Rettspsykiaterne: - Høy risiko for gjentatte voldelige handlinger

Ny rapport: Breivik er tilregnelig

OSLO TINGRETT (VG Nett) De to nye rettspsykiaterne mener at massedrapsmannen Anders Behring Breivik (33) er strafferettslig tilregnelig.

 • Gordon Andersen
 • Jarle Grivi Brenna
 • Marianne Vikås
 • Dennis Ravndal
 • Tor-Erling Thømt Ruud
 • Eva-Therese Loo Grøttum
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

Den nye rapporten er utarbeidet av Agnar Aspaas og Terje Tørrissen som har observert Breivik i 37 timer.

VG Nett offentliggjorde den overraskende konklusjonen allerede kl. 11.47. 20 minutter senere ble nyheten bekreftet av Oslo tingrett gjennom en pressemelding:

«De sakkyndiges hovedkonklusjon er at tiltalte Anders Behring Breivik vurderes IKKE psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli 2011. Det innebærer at han er vurdert som tilregnelig på gjerningstiden»

Aspaas og Tørrissen slår også fast at det er høy risiko for gjentatte voldelige handlinger.

FØLG VG NETTS DEKNING DIREKTE

Konklusjonen er det motsatte av hva Torgeir Husby og Synne Sørheim kom frem til, og vil skape ny diskusjon rundt rollen til rettspsykiaterne.

- Vi har hatt tilgang på det samme etterforskningsmaterialet, herunder videoavhør like etter pågripelsen. Vi tror nok videoavhørene kompenserer noe for manglende nærhet i tid. Vi ser heller ikke bort fra at det kan ha vært noe fordel med avstand i tid med tanke på de reaksjonene som oppstod i samfunnet etter 22. juli, sa Agnar Aspaas på pressekonferansen i etterkant.

- Mener dere at Husby og Sørheim var preget, fordi det var kort tid siden 22. juli?

- Vi snakker for oss selv, svarte Aspaas.

- Forstår dere at mange reagerer på at de sakkyndige kommer til forskjellig konklusjoner?

- Vi ser det. Vi konstaterer uenigheten, og må forklare dette når vi vitner i retten, svarte Aspaas.

Det er satt av tre dager til rettspsykiatri under rettssaken. Husby og Sørheim starter å vitne 18. juni.

I et brev som terrortiltalte Anders Behring Breivik sendte til norske medier før påske hevdet han at Husby og Sørheim var svært emosjonelt berørt av de 77 drapene, og ikke kunne begripe at noen kunne utføre slike grusomheter. Breivik hevder de tidlig bestemte seg for at han måtte være psykotisk.

«Husby spesifiserte ved flere anledninger at han syntes handlingene jeg har utført var bestialske», hevder Anders Behring Breivik i brevet, som er datert 26. mars.

- Som forventet

Dersom dommerne i Oslo tingrett velger å stole på den siste vurderingen, kan Breivik idømmes fengsel eller forvaring i stedet for tvungen behandling på et psykiatrisk sykehus.

- Det var som forventet ut fra det som er kommet frem tidligere. Nå er det opp til retten hva som vil skje. Da vil retten bruke enda mer tid på å belyse bakgrunnen for hvorfor de sakkyndige har kommet til ulike konklusjoner, sier rettspsykiater Henning Værøy til VG.

Rettspsykolog og forsker Pål Grøndahl mener den nye konklusjonen gjør observasjonene av Breivik i retten enda viktigere.

- Det blir en tyngre oppgave for retten å vekte de forskjellige ekspertenes vurderinger, og det blir enda viktigere å vurdere Breiviks opptreden i retten, sier Grøndahl til NTB.

Forskjellige konklusjoner

De to første psykiatrisk sakkyndige Husby og Sørheim, leverte sin erklæring til retten før jul. De mente at Breivik var strafferettslig utilregnelig, og ga ham diagnosen paranoid schizofren.

Den enorme offentlige debatten var medvirkende til at retten oppnevnte to nye sakkyndige, Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, i midten av januar.

Anders Giæver kommenterer: Avgjøres i retten

- Vi konstaterer at vi har kommet til en annen oppfatning enn dem. Vi har gått gjennom store mengder med informasjon, herunder rapporter fra Dikemark. Vi har vurdert motforestillinger og alternative måter å se saken på underveis. Vi har kommet til en felles konklusjon som vi er enige om, sier Aspaas.

- Krevende situasjon

Når rettssaken mot Breivik starter på mandag, blir bakteppet dermed to sett av psykiatere som har forskjellig oppfatning av den terrortiltaltes tilregnelighet.

- Vi konstanterer at vi har to erklæringer med motsatt resultat. Vi vil bruke de nærmeste dagene på å gjøre oss kjent med premissene i den nye erklæringen og vi må høre hva den rettsmedisinske kommisjon mener, forteller statsadvokat Svein Holden.

Han innrømmer at den nye konklusjonen endrer premissene for rettssaken som starter førstkommende mandag.

- Det er klart at det er en krevende situasjon når de kommer til motsatt resultat i denne saken, men vi vil ikke begi oss inn på noen evaluering av systemet, sier statsadvokaten.

Holden varsler at det kan bli aktuelt å føre nye vitner.

Retten står friere

Den nye konklusjonen får stor betydning for hva slags dom Breivik kan få. Dersom de to rapportene hadde vært samstemte ville retten i høy grad vært bundet av ekspertisen og kunne ikke dømt ham til fengsel eller forvaring.

I stedet måtte de ha dømt ham til tvungent psykisk helsevern - med andre ord tvangsbehandling på en psykiatrisk institusjon.

- Generelt er det viktig å understreke at det er dommerne som avgjør om han er tilregnelig eller ikke. Det er det samlede bevisbildet som skal vurderes, ikke kun disse to erklæringene. Selv om de er viktige bevis, sier tingrettsdommer Ina Strøm, som er medlem av dommernes mediegruppe.

Les også

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken
 2. Anders Behring Breivik

Flere artikler

 1. Ny Breivik-rapport blir offentlig i dag

 2. - Har vært et godt samarbeid med Breivik

 3. Ny rapport: - Breivik er narsissistisk og dyssosial

 4. Påtalemyndigheten jakter objektiv psykiatriekspert

 5. Ny Breivik-rapport blir mer omfattende enn den første

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder