KARTLAGT: Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo.

KARTLAGT: Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo. Foto: Krister Sørbø VG

Kartlegging av moskeer i Norge: – Driver koranskoler uten tilsyn

Moskeer i Norge driver helgeskoler og koranskoler i stor stil  på utsiden av Skole-Norge, viser en ny kartlegging. Utreder Masoud Ebrahimnejad etterlyser tilsyn.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I en stor rapport utarbeidet om moské-miljøene for den flerkulturelle avisen Utrop, beskriver Ebrahimnejad hvor stor betydning moskeene i Norge har for mange av de over 130.000 personene som er medlem i et islamsk trossamfunn.

I tillegg til å være ofte romslige bygninger der medlemmene kan dyrke tro og livssyn, er moskeene i stadig større grad muslimske miljøer med rom for fritidsaktiviteter, idrett, tilhørighet, leksehjelp og altså helgeskoler eller koranskoler.

Les også: Statsråden sendte tabbe-SMS om muslimskole

MOSKÉ-KARTLEGGER: Masoud Ebrahimnejad står bak moské-kartleggingen som presenteres i Oslo tirsdag. Foto: Privat

Uten statlig kontroll

Helt utenfor norske myndigheters innsyn og kontroll driver skolene bevisst påvirkning av barn helt fra førsteklassealder, beskriver forsker Ebrahimnejad:

Opplæring i islam for barn og unge foregår i lukkede miljøer. Målgruppene for koranskoler og helgeskoler er barn fra seksårsalderen og oppover. Disse barna følger opplæringsplanene helt til de er i ungdomsskolealderen, deretter blir de overført til ungdomsgruppene, skriver forskeren som et av sine viktigste funn i kartleggingen.

– Barn i sin mest sårbare alder møter opp og får undervisning i moskeene. Mange fra de er seks år gamle. Det er snakk om indoktrinering av barn uten noe offentlig tilsyn av hva barna lærer der, sier Ebrahimnejad til VG.

Senest i sommer kom det frem at elever på et såkalt SFO-tilbud i en moské i Drammen overnatten i moskeen fem dager i uken, ifølge Drammens Tidende.

Les også: Sa først ja til muslimskole

Den nye moské-kartleggingen gir heller ikke noe svar på hva barna lærer i moskeene.

– Moskeene vil se på det som et verdifullt tillegg til den norske, ordinære skolen?

– Ja, og i mange tilfeller kan det være et både- og. Men uansett så mangler disse helgeskolene, ettermiddagsskolene og koranskolene et tilsyn om hva som foregår, sier Masoud Ebrahimnejad.

Gule: Roper for raskt på staten

Førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ser ikke noe umiddelbart behov for å rope på offentlig tilsyn av moskeenes skoleaktivitet. Gule, som har både islam, flerkulturalitet og ekstremisme som sine fagområder, sammenligner skolene i moskeene med de kristne søndagsskolene.

ISLAMFORSKER: Førsteamanuensis Lars Gule ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Foto: Frode Hansen VG

– Man kan selvsagt være bekymret for at moskeenes aktiviteter på skoleområdet ikke er underlagt statlig tilsyn – på samme måte som søndagsskolene ikke er det. Vi er inne i en tid hvor tendensen er at staten skal kontrollere alt. Men bare hvis det finnes håndfaste bevis på at det foregår overgrep mot barn i moskeene, skal barnevernet og eventuelt politiet inn i bildet, formulerer Gule.

Les også: Muslimen Raja skeptisk til muslimskole

– Du er ikke bekymret for at moskeene driver religiøs indoktrinering av barn?

– Ikke mer bekymret enn det jeg er for lignende aktiviteter på de mest konservative norske søndagsskolene og i de karismatiske menighetene. Dersom det foregår rå pugging enten det er av Koranen eller Bibelen, så har menighetenes ledere og barnas foreldre ansvaret for å hindre slikt, sier Gule.

Fritidsklubb

Han er heller ikke overdrevet bekymret for at moskeene tilbyr barn og unge en pakke av fritidsaktiviteter, tilhørighet, vennskap og tilbud etter skoletid – akkurat som mange kristne menigheter gjør.

– Det kan gi barna et tryggere alternativ enn å henge på gaten og risikere å bli trukket inn i kriminelle aktiviteter og gjenger, sier Gule

Ansvarlig redaktør Majoran Vivekananthan i den flerkulturelle avisen Utrop, etterlyser sterkere tilsyn og kontroll med moské-miljøene.

– Norske myndigheter foretar i dag ingen tilsyn eller kontroller av religiøse
menigheter i Norge, fastslår redaktøren.

Forskeren bak kartleggingen av moskeene, Masoud Ebrahimnejad, etterlyser også tilsyn med pengebruken og innholdet i aktiviteter og opplæring som blir gitt i de ulike moskeene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder