnytte naturressersene på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Statsministeren understreket også at man må sikre involvering tidlig av de som bereøres.

– La meg gjenta; vi skal ta godt vare på de tradisjonelle næringene som reindriften, kystfisket og landbruket.

Forventninger

Det har vært knyttet spenning til Støres budskap til Sametinget i samiske miljøer.

– Jeg forventer at statsministeren har et tydelig budskap om at det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen må avsluttes og at han vil sikre at slikt ikke kan skje igjen, sa sametingspresident Silje Karine Muotka til VG i forkant av talen.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no