Helgesens langtidsvarsel: Klimaendringer vil gi mer ekstremvær

Se flomherjingene fra luften

Etter flommen i Utvik mandag, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) at vi må forberede oss på mer og hyppigere ekstremvær i vente, som en konsekvens av klimaendringene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Norge slipper ikke unna endringene. Været og klimaet er i forandring, det blir varmere, våtere og villere. Og det beste stedet å observere endringene er på Svalbard hvor endringene skjer langt raskere enn på fastlandet, sier Helgesen til VG.

– Vi må være forberedt på at klimaendringene vil føre til mer ekstremvær, som igjen vil skape dramatiske situasjoner i byer og bygder, legger han til.

Les også: NTNU-professor varslet om mulig flomfare

Utredet overvann

Flom og overvann er blitt velkjente problemer mange steder i Norge, og Svalbard har opplevd dramatiske skred de siste årene.

Regjeringen fikk i 2015 en tung utredning om farene som overvann kan medføre. Et offentlig utvalg anslo at det er fare for mellom 45 og 100 milliarder kroner i naturskader som følge av overvann de neste 40 årene, dersom det ikke settes i verk tiltak.

Tar ikke unna vannet

Avløpsnettet i de fleste byene er ikke dimensjonert for å ta unna ekstreme vannmasser fra større styrtregnbyger. Meteorologene kan forutse værsituasjoner som kan føre til styrtregn, men ikke si nøyaktig hvor de vil treffe.

Utredningen foreslo at kommunene får et lovpålagt ansvar for en felles standard for håndtering av overvann i all ny bebyggelse. Helgesen sier at forslaget har vært ute på høring, men at regjeringen ennå ikke har konkludert.

LANGTIDSVARSEL: Klimaminister Vidar Helgesen (H) sier at Norge må regne med mer ekstremvær, og dermed også mer skade. Foto: Magnus Sandberg VG

Truer velferden

I en undersøkelse som utvalget gjennomførte blant norske kommuner, svarte 57 prosent av kommunene at dagens kapasitet i avløpssystemet ikke er tilstrekkelig for å håndtere fremtidens nedbør. 40 prosent av kommunene meldte at overvannsutfordringene utgjør en stor velferds- og kostnadstrussel.

– Heldigvis har vi en god beredskap med lokale myndigheter og frivillige som kjenner lokalsamfunnene, sier Helgesen til.

– Men når skaden inntreffer, kan det bli kostbart. En flom som følge av styrtregn i Oslo sentrum for noen år siden, kostet en halv milliard kroner å reparere. Derfor er det god økonomi å forebygge, sier han.

– Kan det bli aktuelt å innføre byggeforbud der risikoen er størst?

– Jeg tror ikke vi skal utelukke noen virkemidler for å hindre skade. Et alternativ kan være å åpne nye vannveier, eller å gjenåpne gamle elveleier i byene foå å få vannet unna, sier Helgesen.

Les mer om flommen her: Slik ble Utvik rammet av vannet

Kommunenes ansvar

Han presiserer at det er kommunene som først har ansvaret for å forebygge situasjoner med overvann i form av flom.

DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet, analyserte i fjor en tenkt situasjon i Drammen med regnflom som kunne påføre byen store skader i form av skred og overvann.

Ifølge DSB-analysen viser klimafremskrivningene at antall dager med
kraftig nedbør på ett år kan øke med mellom 50 prosent ved middels utslipp, og 90 prosent ved høye utslipp, mot slutten av århundret. I tillegg vil nedbørmengden
på dager med kraftig nedbør øke.

«Det betyr at styrtregnepisodene vil bli kraftigere og forekomme hyppigere, og regnflommene vil bli større og komme oftere». skriver DSB.

Her kan du lese DSBs rapport.

– Dette landet kommer til å oppleve våtere og villere vær, og det er all grunn til å ta det alvorlig, sier Helgesen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder